EN go
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

An attempt to go back to the old ways would simply hinder that process.
Yritys taantua takaisin vanhaan yksinkertaisesti hidastuttaisi tätä prosessia.
To which judge can an EU citizen or an EU enterprise go in the case of criminal prosecution?
Minkä tuomarin luo EU:n kansalainen tai EU:n yritys voi mennä saadessaan rikossyytteen?
I think the Saryusz-Wolski report was a courageous attempt to go for it.
Saryusz-Wolskin mietintö oli mielestäni rohkea yritys tähän suuntaan.
go (też: shift, turn, a turn)
volume_up
vuoro {rzecz.}
We have done our work; now it is the Council’s turn, and if the Council of Ministers does not want the matter to go any further, then it has only to say so.
Olemme tehneet osamme; nyt on neuvoston vuoro, ja jos ministerineuvosto ei halua asian menevän pidemmälle, sen tarvitsee vain sanoa niin.
Then it went to the Council, where a bit of wheeling and dealing went on, which resulted in a half-open declaration.
Sen jälkeen oli neuvoston vuoro ottaa asiaan kantaa, ja salaisen neuvonpidon jälkeen tulokseksi tuli, että siirryttiin takaisin puoliavoimen ilmoituksen suuntaan.
We are going to wait until Question No 13 arrives - I am going to make an effort - so that you, even though it may be a reiteration, can ask it.
Odottakaamme, että tulee kysymyksen nro 13 vuoro yritän edetä sitä vauhtia jotta te voitte esittää kysymyksenne, vaikka se onkin toistoa.
go (też: experiment, foray, try)
volume_up
kokeilu {rzecz.}
The very first test, when it came to the two large states of France and Germany, went wrong.
Ensimmäinen kokeilu, joka koski kahta suurta valtiota, Ranskaa ja Saksaa, epäonnistui.
I would say that this was an expensive experiment and that the Austrians should not make anyone in Europe go down the same path.
Sanoisin, että tämä kokeilu oli varsin kallis ja ettei itävaltalaisten pitäisi kannustaa eurooppalaisia toimimaan samoin.
Scientists are the first to acknowledge it when an experiment has not gone as they had hoped.
Tiedemiehet tunnustavat ensimmäisinä sen, että jokin kokeilu ei ole mennyt niin kuin he toivoivat.
volume_up
siirto {rzecz.}
Komission jäsenen mukaan tietomassojen siirtoon ei liity ongelmaa ja siirto koskee vain joitakin tietoja.
I understand that a Hungarian player who has had his transfer put on hold is probably going to mount a legal challenge.
Olen kuullut, että unkarilaispelaaja, jonka siirto on pantu jäihin, vie asian todennäköisesti oikeuteen.
On the one hand, to carry out a transfer of appropriations in November which are not going to be used in Category 2.
Toisaalta ehdotamme, että marraskuussa tehtäisiin sellaisten määrärahojen siirto, joita ei aiota käyttää otsakkeessa 2.

2. Brytyjski angielski

go (też: drive, energy, steam)
volume_up
energia {rzecz.}
Energia ja turvallisuus kuuluvat yhteen.
Much has already been done in the area of the European energy and climate strategy, but we need to go further.
Paljon on jo tehty Euroopan energia- ja ilmastostrategian alalla, mutta työtä on vielä jatkettava.
The conclusion is, of course, that the developing countries need not go down precisely the same route in energy development as we have done.
Johtopäätös tietenkin on, ettei kehitysmaiden tarvitse ottaa meistä mallia energia-alansa kehittämisessä.
go (też: anecdote, business, item, story)
volume_up
juttu {rzecz.}
4:50 Selvä juttu. Laitan sen päälle. Olemme valmiita. Mennään.
(Laughter) Now folks, this is not just a metaphor I'm going to give you now, it's true.
Tämä seuraava juttu ei ole vain metafora vaan totuus.
And the good thing is that Ghana today is going with the same rate as Egypt did at its fastest.
Tämän päivän hyvä juttu on Ghanan yhtä nopea laskusuuntaus kuin Egyptissä parhaimmillaan.
go (też: energy, vigour, moxie, pep)
volume_up
tarmo {rzecz.}
go (też: vitality, zing, zip, pep)
volume_up
puhti {rzecz.}
go (też: case)
volume_up
asiantila {rzecz.}

Przykłady użycia - "go" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThanks also go to our friends in the Socialist Group in the European Parliament.
Kiitos myös ystävillemme Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisessa ryhmässä.
EnglishThe structural imbalances which the crisis has only exacerbated go beyond debts.
Kriisin pahentama rakenteellinen epätasapaino ulottuu muuallekin kuin velkoihin.
EnglishI will give a very brief response and then Mrs Schreyer will go into the details.
Vastaan lyhyesti, minkä jälkeen komission jäsen Schreyer puhuu yksityiskohdista.
EnglishI am therefore in favour of a 'pay as you go' system, which is much more stable.
Kannatan sen vuoksi jakojärjestelmää, joka on muita järjestelmiä paljon vakaampi.
EnglishWhere State aid is introduced, renewal and transformation go out of the window.
Kun valtiontuki otetaan käyttöön, uudistukset ja muutokset lentävät romukoppaan.
EnglishThese important coalitions are needed for the project for Europe to go forward.
Näitä tärkeitä liittoja tarvitaan, jotta Eurooppa-hankkeessa päästään etenemään.
EnglishShe also raised a number of points into which I would like to go in more depth.
Hän viittasi myös muutamiin kohtiin, joista yhtä haluaisin tarkastella lähemmin.
EnglishI have voted accordingly, so as not to go against the principle of subsidiarity.
Äänestin tämän mukaisesti eli niin, etten vastustaisi toissijaisuusperiaatetta.
EnglishIts detailed proposals are probably also the most sensible way to go about this.
Todennäköisesti komission yksityiskohtaisetkin ehdotukset ovat erittäin järkeviä.
EnglishI would like to go back to the request for solidarity that many of you have made.
Palaisin vielä solidaarisuutta koskevaan pyyntöön, jonka monet teistä esittivät.
EnglishSo that is the first message of the report: that we need to go a little further.
Tämä on siis mietinnön ensimmäinen viesti: meidän on mentävä hiukan pidemmälle.
EnglishThese young people go to the concert, and when it is over, they ask: and what now?
Nämä nuoret menevät konserttiin, ja kun se päättyy, he ihmettelevät: "Mitä nyt?"
EnglishWhen the interests of the old EU are challenged, principles go out of the window.
Kun vanhojen jäsenvaltioiden edut ovat uhattuna, periaatteet heitetään ikkunasta.
EnglishI would be grateful if you could go back to that and ensure that it was rejected.
Olisin kiitollinen, jos voisitte palata asiaan ja varmistaa, että se hylättiin.
EnglishNow that we have arrived at this definition, there is no need to go against it.
Nyt kun olemme päässeet tähän määritelmään, ei ole mitään syytä vastustaa sitä.
EnglishPlacing the emphasis on education is an excellent way to go, but neglect is easy.
Opetuksen korostaminen on erinomainen tapa toimia, mutta laiminlyönti on helppoa.
EnglishI will not go back over what Mrs Betancourt said, but it is extremely important.
En toista sitä, mitä Ingrid Betancourt sanoi, mutta se on äärimmäisen tärkeää.
EnglishMany other points are emphasised in this report, and I cannot go over them all.
Mietinnössä korostetaan monia muitakin asioita, joita kaikkia en voi käsitellä.
EnglishIf we do not devote any attention to that group, things are bound to go wrong.
Jos tähän ryhmään ei kiinnitetä huomiota, edessä on epäilemättä epäonnistuminen.
EnglishThey know that there are no no-go areas for the law in its pursuit of criminals.
Te tiedätte, ettei ole mitään aluetta, jolla rikolliset voisivat liikkua vapaasti.