"to disqualify" - fińskie tłumaczenie

EN

"to disqualify" po fińsku

EN to disqualify
volume_up
[disqualified|disqualified] {czasownik}

1. ogólne

2. Sport

to disqualify
So by definition, he's lying and should be disqualified.
Joten hän siis valehtelee ja hänet tulisi diskata.

Przykłady użycia - "to disqualify" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI think it would disqualify dairy farmers - but of course I have listened to what you say.
Tämä olisi mielestäni kielteinen asia maidontuottajien kannalta, mutta olen toki ottanut vaarin puheistanne.
EnglishTherefore I disqualify myself from voting.
Jäävään näin ollen itseni äänestyksestä.
EnglishThe time has come to defuse the Council of Guardian’s attempts to disqualify reformist parliamentary candidates in the forthcoming general elections.
On tullut aika estää valvontaneuvoston pyrkimykset poissulkea uudistusmielisiä parlamenttivaaliehdokkaita tulevista yleisistä vaaleista.
EnglishThe actions taken to disqualify dozens of citizens from standing in the regional and local elections to be held in Venezuela are unacceptable.
Toimia, joilla kymmeniltä kansalaisilta viedään oikeus asettua ehdolle Venezuelassa pidettävissä kunnallis- ja aluevaaleissa, on mahdoton hyväksyä.
EnglishIn the same spirit, infringement of the relevant obligations on the part of candidate companies must act as a reason to disqualify them from the procedure.
Tarjouksen tehneiden yritysten rikkoessa asiaa koskevia velvoitteita tällaiset tarjoajat on vastaavasti jätettävä tästä syystä hankintamenettelyn ulkopuolelle.
EnglishWe must also define mechanisms that can be made requirements at international level and which disqualify these operations, these so-called off-shore maritime navigation operations.
Rannikon tuntumassa tapahtuvien kuljetusten yhteydessä esiintyy rikollisuutta, johon liittyy rahanpesua. Sitä varten on kehitetty omat toimintatavat.
EnglishIt would also indicate that the mere fact of Commissioner Verheugen’s membership of that party is enough to disqualify him from being the super-Commissioner here in Brussels.
Tämä voisi merkitä myös sitä, ettei komission jäsen Verheugen voi toimia "superkomissaarina" täällä Brysselissä pelkästään siksi, että hän on tämän puolueen jäsen.
EnglishI have discovered by word of mouth that plans may be under way to disqualify regions like Wales, and I do hope that in the future, we will qualify for transitional funding.
Olen kuullut suusanallisesti, että Walesin kaltaisilta alueilta saatetaan viedä tukikelpoisuus, ja toivon, että meille voidaan tulevaisuudessa myöntää siirtymäkauden rahoitusta.