"fraternity" - fińskie tłumaczenie

EN

"fraternity" po fińsku

EN fraternity
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

fraternity (też: brotherhood, freemasonry)
volume_up
veljeys {rzecz.}
Fraternity is one of these ideals and together, ladies and gentlemen, we can achieve it.
Veljeys kuuluu näihin utopioihin, ja yhdessä, hyvät kollegani, me toteutamme sen.
There are other kinds of triptych: liberty, equality, fraternity.
On muitakin kolmiosaisia sanontoja, kuten "vapaus, veljeys ja tasa-arvo".
Yesterday, the great spirit of Europe blew through this country: liberty, equality and fraternity.
Euroopan mahtava henki kulki aikoinaan tämän maanosan halki: vapaus, veljeys ja tasa-arvoisuus.
fraternity (też: ambit, circle, court, precinct)
volume_up
piiri {rzecz.}
fraternity (też: frat, student association)

2. Amerykański angielski

fraternity (też: brotherhood, order)

Synonimy (angielski) dla "fraternity":

fraternity

Przykłady użycia - "fraternity" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMoreover, this never allowed us to forget fraternity and solidarity.
Tämä ei myöskään koskaan antanut meidän unohtaa veljeyttä ja solidaarisuutta.
EnglishShared values which are based on mutual tolerance and fraternity.
Nämä jaetut arvot perustuvat molemminpuoliseen suvaitsevuuteen ja veljeyteen.
EnglishWe have liberty, but we do not have equality, and without equality there can be no fraternity.
Meillä on vapaus, mutta meillä ei ole tasa-arvoa, ja ilman tasa-arvoa ei voi olla veljeyttä.
EnglishProfitability at all costs means going against fraternity and against social cohesion.
Kannattavuus hinnalla millä hyvänsä merkitsee veljeyden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden vähentymistä.
EnglishCould the idea of fraternity become the key concept for the 21st century?
Voisiko veljeyden ajatuksesta tulla 2000-luvun avainkäsite?
EnglishWe saw this week the fraternity and friendship that emanates from international football.
Saatoimme tällä viikolla havaita kansainvälisen jalkapalloilun synnyttävän veljeyttä ja ystävyyttä.
EnglishThe Europe of 25 means fraternity and equality.
25 jäsenvaltion Eurooppa tarkoittaa veljeyttä ja tasa-arvoisuutta.
EnglishFraternity must guarantee the rights of the poorest.
Veljeyden on oltava innoittajana köyhimpien oikeuksissa.
EnglishSo I hope you will be as enthusiastic and passionate when building a Europe which promotes solidarity and fraternity.
Toivon siis, että rakennatte solidaarisuutta ja veljeyttä suosivaa Eurooppaa yhtä innokkaasti ja kiihkeästi.
EnglishThe earthquake in Haiti has resulted in a surge of solidarity and fraternity on an exceptional and very justified scale.
Haitin maanjärsitys sai aikaan poikkeuksellisen ja laajasti hyväksytyn solidaarisuuden ja veljeyden osoitusten tulvan.
EnglishIn general, most of the liberally-minded market-opening fraternity were pleased to get it on the statute book.
Suurin osa liberaalisti ajattelevista ja markkinoiden vapauttamista kannattavista piireistä halusi saada sen lakikirjan kansien väliin.
EnglishIt gave us a wonderful picture of sport, a picture of the diversity of our teams and of our nations, and a picture of fraternity across our continent.
Ne antoivat kauniin kuvan urheilusta, joukkueidemme ja kansakuntiemme moninaisuudesta ja maanosassamme vallitsevasta veljeydestä.
EnglishReligion per se is a factor which promotes fraternity.
Sanokaamme pikemminkin, että uskonnollisen tunteen rappeutuminen voi johtaa muukalaisvihaan; uskonto on itsessään tekijä, joka lähentää ihmisiä.
EnglishFor Europe to become the symbol of peace and fraternity, we need a bold and generous policy to come to the aid of the most disadvantaged.
Jotta Euroopasta tulisi rauhan ja veljeyden vertauskuva, on harjoitettava uskaliasta ja jalomielistä politiikkaa, jolla autetaan heikoimmassa asemassa olevia.
EnglishBy this means they have confiscated property and frozen bank accounts throughout the European Union belonging to the criminal fraternity in Ireland.
Sen avulla se on takavarikoinut omaisuutta ja jäädyttänyt ympäri Euroopan unionia sijaitsevia pankkitilejä, jotka kuuluvat Irlannin rikollisjärjestölle.
EnglishThe criminal fraternity throughout the European Union has enormous resources - resources unimaginable even to the European Union budget.
Koko Euroopan unioniin ulottuvalla rikollisjärjestöllä on suunnattoman palvon varoja - varoja, jotka ovat kuvaamattoman suuret jopa Euroopan unionin talousarvioon verrattuna.
EnglishThe French Republic is founded on the principles of freedom, equality and fraternity, and all its citizens have social, political and economic rights.
Ranskan tasavalta on perustettu vapauden, veljeyden ja tasa-arvon periaatteille, ja kaikilla sen kansalaisilla on sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset oikeudet.
EnglishWherever women are granted rights in the world, respect for human dignity and the values of equality and fraternity - which are EU values - will be promoted.
Kaikkialla maailmassa, missä naisille myönnetään oikeuksia, edistetään ihmisarvon sekä tasa-arvon ja veljeyden periaatteiden - siis EU:n arvojen - kunnioittamista.
EnglishThis means that although the hunting fraternity is only a small minority, it is in a strong position because it knows all the political parties will protect its interests.
Tämä merkitsee sitä, että vaikka metsästysseuraan kuuluu vain pieni vähemmistö, sillä on vahva asema, koska se tietää kaikkien puolueiden suojelevan sen etua.
EnglishTwo hundred years ago it was liberty, equality and fraternity, and things went along very well until the governments of the left raised equality above the others.
Kaksisataa vuotta sitten puhuttiin vapaudesta, veljeydestä ja tasa-arvosta, ja asiat etenivät oikein hyvin, kunnes vasemmistohallitukset nostivat tasa-arvon muiden edelle.