"heartless" - fińskie tłumaczenie

EN

"heartless" po fińsku

EN

heartless {przymiotnik}

volume_up
heartless (też: callous, cold-hearted)
That is another reason why citizens should continue their battle for a European Union that is not just an economic, financial, cold and heartless monster.
Siinä on yksi syy lisää jatkaa kansalaisten taistelua sellaisen Euroopan puolesta, joka on muutakin kuin kylmä ja sydämetön talous- ja rahoitusjätti.

Synonimy (angielski) dla "heartless":

heartless

Przykłady użycia - "heartless" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is not a case of generous people on the one hand and heartless people on the other.
Kysymys ei ole yhtäältä avokätisistä ihmisistä ja toisaalta sydämettömistä ihmisistä.
EnglishYet these heartless generals take little notice of what we tell them.
Nämä sydämettömät kenraalit eivät kuitenkaan juuri piittaa sanomisistamme.
EnglishThe Romanian Government should seriously reconsider the heartless position it is currently maintaining.
Romanian hallituksen pitäisi vakavasti pohtia uudelleen sydämetöntä kantaa, joka sillä tällä hetkellä on.
EnglishAll of us who know Mr Kelam well are perfectly aware that those heartless words are complete lies.
Kaikki meistä, jotka tuntevat Tunne Kelamin hyvin, ovat täysin tietoisia siitä, että nuo sydämettömät sanat ovat pelkkää valetta.
English"Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world and the soul of soulless conditions.
"Uskonto on ahdistetun luontokappaleen huokaus, sydämettömän maailman sydän aivan kuten se on hengettömien olosuhteiden henki.
EnglishThese heartless military generals care much more about clinging to power and far less about the destiny of the disaster survivors.
Nämä sydämettömät armeijan kenraalit ovat paljon kiinnostuneempia valtaan takertumisesta kuin katastrofista selvinneiden kohtalosta.
EnglishThe attitude of Mrs Scallon and President Bush is based on heartless, theological hair-splitting which has nothing to do with life.
Jäsen Scallonin ja presidentti Bushin asenteet perustuvat tunteettomaan ja teologiseen saivarteluun, jolla ei ole mitään tekemistä elämän kanssa.
EnglishIt was high time we took action against the local, regional and global danger posed by this heartless tyrant with his weapons of mass destruction.
Oli jo korkea aika ryhtyä toimiin tämän sydämettömän tyrannin joukkotuhoaseillaan aiheuttaman paikallisen, alueellisen ja maailmanlaajuisen uhan poistamiseksi.
EnglishThe report also mentions increasing the asylum capacity of third countries, something that I find particularly heartless when talking about developing countries.
Raportissa mainitaan lisäksi kolmansien maiden turvapaikkavalmiuksien lisääminen, mikä on minusta erityisen tunteetonta, kun puhutaan kehitysmaista.
EnglishIt seems, however, that the region is also under threat from another kind of fault, one of moral order, where impunity appears to protect certain heartless individuals.
Vaikuttaa kuitenkin, että aluetta uhkaa myös toisenlainen, luonteeltaan moraalinen siirros ja että eräitä raakalaisia suojaa rankaisemattomuus.
EnglishIt is not only heartless criminal organisations, but also rich, and not so rich, customers who help perpetuate the slave labour of these women who have no other prospects.
Tunteettomien rikollisjärjestöjen lisäksi myös rikkaat ja vähemmän rikkaat asiakkaat pitävät yllä näiden vähäosaisten naisten orjatyökäytäntöä.
EnglishWhilst we condemn acts of heartless violence by Chechen terrorists, we also condemn the disproportionate use of military force and arbitrary acts by the Russian army.
Vaikka tuomitsemmekin t?et?eeniterroristien julmat väkivallanteot, tuomitsemme myös Venäjän armeijan suhteettoman sotilaallisen voimankäytön ja mielivaltaiset toimet.
EnglishIt became evident how heartless the ruling Burmese generals were when they refused international aid to save the Burmese people, even though the generals themselves were unable to do so.
Burmalaisten kenraalien sydämettömyys paljastui, kun he kielsivät kansainvälisten apua pelastamasta Burman kansaa, vaikka kenraalit eivät siihen itse pysty.