"to diverge" - fińskie tłumaczenie

EN

"to diverge" po fińsku

EN to diverge
volume_up
[diverged|diverged] {czasownik}

Moldova must not diverge from the path of democracy.
Moldova ei saa poiketa demokratiaan johtavalta tieltä.
Here the Commission's original proposal very closely mirrors the texts establishing the other agencies and it would therefore be inappropriate to diverge from these texts in this particular case.
Näiltä osin komission alkuperäinen ehdotus heijastaa tarkoin muiden toimistojen perustamisasiakirjoja, ja tämän vuoksi kyseisessä tapauksessa ei ole tarpeellista poiketa näistä asiakirjoista.
to diverge
to diverge (też: to separate)

Przykłady użycia - "to diverge" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is on the sensitive issue of import quotas that our views seriously diverge.
Sitä vastoin olemme hyvin erimielisiä tuontikiintiöiden hankalasta kysymyksestä.
EnglishThe views within my own group about the proposed buy-back programme also diverge widely.
Myös oma ryhmäni oli hyvin erimielinen ehdotetusta takaisinosto-ohjelmasta.
EnglishAllow me at this point, Madam, to diverge slightly from your own analysis.
Sallittehan, hyvä rouva, etten tämän kohdan osalta ole täysin samaa mieltä analyysistänne.
EnglishOur paths diverge completely on the Lisbon Treaty, Mr Barroso.
Arvoisa puheenjohtaja Barroso, olemme täysin eri mieltä Lissabonin sopimuksesta.
EnglishThis is where our paths diverge - no middle ground is possible.
Tässä meidän polkumme eroavat - kultaista keskitietä ei ole.
EnglishUnfortunately, at this point the interpretations diverge.
Ikävä kyllä tässä vaiheessa syntyvät tulkintaerimielisyydet.
EnglishHowever, there are other points that we also consider to be important but on which we diverge.
Siihen sisältyy kuitenkin myös sellaisia, mielestämme yhtä lailla tärkeitä näkökohtia, joista sanoudumme irti.
EnglishTwo amendments, however, diverge from the Council's position.
Kaksi tarkistusta eroaa kuitenkin neuvoston kannasta.
EnglishI believe, however, that our paths diverge considerably.
Uskon kuitenkin, että tiemme eroavat melkoisesti.
EnglishIn fact I would only diverge on one point.
Itse asiassa olisin eri mieltä ainoastaan yhdestä seikasta.
EnglishWhere there are differing interests, objectives will also diverge and it will be impossible to plan anything shared.
Jos on erilaisia intressejä, myös tavoitteet ovat erilaisia, ja on mahdotonta suunnitella mitään yhteistä.
EnglishOpinions diverge once you begin to talk figures.
Mielipiteet eroavat heti, kun puhutaan luvuista.
EnglishI agree with 99 % of what they have produced; however, there are two points on which our views diverge.
Yhdyn 99-prosenttisesti siihen, mitä he ovat saaneet aikaan. Haluan kuitenkin esittää eriävän mielipiteeni kahdesta kohdasta.
EnglishIn fact, although I partially agree with the text tabled, I diverge on several points that I consider important.
Itse asiassa, vaikka hyväksynkin esitetyn tekstin osittain, olen eri mieltä useista tärkeiksi katsomistani seikoista.
EnglishWhere we diverge somewhat, is with regard to what should actually be in that final resolution and draft Statute.
Olemme hieman eri mieltä siitä, mitä lopullisessa päätöslauselmassa ja ohjesääntöluonnoksessa pitäisi oikeastaan olla.
EnglishOpinions diverge fundamentally on a preventive labour market policy and, unsurprisingly, on assistance for women.
Mielipiteet poikkeavat toisistaan olennaisesti ennalta ehkäisevän työmarkkinapolitiikan ja, kuinkas muuten, naisten tuen osalta.
EnglishIt has to be said, though, that the accessibility and quality of health provision and care diverge to a considerable degree.
On kuitenkin todettava, että terveydenhoitopalvelujen ja hoidon saatavuudessa ja laadussa on huomattavan suuria eroja.
EnglishClearly, these points of view diverge.
EnglishIf the Member States diverge in the way they use the possibilities they are given, there is of course a risk of distortion of competition.
Mikäli jäsenvaltiot käyttävät saamiaan mahdollisuuksia eri tavoin, kilpailu saattaa luonnollisesti vääristyä.
EnglishHowever, this is where our paths diverge.