"to disorientate" - fińskie tłumaczenie

EN

"to disorientate" po fińsku

EN to disorientate
volume_up
[disorientated|disorientated] {czasownik}

to disorientate (też: to disorient)
The objective of this initiative is obviously to disorientate and appease the workers intending to vote NO to the European Constitution.
Tämän aloitteen tavoitteena on ilmiselvästi harhauttaa ja rauhoitella työntekijöitä, jotka aikovat äänestää Euroopan perustuslakia vastaan.

Przykłady użycia - "to disorientate" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is following through on the Lisbon Strategy which, in a bid to disorientate the workers, is now allegedly a 'reformed' strategy.
Se noudattaa Lissabonin strategiaa, jota työntekijöiden hämäämiseksi väitetään nyt "uudistetuksi" strategiaksi.
EnglishThat is why the debate focused on the people rather than the policy of the new Commission, in order to disorientate the people.
Keskustelussa keskityttiinkin ihmisiin eikä uuden komission politiikkaan, jotta kansalaisia saataisiin harhautettua.
EnglishWhat matters is not to reorientate, or rather, disorientate farmers by covering up and whitewashing hostile policies.
Ei tarvita maanviljelijöiden uudelleen suuntaamista eli saattamista pois suunnasta peitellen ja pehmentäen vihamielisiä politiikkoja.
English   .The report is fully harmonised with the endeavour to disorientate and terrify the peoples on the pretext of terrorism.
   . Mietintö sopii täydellisesti yhteen sen kanssa, että ihmisiä pyritään hämmentämään ja pelottelemaan terrorismin verukkeella.
EnglishThe European Globalisation Adjustment Fund is a charity fund which pays out lump sums in a bid to disorientate and deceive the workers.
Euroopan globalisaatiorahasto on hyväntekeväisyysrahasto, josta maksetaan kertakorvauksia työntekijöiden hämäämiseksi ja pettämiseksi.
EnglishThe statements by the European Union and the United States of America to the people rebelling in the area have a single objective: to disorientate the people in their struggle.
Euroopan unioni ja Amerikan yhdysvallat pyrkivät alueella kapinoiville kansoille osoittamillaan julkilausumille vain yhteen tavoitteeseen: hämmentää ihmisiä näiden taistelussa.