"guidance" - fińskie tłumaczenie

EN

"guidance" po fińsku

FI

EN guidance
volume_up
{rzeczownik}

guidance (też: control, navigation, steering)
volume_up
ohjaus {rzecz.}
The work and guidance of the Standing Veterinary Committee is, of course, important in this regard.
Pysyvän eläinlääkintäkomitean työ ja ohjaus ovat tietysti tärkeitä tältä osin.
Who knows whether more far-reaching coordination and guidance will be possible in the time to come.
Myös pitemmälle menevä koordinaatio ja ohjaus saattavat olla myöhemmin mahdollisia.
Of this, the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund accounts for an amount of EUR 87 million.
Tästä määrästä maatalouden ohjaus- ja tukirahaston osuus on 87 miljoonaa euroa.

Synonimy (angielski) dla "guidance":

guidance

Przykłady użycia - "guidance" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishPeople complain about the Multi-Annual Guidance Programme and say it is not working.
Ihmiset valittavat monivuotisesta ohjausohjelmasta ja sanovat, ettei se toimi.
EnglishIt is important now that the guidance included in this report be implemented.
Nyt on tärkeää, että tähän mietintöön sisällytetyt suuntaviivat pannaan täytäntöön.
EnglishCan you give some guidance to members on the implications for tonight's session.
Voisitteko sanoa jäsenille, miten tämä vaikuttaa tämäniltaiseen istuntoon.
EnglishDo you have any advice or guidance as to how this could perhaps be achieved in future?
Onko teillä neuvoa tai vihjettä siitä, miten se voisi tulevaisuudessa onnistua?
EnglishThe framework provides guidance and sets ethics conventions, standards and benchmarks.
Säännöt sisältävät toimintaa ohjaavia eettisiä käytäntöjä, normeja ja kriteerejä.
EnglishAn expert group on chemicals has also been set up to give the Commission guidance.
On myös perustettu kemikaaleja käsittelevä asiantuntijaryhmä, joka neuvoo komissiota.
EnglishNow is the time for leadership which will provide farsighted, wise guidance.
Nyt tarvitaan johtajuutta, joka tarjoaa kauaskatseista ja viisasta ohjausta.
EnglishMadam President, I would like to have some guidance from the rapporteur on two issues.
(EN) Arvoisa puhemies, haluaisin saada esittelijältä ohjeistusta kahdessa asiassa.
EnglishIndeed, good mental and physical guidance of the victims is urgently required.
Uhrien hyvä henkinen ja ruumiillinen tuki on nimittäin hyvin toivottavaa.
EnglishThis means that guidance must be given positively to arrive at a communal service.
Tämän vuoksi on selkeästi pyrittävä siihen, että saataisiin aikaan yhteinen järjestelmä.
EnglishThere is an urgent need for European-level guidance on HIV testing and counselling.
Tarvitaan kiireesti yhteisön tason ohjeistusta HI-viruksen testaamisesta ja neuvonnasta.
EnglishThe multiannual guidance programmes proposed by the Commission make a lot of sense.
Komission ehdottamissa monivuotisissa ohjausohjelmissa on paljon järkeä.
EnglishTen million people were left without flights and with no guidance as to what to do.
Kymmenen miljoonaa ihmistä jäi ilman lentoja ja ilman ohjeita siitä, mitä pitäisi tehdä.
EnglishWhat guidance does the Commission intend to give the Member States in this regard?
Minkälaisia ohjeita komissio aikoo antaa jäsenmaille tässä suhteessa?
EnglishHow will the Council be able to provide coherent, effective guidance?
Miten neuvosto voi taata, että tilannetta ohjataan johdonmukaisesti ja tehokkaasti?
EnglishThat is why it is necessary for there to be some guidance in relation to the state aid rules.
Sen vuoksi on tärkeää saada hieman neuvoja valtiontukia koskevista säännöistä.
EnglishYou are too poor a bunch of soldiers to give others guidance on security.
Te olette liian huonoja sotilaita antamaan muille opastusta siitä, mitä on turvallisuus.
EnglishPlanners and building inspectors will receive appropriate guidance from this directive.
Suunnittelijat ja rakennustarkastajat saavat asianmukaista ohjausta tästä direktiivistä.
EnglishThe European Agriculture Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) is set into place.
ETY:n ja Turkin allekirjoittama assosiaatiosopimus tulee voimaan.
EnglishFirst there has to be co-operation, under the guidance of the European Commission.
Ensin on saatava aikaan komission johdolla tapahtuvaa yhteistyötä.