"to disown" - fińskie tłumaczenie

EN

"to disown" po fińsku

volume_up
own {przym.}
FI

EN to disown
volume_up
[disowned|disowned] {czasownik}

Synonimy (angielski) dla "own":

own

Przykłady użycia - "to disown" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI feel obliged in these circumstances to disown my opinion.
Katson näin ollen, että joudun sanoutumaan irti omasta lausunnostani.
EnglishIf we, by means of the Corbett Report, have included it, we cannot be the first to disown it.
Mikäli olemme Corbettin mietinnön myötä ottaneet sen mukaan, emme voi olla ensimmäisinä sitä kieltämässä.
EnglishHaving been so central to its conception, our governments will not be able to disown the constitution lightly.
Koska hallituksemme ovat olleet niin keskeisessä asemassa perustuslain alkuun saattamisessa, ne eivät kovin helposti hylkää lastaan.
EnglishGiven the current grappling with Islam, now is not the time for us to be ignorant of our roots, to deny and to disown them.
Islamin kanssa nykyisin käytävän kamppailun vuoksi on erityisen tärkeää, ettemme ole tietämättömiä juuristamme, kiellä tai torju niitä.
EnglishTo disown the body will not prevent it from going ahead, the US will simply lose all influence over the way the rules develop.
Kieltäytyminen tunnustamasta elintä ei estä hankkeen edistymistä - Yhdysvallat ei vain pysty millään lailla vaikuttamaan sääntöjen kehitykseen.
EnglishThe European Union was built on values and principles that we cannot disown with a deafening silence during an accession procedure for the sake of diplomacy.
Euroopan unioni on rakennettu arvoille ja periaatteille, joita emme voi kieltää korvia huumaavalla hiljaisuudella liittymismenettelyn aikana diplomatian vuoksi.
EnglishThat is what this Parliament calls for, but he should disown the Commission press statement of September last year which expressed support for the plan.
Tätä parlamentti vaatii. Mutta hänen pitäisi olla tunnustamatta omakseen komission syyskuussa antamaa lehdistölausuntoa, jossa ilmaistiin komission tukevan suunnitelmaa.
EnglishHe has the capacity to be an impressive Commissioner for Justice and Home Affairs, although he might need to disown much of the record of his patron in Rome in the process.
Hänessä on ainesta mainioksi oikeus- ja sisäasioista vastaavaksi komission jäseneksi, vaikka hänen lienee syytä ottaa selvästi etäisyyttä suojelijaansa Roomassa.