"to divulge" - fińskie tłumaczenie

EN

"to divulge" po fińsku

EN to divulge
volume_up
[divulged|divulged] {czasownik}

The reason for this, which I can divulge to the House, is that Mr Poettering’s doctorate was on Konrad Adenauer’s security policy.
Voin paljastaa parlamentille syyn tähän: Poettering väitteli tohtoriksi Konrad Adenauerin turvallisuuspolitiikasta.
If a service provider inadvertently divulges an individual's personal information on the Internet, they must properly notify the person of that fact.
Jos palveluntarjoaja tahattomasti paljastaa henkilötietoja internetissä, sen on asianmukaisesti ilmoitettava siitä kyseiselle henkilölle.
to divulge

Przykłady użycia - "to divulge" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe need a political debate over how much of their know-how enterprises have to divulge.
Poliittisessa keskustelussa on pohdittava, kuinka suuri osa tietotaidostaan yritysten on paljastettava.
EnglishMrs Theato is right in saying that only pressure, very powerful pressure, persuades the Commission to divulge information.
Rouva Theato sanoo aivan oikein, että komissio on valmis antamaan selkeitä tietoja ainoastaan hyvin kovan painostuksen alaisena.
EnglishBy the way, from time to time the information involved is very sensitive and the companies are the first to ask us not to divulge it.
Joskus asianomaiset tiedot ovat sitä paitsi erittäin luottamuksellisia, ja yritykset pyytävät heti ensimmäiseksi, että emme tuo niitä päivänvaloon.
EnglishIt only processes your personal data for the purposes described below; it does not divulge them for marketing purposes.
Kerättäviä henkilötietoja käytetään ainoastaan alla mainituissa tarkoituksissa, eikä niitä luovuteta markkinointitarkoituksiin.
EnglishFor the last few months I have been trying to find out exactly when he is going to divulge the contents of the study his department has been carrying out.
Viimeisten kuukausien ajan olen pyrkinyt selvittämään tarkasti, milloin hän aikoo julkaista osastonsa tekemän tutkimuksen sisällön.
EnglishIt also appears to me that the Commission does not sufficiently divulge to European citizens the importance of EU collaboration with its most immediate neighbour of Africa.
Komissio ei mielestäni myöskään kerro riittävästi Euroopan kansalaisille siitä, kuinka tärkeää on EU:n yhteistyö sen läheisimmän naapurin Afrikan kanssa.
EnglishHow is it possible not to be outraged when a bank refuses to divulge the names of the Erika' s owners on the grounds of professional confidentiality, without governments reacting?
Miten voimme olla suuttumatta siitä, että pankki kieltäytyy paljastamasta Erikan omistajien nimiä vedoten pankkisalaisuuteen, eivätkä hallitukset tee mitään asian hyväksi?