"formula" - fińskie tłumaczenie

EN

"formula" po fińsku

EN formula
volume_up
{rzeczownik}

formula (też: design, mock-up, mockup, model)
volume_up
malli {rzecz.}
The best formula needs to be examined case by case.
Ensin on hyvin tarkoin tapauskohtaisesti tutkittava paras mahdollinen malli.
This formula, which is permitted in the United States and in New Zealand, has shown its limits.
Tämä Yhdysvalloissa ja Uudessa-Seelannissa sallittu malli on osoittanut rajansa.
This is an established European formula, is it not?
Eikö tämä ole vahvistettu eurooppalainen malli?
formula (też: figure, groove, plan)
volume_up
kaava {rzecz.}
The language of chemistry is universal, and each chemical formula is unique.
Kemian kieli on yleismaailmallista, ja jokainen kemiallinen kaava on ainutlaatuinen.
This has proven to be a good formula in my own country, Finland, for example.
Tämä kaava on osoittautunut hyväksi muun muassa omassa kotimaassani Suomessa.
That is the formula that has made the European social model such a success.
Tämä on se kaava, joka on tehnyt Euroopan sosiaalisesta mallista menestyvän.
formula (też: phrasing)
volume_up
sanamuoto {rzecz.}
I find this a well-balanced formula which does not preclude a number of other things.
Mielestäni se on tasapainoinen sanamuoto, joka ei sulje pois tiettyjä muita asioita.
Tämä on hyvä sanamuoto.
I think the formula the Council has opted for tends to increase rather than reduce the possibilities of the funding you call for.
Mielestäni neuvoston valitsema sanamuoto pikemminkin lisää kuin vähentää haluamanne tuen mahdollisuuksia.
formula (też: guideline, help, instruction, precept)
volume_up
ohje {rzecz.}
The only formula which leads to success is to never stand still, and we heard in the debate this morning on the Austrian presidency how this formula is used again and again.
Ainoa tulokseen johtava ohje siihen on, ettei saa pysähtyä, ja me kuulimme tänä aamuna Itävallan puheenjohtajuutta koskevassa keskustelussa, miten tästä ohjeesta puhuttiin yhä uudelleen.
formula (też: prescription, receipt, recipe)
volume_up
resepti {rzecz.}
formula

Synonimy (angielski) dla "formula":

formula

Przykłady użycia - "formula" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAfter all, it was Einstein who said that you cannot patent a mathematical formula.
Onhan Einstein kuitenkin todennut, ettei matemaattista kaavaa voida patentoida.
EnglishWe will have to seek a formula which, of course, must be acceptable to the Council.
Meidän on löydettävä jokin keino, joka ilman muuta myös neuvoston on hyväksyttävä.
EnglishIt is a formula for the future and I believe we should take it very seriously.
Kyse on tulevaisuuden toimintatavasta, ja se on mielestäni otettava hyvin vakavasti.
EnglishI hope that the European Union will find a suitable formula to resolve this problem.
Toivon, että Euroopan unioni löytää sopivan keinon tämän ongelman ratkaisemiseksi.
EnglishPerhaps CCB would be useful since this is the formula used in other bodies.
Ehkäpä lyhenne CCB, jota käytetään muissa yhteyksissä, voisi olla hyödyllinen.
EnglishMr Hume spoke about the institutional framework and its extraordinarily subtle formula.
Jäsen Hume puhui toimielinrakenteesta ja sen poikkeuksellisesta monimutkaisuudesta.
EnglishSo is this formula the right one because the other side does not wish to agree with us?
Onko siis tämä keino oikea, jos vastapuolella ei ole tahtoa sopia kanssamme?
EnglishIs there an acceptable political formula to cover all these objectives?
Onko olemassa tyydyttävää poliittista mallia, joka kattaisi kaikki nämä tavoitteet?
EnglishHowever, the synthesised DHA which is added to formula milk is different.
Äidinmaidonkorvikkeeseen lisättävä synteettinen DHA on kuitenkin eri asia.
EnglishTo express this in a simple formula, social policy begins with a policy on the family.
Yhteen lauseeseen tiivistäen: sosiaalipolitiikka alkaa perhepolitiikasta.
EnglishI agree with the formula which sets maximum wholesale and retail rates.
Olen yhtä mieltä mallista, jossa asetetaan enimmäishinnat tukku- ja vähittäistasolla.
EnglishThis is not a good enough formula for tackling the crisis and it is destined to make it worse.
Tällä mallilla ei onnistuta torjumaan kriisiä, vaan sillä vain pahennetaan sitä.
English'Responsible but not guilty' is a formula we reject, and one that I reject personally.
Vastuullinen mutta syytön" on ilmaisu, jota ryhmäni vastustaa ja jota itsekin vastustan.
EnglishPerhaps you would not mind clarifying again what your formula would be in that respect.
Voisitte kenties selventää tässäkin kohtaa, mikä kaavanne tulee olemaan.
EnglishSecondly, there is nothing on revising the formula of a qualified majority in the Council.
Toiseksi neuvoston määräenemmistöpäätösmenettelyn muuttamisesta ei ole sanottu mitään.
EnglishMr President, next week they will start constructing a Formula 1 circuit in Moscow.
(EN) Arvoisa puhemies, ensi viikolla Moskovassa aloitetaan Formula 1 -kilparadan rakentaminen.
EnglishWhen Hong Kong was handed back to China, the formula of two systems in one country was devised.
Kun Hongkong palautettiin Kiinalle, luotiin käsite "yksi maa, kaksi järjestelmää".
EnglishHowever, it must be time to recognise that we do not have the right formula.
On kuitenkin aika myöntää, ettei meillä ole oikeaa reseptiä siihen.
EnglishWe will try to find a formula which will make it clear that we are talking about the COCOBU.
Pyrimme keksimään jonkin keinon, jotta kävisi selvästi ilmi, että kyseessä on COCOBU.
EnglishI think, however, that we should elaborate and clarify the formula for these meetings.
Katson kuitenkin, että meidän pitäisi laatia näille kokouksille kaavat ja selkeyttää niitä.