"delivery costs" - fińskie tłumaczenie

EN

"delivery costs" po fińsku

EN delivery costs
volume_up
{liczba mnoga}

delivery costs

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "delivery costs"

delivery rzeczownik
costs rzeczownik
to cost czasownik
cost rzeczownik

Przykłady użycia - "delivery costs" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is obvious that the delivery costs can therefore vary considerably.
On selvää, että toimituskustannukset voivat vaihdella huomattavasti.
EnglishThe tariffs are internationally the same and in the majority of industrial countries do not cover the costs of delivery.
Maksut on päätetty kansainvälisellä tasolla yhtenäisiksi, ja useimmissa teollisuusmaissa ne eivät kata jakelukustannuksia.
EnglishThe field is still unregulated and it is complicated to purchase goods online, especially with regard to delivery and transaction costs.
Ala on edelleen sääntelemätön, ja tavaroiden ostaminen verkosta on monimutkaista, erityisesti toimitusten ja kustannusten osalta.
EnglishIf water resources are to be used sustainably, the price of water to users must reflect both the costs of delivery and the costs of subsequent treatment.
Vesivarojen kestävä käyttö edellyttää, että veden kuluttajahinta heijastaa sekä veden hankinnasta että jälkikäsittelystä syntyviä kustannuksia.
EnglishTo cite one simple example, the fact that we do not have to go through customs at borders has dramatically reduced costs and delivery times.
Mainitsen tästä yhden yksinkertaisen esimerkin: se, ettei meidän tarvitse kulkea tullin läpi rajalla, on merkittävästi vähentänyt kustannuksia ja toimitusaikoja.