"flux" - fińskie tłumaczenie

EN

"flux" po fińsku

volume_up
flux {rzecz.}
volume_up
flux {przym.}
FI

EN flux
volume_up
{rzeczownik}

flux (też: flow)
volume_up
virtaus {rzecz.}
flux
volume_up
vuo {rzecz.}

Synonimy (angielski) dla "flux":

flux

Przykłady użycia - "flux" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe creation of budget item 10 04 04 02 (Operation of the high-flux reactor (HFR));
budjettikohdan 10 04 04 02 (suurvuoreaktorin toiminta) luominen,
EnglishWe need reference points within the constant situation of flux we experience in our lives nowadays.
Tarvitsemme viitekohtia elämässämme nykyään tapahtuvissa jatkuvissa muutoksissa.
EnglishFurthermore, knowledge is in a continuous state of flux and requires constant monitoring.
Tämän lisäksi tieto on kasvava lähde, joka vaatii jatkuvaa seurantaa.
EnglishThe High Flux Reactor also receives major financing from the European pharmaceutical industry.
Suurvuoreaktorin rahoitukseen saadaan myös merkittävää tukea Euroopan lääketeollisuudelta.
EnglishThe situation is in constant flux and is hard to predict.
Tilanne muuttuu jatkuvasti ja sitä on vaikea ennustaa.
EnglishAnd finally, the whole situation is in a state of flux.
Päätteeksi totean, että tilanne muuttuu koko ajan.
EnglishThe situation in Belarus is in a state of flux and calls for a measured and strategic response from the European Union.
Valko-Venäjän tilanne on epävakaa ja edellyttää harkittua ja strategista vastausta Euroopan unionilta.
EnglishA long presentation by Chancellor Kohl summed up the situation which, of course, was still necessarily in flux.
Liittokansleri Kohlin pitkässä esittelyssä tehtiin yhteenveto tilanteesta, joka oli tietysti edelleen muutosvaiheessa.
EnglishFrom Mauretania to Oman, people are in flux.
Mauritaniasta Omaniin ihmiset ovat liikkeellä.
EnglishTo lay down precise rules in a technological environment that is essentially very much in a state of flux, is no easy matter.
Tarkkojen sääntöjen antaminen ei ole helppoa teknologisessa ympäristössä, joka on pohjimmiltaan hyvin epävakaa.
EnglishOurs is, if I may say, a world in flux.
EnglishAt a time when so much is in flux in Korea this is the wrong message to the people of this country and to the people of other countries.
Kun Koreassa on tapahtumassa nyt paljon muutoksia, tämä ei ole hyvä signaali maan asukkaille eikä myöskään muiden maiden asukkaille.
EnglishThis just goes to show that everything is in flux and that our joint efforts have already improved the situation in Europe, even before enlargement.
Tästä näkee, kuinka asiat edistyvät ja kuinka yhteinen työmme parantaa tilannetta Euroopassa jo nyt, jo ennen laajentumista.
EnglishTo conclude, while the online market for music is still in flux, legislating in favour of a particular licensing model would appear premature.
Koska musiikin verkkomarkkinat ovat yhä muutostilassa, jonkin tietyn lisensointimallin suosiminen lainsäädännössä olisi ennenaikaista.
EnglishWe note that this vote includes the creation of a budget item to provide supplementary funding to the High Flux Reactor (HFR) at Petten, Netherlands.
Panemme merkille, että tämä äänestys sisältää budjettikohdan, joka koskee suurvuoreaktorin rahoitusta Pettenissä, Alankomaissa.
EnglishThese funds will go to the fighting of bluetongue, the creation of a high flux reactor in addition to funds directed to Europol and OLAF.
Kyseiset varat käytetään bluetongue-taudin torjuntaan ja suurvuoreaktorin rakentamiseen, Europolille ja OLAFille osoitettujen varojen lisäksi.
EnglishI take that to be your perestroika, to match the glasnost which you refer to, but not an everlasting reform, not a constant state of flux.
Se kai on teidän perestroikanne, joka vastaa sitä glasnostia, josta puhuitte, mutta ei ikuisesti kestävää uudistusta, ei jatkuvaa muutostilaa.
EnglishThe latest scientific findings certainly cannot yet be regarded as hard and fast evidence and are still in a state of flux; they are not the be-all and end-all.
Viimeisimpiä tieteellisiä havaintoja ei todellakaan voida pitää varmana näyttönä ja ne muuttuvat edelleen; ne eivät ole kaikki kaikessa.
EnglishJust as society is in a state of flux, European legislation must not remain standing still either because we are facing new problems and challenges.
Aivan kuten yhteiskuntakin muuttuu koko ajan, EU:n lainsäädäntö ei saa myöskään jäädä muuttumattomaksi, koska meillä on uusia ongelmia ja haasteita.
EnglishThe Commission is acutely aware of the need to do no harm and of the risks of acting at a time when markets are in a state of flux.
Komissio on erittäin tietoinen, että sen on varottava aiheuttamasta vahinkoa ja että tällaisten toimien toteuttaminen silloin, kun markkinat ovat epävakaat, on riskialtista.