"delta" - fińskie tłumaczenie

EN

"delta" po fińsku

volume_up
delta {rzecz.}
FI

"delta" po angielsku

volume_up
delta {rzecz.}
EN

EN delta
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

delta
volume_up
delta {rzecz.} (kreik. aakkonen)
Lastly I will mention the Delta Centre that I visited in Carlow in Ireland just last week.
Lopuksi mainitsen Delta Centre -keskuksen, jossa vierailin Carlowissa Irlannissa juuri viime viikolla.
Mr Reilly negotiated the Delta Framework Agreement with European Works Councils only to then break it.
Johtaja Reilly neuvotteli Delta-puitesopimuksen eurooppalaisen yritysneuvoston kanssa ja rikkoi sen saman tien.
However, the company management and, in particular, Mr Reilly, have breached a delta agreement.
Kuitenkin on niin, että yhtiön johto ja erityisesti toimitusjohtaja Reilly ovat rikkoneet delta-sopimusta.

2. Geografia

delta
volume_up
delta {rzecz.}
Lastly I will mention the Delta Centre that I visited in Carlow in Ireland just last week.
Lopuksi mainitsen Delta Centre -keskuksen, jossa vierailin Carlowissa Irlannissa juuri viime viikolla.
Mr Reilly negotiated the Delta Framework Agreement with European Works Councils only to then break it.
Johtaja Reilly neuvotteli Delta-puitesopimuksen eurooppalaisen yritysneuvoston kanssa ja rikkoi sen saman tien.
However, the company management and, in particular, Mr Reilly, have breached a delta agreement.
Kuitenkin on niin, että yhtiön johto ja erityisesti toimitusjohtaja Reilly ovat rikkoneet delta-sopimusta.
delta
volume_up
suisto {rzecz.}
The Ganges delta is rising as a result of alluvial deposits.
Gangesin suisto kohoaa vesijätön seurauksena.
The Irrawaddy Delta is Burma's largest rice-producing region and plays a key role in food production.
Irrawaddyn suisto on Burman laajin riisintuotantoalue, jolla on keskeinen asema elintarviketuotannossa.
Tonavan suisto on vaarassa.
delta
volume_up
suistomaa {rzecz.}
The dams had to be knocked down because the Danube delta, which is prone to flooding, had virtually dried up.
Padot oli purettava, koska tulville altis Tonavan suistomaa oli käytännössä kuivunut.

Przykłady użycia - "delta" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThere are about 18 EU citizens and residents incarcerated at Camp Delta.
Camp Deltassa on vangittuna noin 18 EU:n kansalaista tai asukasta.
EnglishIt was the same Ken Saro-Wiwa who remarked that the fish in the Niger Delta taste of oil.
Äsken mainitsemani Ken Saro-Wiwa huomautti myös, että Nigerin suiston kalat maistuvat öljyltä.
EnglishHowever, the way in which the delta is being managed today gives us cause for concern.
Suistoalueen tämänhetkinen hoito on sen sijaan huolestuttavaa.
English-- and Mobile sits at the confluence of five rivers, forming this beautiful delta.
Mobilessa viisi jokea yhtyy kauniilla suistoalueella.
EnglishAnd this delta water flows to Mobile Bay, and finally into the Gulf of Mexico.
Mobile-lahdelta suistovesi päätyy Meksikonlahteen.
EnglishThose stricken in the Rhône Delta expect nothing less.
Tämä on vähintä, mitä Rhônen suistoalueen asukkaat odottavat.
EnglishThe elections were overshadowed by terror, in which 50 people died, most of them in the Niger Delta.
Vaaleja varjosti terrorismi, jonka vuoksi 50 ihmistä sai surmansa. Kuolleita oli eniten Niger-joen suistoalueella.
EnglishI also requested visas and travel permits to visit the delta and to ensure that sufficient personnel could be mobilised.
Pyysin myös viisumeita ja matkustuslupia suistoalueelle sekä riittävän laajan henkilöstön mobilisoimista.
EnglishThe Tisza flows into the Danube delta, which is one of the world' s most significant protected areas of environmental interest.
Tisza-joki laskee Tonavan suistoon, joka on yksi maailman merkittävimmistä ympäristönsuojelualueista.
EnglishLast, but not least, there is the issue of what role Europe intends to play regarding events in the Niger delta.
Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä kysymyksenä on, millaisen roolin EU aikoo ottaa Niger-joen suistoalueen tapahtumissa.
EnglishProbably it will be impossible to hold the second round of voting in most areas of the Irrawaddy delta on 24 May.
Suurimmassa osassa Irrawaddyn suistoa on todennäköisesti mahdotonta järjestää äänestyksen toista kierrosta 24. toukokuuta.
EnglishThe Niger Delta, the flora and fauna of which were once among the most beautiful in the world, has become a veritable dump.
Niger Deltasta, jonka kasvisto ja eläimistö olivat joskus maailman kauneimmat, on tullut todellinen kaatopaikka.
EnglishI would like to draw attention to the alarming state of the area with the richest biodiversity in Europe, the Danube Delta.
Haluan kiinnittää huomion biologisesti monimuotoisimman Euroopan alueen - Tonavan suiston - huolestuttavaan tilaan.
EnglishThe bulk of our assistance goes to the countryside - particularly to the delta - which is still recovering from cyclone Nargis.
Valtaosa avustamme on suunnattu maaseudulle, erityisesti suistoalueelle, joka yhä toipuu hirmumyrsky Nargisista.
EnglishAnd the delta has alligators crawling in and out of rivers filled with fish and cypress trees dripping with snakes, birds of every flavor.
Alligaattorit ryömivät kalaisten jokien varsilla, sypressit kuhisevat käärmeitä, lintuja joka makuun.
EnglishThe river forms a delta as it approaches the Black Sea, which is a wildlife reserve for countless native and migratory birds.
Joki muodostaa Mustanmeren rannikolla suiston, joka on lukuisten kotoperäisten lintujen ja muuttolintujen paratiisi.
EnglishAt the same time trial shipments of oil are being delivered from the Ob delta area to Murmansk and from there to the world markets.
Samaan aikaan tehdään jo öljyn koekuljetuksia Obin deltan alueelta Murmanskiin ja sieltä maailman markkinoille.
EnglishThis especially applies to the Ebro Delta and the sites there which are protected by the European Habitat law.
Tämä pätee erityisesti Ebro-joen suistoalueisiin ja vesilintujen elinympäristöä koskevalla EU:n lainsäädännöllä suojeltuihin kohteisiin.
EnglishWe struggle with water on a daily basis in the Netherlands - in the polders, the delta where the Meuse, the Rhine and the Scheldt flow into the sea.
Me taistelemme Alankomaissa päivittäin vettä vastaan polderialueella Maasin, Reinin ja Schelden suistossa.
EnglishMemory - Working Set Delta.