"to get over" - fińskie tłumaczenie

EN

"to get over" po fińsku

EN to get over
volume_up
{czasownik}

to get over (też: to account for, to beat, to conquer, to down)
volume_up
voittaa {czas.}
to get over (też: to cross, to cross out, to defy, to exceed)
Amendment 16 in particular was crafted very carefully to get over the international legal difficulties in that respect.
Erityisesti tarkistus 16 laadittiin hyvin huolellisesti, jotta tähän asiaan liittyvät kansainväliseen oikeuteen liittyvät vaikeudet voitaisiin ylittää.
to get over

Przykłady użycia - "to get over" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Irish people will, understandably, not get over their disillusionment.
Irlannin kansalaiset eivät pääse yli pettymyksestään, ymmärrettävästä syystä.
EnglishWe can develop themes and get a good control over the agencies in future.
Voimme käsitellä aiheita ja virastoja voidaan valvoa kunnolla tulevaisuudessa.
EnglishWe need to get over this period of weakness, as it says in the report.
Talouskasvun hidastuminen on saatava loppumaan. Se todetaan mietinnössäkin.
EnglishIt hurts, but we can live with it, and I think we shall get over it in time.
Se harmittaa, mutta kestämme sen. Uskon, että ajan myötä ne katoavat.
EnglishThis is the message which we try to get over to our American counterparts at our meetings.
Tämä on viesti, jonka pyrimme tapaamisissa välittämään yhdysvaltalaisille osapuolille.
EnglishThe shortage of staff in European health services will only get worse over time.
Henkilöstöpula EU:n terveyspalveluissa vain pahenee ajan myötä.
EnglishThe Commission's plans to get tough over allocations will simply move the problem on.
Komission aikomus suhtautua päästöoikeuksien jakoon tiukasti siirtää vain ongelman eteenpäin.
EnglishProducers are in debt and cannot get over the crisis which began in 1992.
Viljelijät ovat hyvin velkaantuneita eivätkä pysty selviämään lamasta, joka alkoi vuonna 1992.
EnglishYes, there will be some budgetary problems but we can get over them.
On totta, että talousarvioon liittyy joitakin ongelmia, mutta me pystymme ratkaisemaan ne.
EnglishWe all hope that our aid really will help the people get over the worst of it.
Me kaikki toivomme, että apumme Mosambikissa auttaa ihmisiä todellakin pääsemään pahimmasta hädästä.
EnglishHowever, we have to get over all our past differences and quarrels and look to the future.
Meidän on silti selvitettävä kaikki menneet erimielisyydet ja kiistat ja suunnattava eteenpäin.
EnglishFurthermore, the margin on the agricultural budget is only going to get smaller over the next few years.
Sitä paitsi maatalousbudjetin liikkumavara pienenee entisestään seuraavina vuosina.
EnglishIt is unacceptable for citizens to get into difficulty over there.
Kansalaiset eivät missään nimessä saa joutua siellä vaikeuksiin.
EnglishWell, we are in the third quarter and I do not know when we will get this revision over with.
Olemme nyt kolmannella vuosineljänneksellä, enkä tiedä, milloin saamme tämän arvioinnin tehdyksi.
EnglishGet over it and stop imposing your stupid obsessions on the rest of the European Parliament!
Unohtakaa se ja lopettakaa typerien pakkomielteidenne suoltaminen muun Euroopan parlamentin niskaan!
EnglishI am very indignant about the fact that it is so difficult to get any documents handed over on this matter.
Olen erittäin närkästynyt siitä, että asiaan liittyviä asiakirjoja on niin vaikea saada.
EnglishDo the new regulations also cover this, or will the pharmaceutical industry just get a rap over the knuckles?
Kattavatko uudet säännöt myös tämän, vai saako lääketeollisuus vain näpäytyksen sormilleen?
EnglishMr President, we will get over this confusion eventually.
(EN) Arvoisa puhemies, pääsemme vielä yli tästä sekaannuksesta.
EnglishSo I say to my Eurosceptic friends: 'Get over it'.
Sanon siis euroskeptisille ystävilleni: koettakaa päästä siitä yli.
EnglishThe Irish people will not get over their disillusionment.
Irlantilaiset eivät koskaan pääse yli tästä pettymyksestä.