EN dose
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

volume_up
annos {rzecz.}
A dose of ambition is now called for, and we need to make more of the successes.
Nyt tarvitaan annos kunnianhimoa; ja onnistumisia on korostettava enemmän.
In contrast, a dose of genuine deregulation would bring wondrous results.
Päinvastoin, annos todellista sääntelyn purkamista tuottaisi ihmeellisiä tuloksia.
On the other side, the dose was reduced to 50 percent, and just look at the yield.
Toisella puolella annos vähennettiin 50 prosenttiin, ja katsokaapa satoa.
dose (też: amount, bulk, degree, extent)
volume_up
määrä {rzecz.}
In fact the dose could be 12 times more dangerous for children according to the recent study.
Itse asiassa määrä saattaa olla 12 kertaa vaarallisempi lapsille äskeisen tutkimuksen mukaan.
It states that there have been no occasions on which the critical dose has been exceeded in the European Union.
Komitea toteaa, että Euroopan unionissa ei ole esiintynyt ainoatakaan tapausta, joissa vaarallinen määrä olisi ylittynyt.
We are well aware that there can always be strong doses of populism and demagoguery surrounding budgetary issues, and we repudiate these.
Olemme kaikki tietoisia, että talousarviokysymysten ympärillä on aina suuri määrä populismia ja demagogiaa, jota emme hyväksy.
dose

Synonimy (angielski) dla "dose":

dose
English

Przykłady użycia - "dose" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe still wish for strong industry leadership and an appropriate dose of ethics.
Toiveinamme ovat edelleen vahva yritysjohtajuus ja asianmukaiset eettiset normit.
EnglishEven the smallest dose of alcohol and narcotics given to a child is extremely harmful.
Lapsille tarjotut vähäisimmätkin alkoholi- ja huumeannokset ovat hyvin haitallisia.
EnglishBut first, let’s just suppose that we are using 100 percent of a given dose of phosphorus.
Mutta oletetaan ensiksi, että käytämme 100 prosenttia tietystä fosforimäärästä.
EnglishThe introduction of one system would give the currently ambiguous system a dose of clarity.
Yhden järjestelmän soveltaminen selkeyttäisi nykyistä epäselvää järjestelmää.
EnglishA good dose of hypocrisy is needed to overlook our weakness today.
Vaatii kyllä aimo annoksen teeskentelyä, jos haluamme kätkeä heikkoutemme tänään.
EnglishI wish the Dutch Presidency a great deal of strength, wisdom and a dose of good luck.
Toivotan puheenjohtajavaltiolle voimia ja viisautta ja paljon onnea.
EnglishIt is therefore a good thing that the maximum dose of cyclamate has been reduced.
On siis hyvä, että syklamaatin enimmäisannosta pienennettiin.
EnglishI find the Commission's dose of sugar market reforms much sweeter to swallow.
Mielestäni komission jäsenen ehdottama sokerimarkkinoiden uudistus on paljon makeampi vaihtoehto.
EnglishConfused patients tend to change the dose on their own initiative or to discontinue the medication.
Hämmentyneet potilaat muuttavat annostusta itse tai lopettavat lääkkeen ottamisen.
EnglishFinally, I would like to point out that the dose makes the poison.
Haluaisin lopuksi huomauttaa, että aineiden myrkyllisyys riippuu käytetyistä annoksista.
EnglishAnd instead of using a 100 percent dose, I’m going to reduce it to 25 percent.
Käytetään 100 prosentin annoksen sijasta vain 25 prosenttia.
EnglishThe Commission did however change its view regarding the maximum dose.
Komissio vaihtoi kuitenkin kantaa sallitun enimmäismäärän osalta.
EnglishMr President, that is another dose of the medicine that caused the illness in the first place.
Arvoisa puhemies, näin annostelemme lisää lääkettä, joka aiheutti ensisijaisesti sairauden.
EnglishDoes the world really need an extra dose of free trade or a new approach to development?
Tarvitaanko maailmassa todellakin lisää vapaakauppaa vai kehitystä koskevaa uutta lähestymistapaa?
EnglishThe United Kingdom has had a double dose of the bitter pill.
Yhdistynyt kuningaskunta on saanut tupla-annoksen karvasta lääkettä.
EnglishI therefore hope that tomorrow’s plenary will be approving this proposal with an equal dose of enthusiasm.
Siksi toivon, että tämä ehdotus hyväksytään huomisessa täysistunnossa yhtä innokkaasti.
EnglishMr President, I, too, personally believe this whole debate needs a dose of common sense now.
(EN) Arvoisa puhemies, minäkin olen sitä mieltä, että tämä koko keskustelu kaipaa nyt tervettä järkeä.
EnglishWith plant protection, as with many other things in life, it is the dose that makes the poison.
Kuten monien muidenkin asioiden suhteen elämässä, kasvinsuojelussa myrkky syntyy käytetystä annoksesta.
EnglishAs Mr Lannoye has quite rightly pointed out, a far lower maximum usable dose of that is permitted.
Kuten Lannoye aivan oikein korosti, tämän aineen osalta sallitaan huomattavasti pienempi enimmäismäärä.
EnglishYet, like all new political phenomena, the new green wave also requires a dose of healthy scepticism.
Kuten kaikki uudet poliittiset ilmiöt, myös uusi vihreä aalto tarvitsee hieman tervettä skeptisyyttä.