EN firm
volume_up
{rzeczownik}

volume_up
yritys {rzecz.}
A private firm cannot decide whether the expenditure is appropriate.
Yksityinen yritys ei voi päättää, ovatko menot asianmukaisia.
That firm supplied glucose syrup or treacle to Dutch feed manufacturers.
Kyseinen yritys toimitti glykoosisiirappia tai siirappia hollantilaisille rehun valmistajille.
No European firm should gain competitive advantage at the expense of maltreated children.
Yksikään eurooppalainen yritys ei saa tavoitella kilpailuetuja hyväksikäytettyjen lasten kustannuksella.
firm
volume_up
firma {rzecz.}

Przykłady użycia - "firm" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFirst of all there is a very firm commitment to ensuring transition in the East.
Ensinnäkin EBRD on vahvasti sitoutunut takaamaan itää koskevan siirtymäprosessin.
EnglishAs such a decision can always be contested, it should be based on firm grounds.
Koska tällainen päätös voidaan aina riitauttaa, sillä on oltava vankat perusteet.
EnglishPartnership at work must be based on the firm foundation of union recognition.
Työsuhteiden on perustuttava ammattiliittojen tunnustamisen vakaalle perustalle.
EnglishInstead, we must place our relationship with Russia on a firm basis of values.
Sen sijaan meidän on perustettava suhteemme Venäjään arvojen lujalle perustalle.
EnglishHowever, a firm policy will need to be backed up by sufficient financial means.
Päättäväistä maatalouspolitiikkaa on kuitenkin tuettava riittävällä rahoituksella.
EnglishYes, the European Union must be firm with regard to all human rights violations.
Kyllä, Euroopan unionin täytyy suhtautua jyrkästi kaikkiin ihmisoikeusrikkomuksiin.
EnglishIt is my firm belief that Bulgaria and Romania should become members of the EU.
Olen vakaasti sitä mieltä, että Bulgaria ja Romania olisi otettava EU:n jäseniksi.
EnglishIt will demand political courage and a firm faith in the future of our old continent.
Se vaatii poliittista rohkeutta ja lujaa uskoa vanhan maanosamme tulevaisuuteen.
EnglishI am referring to Amendment No 45, to which I personally will be giving firm support.
Viittaan tässä tarkistukseen 45, jota omasta puolestani kannatan päättäväisesti.
EnglishIs there a firm commitment for them to hold debates and for them to take decisions?
Onko siihen, että ne pitävät puheita ja tekevät päätöksiä, sitouduttu lujasti?
EnglishLadies and gentlemen, we must be firm regarding the true interests of Europe.
Hyvät kollegat, meidän on suhtauduttava tiukasti Euroopan todellisiin etuihin.
EnglishIt is my firm belief that the experiment has proven its effect beyond any doubt.
Olen täysin vakuuttunut siitä, että kokeilu on osoittautunut hyödylliseksi.
EnglishI say this despite being a firm supporter of strengthening the internal market.
Sanon tämän huolimatta siitä, että kannatan vankasti sisämarkkinoiden vahvistamista.
EnglishI reiterate our firm opposition to dangerous sources such as nuclear power.
Toistan, että vastustamme ankarasti vaarallisia energialähteitä kuten ydinvoimaa.
EnglishIt must continue to hold firm, very firm, in its tireless defence of freedom.
Sen on pysyttävä tiukkana, hyvin tiukkana, puolustaessaan uupumatta vapautta.
EnglishParliament is demonstrating or could demonstrate a firm voice on all these issues.
Parlamentti ottaa tai voisi ottaa tiukan kannan kaikkiin näihin kysymyksiin.
EnglishParliament's current resolution calls on the Commission to stand firm on this issue.
Parlamentin päätöslauselmassa komissiota kehotetaan pysymään lujana tässä asiassa.
EnglishWe are a Parliament that will stand firm in the negotiations with the Council.
Me olemme parlamentti, joka pysyy lujana neuvoston kanssa käytävissä neuvotteluissa.
EnglishI should like to explain why it bodes well that you stood firm in these negotiations.
Haluan selittää, miksi on hyvä merkki, että pysyitte lujana näissä neuvotteluissa.
EnglishOthers like Spain, on the other hand, have made a firm commitment not to do so.
Toiset taas, kuten Espanja, ovat nimenomaan luvanneet olla tekemättä niin.