"to draw close" - fińskie tłumaczenie

EN

"to draw close" po fińsku

EN to draw close
volume_up
{czasownik}

to draw close (też: to advance, to approach, to border on, to close)

Przykłady użycia - "to draw close" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI heard Mrs Malmström suggest that we should, as it were, draw it to a close.
Kuulin, kuinka jäsen Malmström suositteli meille sen suoranaista lopettamista.
EnglishMr President, I shall draw to a close so that you do not have to ask me to stop.
Arvoisa puhemies, lopettelen puheenvuoroani, jottei teidän tarvitse pyytää minua lopettamaan.
EnglishI am afraid that I am going to have to draw things to a close now.
Pelkäänpä, että minun on nyt päätettävä kysymysten käsittely.
EnglishI shall draw to a close, Madam President.
Arvoisa puhemies, puheenvuoroni lähestyy loppuaan.
EnglishTherefore we regard the spheres of education and culture as particularly important in an age where nations are planning to draw close together.
Sen vuoksi pidämme koulutusta ja kulttuuria erityisen tärkeinä etenemisstrategian aikana.
EnglishMr President, in connection with the ALTENER programme, I would like to draw your close attention to the Nordic energy economy.
Arvoisa puhemies, haluan Altener-ohjelman osalta kiinnittää erityistä huomiota pohjoisen energiatalouteen.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, as we draw near to the close of the debate it is not easy to introduce another new aspect.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kun lähestymme keskustelun loppua, ei ole helppoa ottaa esille uutta seikkaa.
EnglishAs I draw to the close of my remarks, I would like to say something about a number of important contributions to European internal policy.
Puheenvuoroni päätteeksi haluaisin puhua vielä niistä monista tavoista, joilla olemme edistäneet EU:n sisäpolitiikkaa.
EnglishNow, in December, with the Belgian Presidency about to draw to a close, I am still waiting to receive an official answer from the Council.
Vieläkään, vaikka on joulukuu ja Belgian puheenjohtajakausi vetelee viimeisiään, en ole saanut neuvostolta virallista vastausta.
EnglishFor example, it's easier to draw on a close-up photo of your favorite pet than to tap the right individual tulip in a garden scene each time.
On esimerkiksi helpompaa piirtää lemmikin lähikuvaan kuin napauttaa oikeaa yksittäistä tulppaania puutarhamaisemassa joka kerran.
EnglishFor example, it's easier to draw on a close-up photo of your favourite pet than to tap the right individual tulip in a garden scene each time.
On esimerkiksi helpompaa piirtää lemmikin lähikuvaan kuin napauttaa oikeaa yksittäistä tulppaania puutarhamaisemassa joka kerran.
EnglishI believe these are three necessary, minimal and laudable objectives, and I would like to draw attention to the close link between them.
Uskoakseni nämä kolme tavoitetta ovat tarpeellisia ja kiitettäviä vähimmäistavoitteita ja haluankin kiinnittää huomiota niiden välisiin yhteyksiin.
EnglishWe have just seen 2008 draw to a close as the European Year of Intercultural Dialogue, and I believe that this dialogue has only just got under way.
Olemme juuri saattaneet vuoden 2008 päätökseen Euroopan kulttuurienvälisenä teemavuotena, ja mielestäni tämä vuoropuhelu on vasta käynnistynyt.
EnglishLet me draw to a close on a personal note and express my thanks to all the people I have worked with over the years on the project of Europe’s Economic and Monetary Union.
Lopuksi haluan esittää kiitokseni kaikille niille ihmisille, jotka ovat tehneet kanssani työtä Euroopan talous- ja rahaliiton eteen.
EnglishLet me draw to a close by saying that, if you are willing to compromise on the Budget, the services directive and the working time directive, then we will back you in that.
Lopuksi haluan sanoa, että olemme tukenanne, jos olette valmis tekemään kompromissin talousarvion, palveludirektiivin ja työaikadirektiivin suhteen.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, I would, as I draw to a close, like to warmly welcome the resolution of the European Parliament to intensify contact with the national parliaments.
Arvoisa rouva puhemies, hyvät läsnäolijat, haluaisin puheeni lopuksi kiittää Euroopan parlamentin päätöstä tiivistää suhteita kansallisten parlamenttien kanssa.
EnglishWe have just decided in principle to lead a military mission to Chad and the Central African Republic to help to draw a close to the regional consequences of the Darfur crisis.
Olemme juuri periaatteessa päättäneet johtaa sotilasoperaatiota Tšadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa tarkoituksena auttaa saamaan Darfurin kriisin alueelliset seuraukset päättymään.
EnglishThat is why it is also in the interest of the United States to draw negotiations to a close quickly and ensure that the visa requirement for Union citizens is consigned to history.
Tämän takia on myös Yhdysvaltojen edun mukaista saada neuvottelut pikaiseen päätökseen ja varmistaa, että Euroopan unionin kansalaisille asetetut viisumivaatimukset jäävät historiaan.
EnglishMadam President, Mr President-in-Office of the Council, Mr Prodi, we know that when all European Councils draw to a close, they either give us grounds for satisfaction or grounds for disappointment.
Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission puheenjohtaja, tiedämme, että kaikki Eurooppa-neuvostot antavat aihetta sekä tyytyväisyyteen että pettymykseen.

Pozostałe hasła