"faceless" - fińskie tłumaczenie

EN

"faceless" po fińsku

EN faceless
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

faceless (też: clinical)
faceless
volume_up
kasvoton {przym.}
There is a sort of growing belief that there is a faceless bureaucracy.
Nykyään vallitsee yhä laajempi käsitys siitä, että toimielimille on tyypillistä eräänlainen kasvoton byrokratia.

2. "place"

faceless
volume_up
karu {przym.} (paikka)

Przykłady użycia - "faceless" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAt the same time, it is faceless, hard to visualize and may be situated anywhere in the world.
Samalla se on kasvotonta, vaikeasti hahmoteltavaa ja voi sijaita missä tahansa maapallolla.
EnglishSmall, faceless groups intent on destruction have it within their power to destroy our whole world.
Pienillä, kasvottomilla tuhoamiseen pyrkivillä ryhmillä on valta tuhota koko maailmamme.
EnglishYou are an untouchable, faceless, bureaucratic body in Brussels.
Te olette saavuttamattomia ja kasvottomia, vain jokin Brysselissä sijaitseva byrokraattinen elin.
EnglishBut for common faceless justice - and I do not say that you are doing that in your report - no!
Vastustan silti yhteistä kasvotonta oikeutta - väittämättä kuitenkaan, että pyrkisitte siihen mietinnössänne.
EnglishThis is ruled by secret committees, faceless bullying bureaucrats, and accountability by smoke and mirrors.
Täällä johtavat salaiset komiteat, kasvottomat pelottavat byrokraatit, ja kirjanpito pelkkiä silmänkääntötemppuja.
EnglishTo the outside observer this is not a matter of great importance - it is just the faceless Brussels bureaucrats at it again.
Ulkopuoliselle tarkkailijalle tällä ei ole suurta merkitystä - asialla ovat jälleen Brysselin nimettömät byrokraatit.
EnglishThis ability for mutual adaptation is what makes the difference between a Europe with a face, a personality, and a Europe which is completely faceless.
Juuri molemminpuolinen sopeutumiskykyhän erottaa persoonallisen Euroopan ja epämuodostuneen Euroopan.
EnglishTerrorism does not declare itself before striking, terrorism is faceless and terrorism indiscriminately kills innocent civilians.
Terrorismi ei ilmoita itsestään ennen iskuja, terrorismilla ei ole kasvoja, ja terrorismi tappaa mielivaltaisesti viattomia siviilejä.
EnglishUnfortunately, several governments in the UK have given away this power to unelected, faceless bureaucrats in Brussels.
Valitettavasti useat Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ovat luovuttaneet tämän oikeuden Brysselin kasvottomille byrokraateille, joita ei ole valittu vaaleilla.
EnglishIn my own country, mythology tells of the teeming hordes of faceless Brussels bureaucrats but it never mentions the number of European judges.
Oman maani mytologiassa puhutaan Brysselin kasvottomien byrokraattien vilisevistä laumoista, mutta siinä ei koskaan mainita yhteisön tuomarien lukumäärää.
EnglishThis is necessary because the people of Europe can identify with the European Parliament more easily than with the faceless bureaucracy of the Commission.
Se on välttämätöntä, koska Euroopan kansalaiset pystyvät samaistumaan helpommin Euroopan parlamenttiin kuin komission kasvottomaan byrokratiaan.
EnglishThis kind of administrative practice turns the faceless Eurocrat into a real person to whom the complainant can relate and I hope the Commission will take this on board.
Tämänkaltainen hallintokäytäntö muuttaa kasvottoman eurokraatin todelliseksi ihmiseksi, johon kantelun tekijä voi ottaa yhteyttä, ja toivon, että komissio ottaa tämän huomioon.
EnglishMr President, one of the special features of the European Union is that its central administration does not just consist of faceless bureaucrats: it is headed by a political executive.
Arvoisa puhemies, yksi Euroopan unionin erityispiirteistä on se, että sen keskushallinto ei koostu pelkästään kasvottomista byrokraateista: sillä on poliittinen johto.
EnglishFor some reason the negative messages and fears of the state getting swallowed up by a faceless Brussels get across better than any news about all the good the Union has achieved.
Jostain syystä negatiiviset viestit ja pelot vallan katoamisesta kasvottomaan Brysseliin menevät paremmin perille kuin viestit kaikesta siitä hyvästä, mitä unioni on saanut aikaan.
EnglishThere are thousands of faceless civilians who still live and die in land contaminated by radiation: in Iraq, in Afghanistan, in Kosovo, in Bosnia, in Somalia, unaware of their fate.
Tuhannet kasvottomat siviilit elävät ja kuolevat edelleen säteilyn saastuttamalla alueella Irakissa, Afganistanissa, Kosovossa, Bosniassa ja Somaliassa epätietoisina kohtalostaan.