"dominate" - fińskie tłumaczenie

EN

"dominate" po fińsku

FI

EN dominate
volume_up
{rzeczownik}

dominate
volume_up
vallita {rzecz.}

Synonimy (angielski) dla "dominate":

dominate

Przykłady użycia - "dominate" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe economic and financial situation will dominate the work of the European Council.
Eurooppa-neuvosto keskittyy työssään pääasiassa talous- ja rahoitustilanteeseen.
EnglishFirstly, the military cannot be allowed to continue to dominate European airspace.
Sotilasvoimien ei ensinnäkään voida antaa jatkaa Euroopan ilmatilan hallitsemista.
EnglishWe know that two major topics will dominate the European Council in December.
Tiedämme, että joulukuun Eurooppa-neuvoston kokousta hallitsevat kaksi pääaihetta.
EnglishThis places them at the mercy of those who dominate the Irish meat industry.
Tämän vuoksi he ovat niiden armoilla, jotka hallitsevat Irlannin lihateollisuutta.
EnglishWe also want to ensure that multinationals do not dominate in our EU markets.
Lisäksi haluamme varmistaa, etteivät monikansalliset yhtiöt hallitse EU-markkinoilla.
EnglishIt was designed to ensure that the imperialist countries would dominate it.
Sillä oli tarkoitus varmistaa, että imperialistiset maat hallitsevat sitä.
EnglishDouble standards continue to dominate the external policy of the majority who govern the EU.
Kaksinaismoraali hallitsee edelleen EU:ta hallitsevan enemmistön ulkopolitiikkaa.
EnglishDiscussions on the issue of enlargement are likely to dominate in July.
Laajentumista koskeva kysymys hallitsee luultavasti heinäkuussa käytäviä keskusteluja.
EnglishFree-market liberals and right of centre politicians dominate most key areas.
Vapaakauppaa kannattavat liberaalit ja oikeistopoliitikot hallitsevat useimpia keskeisiä aloja.
EnglishTwo elections will dominate the developments in the Middle East in the coming months.
Kahdet vaalit hallitsevat Lähi-idän tilannetta tulevina kuukausina.
EnglishAnd I realized that perhaps the Western world will not continue to dominate the world forever.
Tajusin, että ehkä länsimaailma ei tulekaan ikuisesti hallitsemaan maailmaa.
EnglishThe rights of the individual are emphasised, and repressive measures do not dominate.
Yksilön oikeuksia korostetaan eivätkä ehkäisevät toimet vallitse.
EnglishPeace, freedom, democracy and social and economic stability now dominate Europe.
Euroopassa vallitsevat nyt rauha, vapaus, demokratia sekä yhteiskunnallinen ja taloudellinen vakaus.
EnglishThis problem will increasingly come to dominate people’s shared existence as this century progresses.
Tämä ongelma hallitsee vuosisadan edetessä yhä enemmän ihmisten olemassaoloa.
EnglishA few multinational companies would then dominate the European market.
Euroopan markkinoita dominoisivat muutamat monikansalliset yhtiöt.
EnglishThere is an urgent need for the principle of secularism to dominate the organisation of our society.
Tarvitsemme kiireesti sekularismin periaatteen ohjaamaan yhteiskuntamme järjestymistä.
EnglishInternational interests then come to dominate more often than not.
Kansainväliset edut ovat tällöin useimmiten hallitsevassa asemassa.
EnglishHigh plateaux and mountain ranges such as the Pyrenees and the Sierra Nevada dominate mainland Spain.
Manner-Espanjalle ovat tyypillisiä ylängöt ja vuorijonot kuten Pyreneet ja Sierra Nevada.
EnglishI hope that at the G8 summit we will have at least a chance for these issues to dominate the discussion.
Toivon, että G8-kokouksessa näiden aiheiden käsittelylle tulee tilaisuus.
EnglishIt is not about sectional interests or concerns about who is going to dominate one other section of society.
Kyse ei ole eri ryhmien eduista tai siitä, kuka hallitsee tiettyä yhteiskunnan alaa.