"degree" - fińskie tłumaczenie

EN

"degree" po fińsku

volume_up
degree {rzecz.}

EN degree
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

degree (też: amount, bulk, dose, extent)
volume_up
määrä {rzecz.}
Nevertheless, the degree of this injustice varies according to the Member State.
Epäoikeudenmukaisuuden määrä vaihtelee kuitenkin jäsenvaltioittain.
This debate has shown a high degree of conviction right across the political and national spectrum.
Tässä keskustelussa on tullut ilmi suuri määrä vakaumusta kaikkien poliittisten ryhmien ja kansojen taholta.
I feel that the EU strategy relating to Cuba is to spread an incredible degree of naivety.
Minusta tuntuu, että EU:n Kuubaa koskevaan strategiaan on pesiytynyt uskomaton määrä naiiviutta.
degree (też: notch)
volume_up
aste {rzecz.}
By contrast, the degree of economic integration in East Asia is also very impressive.
Itä-Aasian taloudellisen yhdentymisen aste on puolestaan myös erittäin merkittävää.
The degree of convergence will transform monetary union into a community based on stability.
Lähentymisen aste tekee talous- ja rahaliitosta vakaan yhteisön.
True enough, there may still be differences of degree in the way this is felt.
Aste-eroja voi esiintyä edelleenkin - aivan.
degree (też: examination)
volume_up
tutkinto {rzecz.}
They said, "Please, don't bring anyone with a degree and qualification into your college."
He sanoivat: "Ole kiltti, äläkä tuo ketään, jolla on tutkinto tai pätevyys opistoosi."
Young people with degrees and qualifications are increasingly affected by unemployment.
Työttömyys koskettaa entistä useammin nuoria, joilla on tutkinto ja pätevyys.
Young people with degrees are increasingly affected by unemployment.
Työttömyys koskettaa entistä useammin nuoria, joilla on tutkinto.
degree
volume_up
oppiarvo {rzecz.}
degree (też: dimension, extent, glory, greatness)
volume_up
suuruus {rzecz.}
degree

2. Językoznawstwo

degree
volume_up
vertailuaste {rzecz.} (lämpötilat, kulmat ym.)

Synonimy (angielski) dla "degree":

degree

Przykłady użycia - "degree" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishA system of social security cannot function without a high degree of employment.
Sosiaalisen suojelun järjestelmä ei voi toimia ilman korkeaa työllisyysastetta.
EnglishWith chemicals it is always a question of weighing up the degree of risk involved.
Kemikaalien kanssa joudutaan aina punnitsemaan niihin liittyvien riskien määrää.
EnglishIndeed a certain degree of harmonisation in that area has already taken place.
Itse asiassa tuolla alueella on jo tapahtunut tietynasteista yhdenmukaistamista.
EnglishThe degree of resolution and cooperation we receive from the Commission is high.
Komissio toimii kanssamme tiiviissä yhteistyössä ja erittäin määrätietoisesti.
EnglishTo a degree, the Commission's proposal respected that, but not the rapporteur's.
Komission ehdotus kunnioitti sitä tietyssä määrin, toisin kuin esittelijän ehdotus.
EnglishThat is in itself an indication of some degree of progress towards democracy.
Tämä on jo sellaisenaan osoitus jonkinlaisesta edistymisestä kohti demokratiaa.
EnglishI also want to point out that the debate has been frustrating to some degree.
Haluan myös viitata siihen, että keskustelu on ollut tietyiltä osin turhauttavaa.
EnglishThe Comfort Curve keyboard is designed with a slight 6-degree angle in the keyset.
Luonnollinen ranneasentoComfort Curve -näppäimistössä on loiva 6 asteen kulma.
EnglishIf you do that, then you are, for a start, making the rumour credible to some degree.
Jos valiokunnan jäsen toimii näin, hän tekee huhusta heti astetta uskottavamman.
EnglishThat is an economic issue, but it is also to the very highest degree a social issue.
Tämä on talouteen liittyvä asia, mutta hyvin pitkälti myös sosiaalinen kysymys.
EnglishSweden has already introduced this, and to a large degree it is operating well.
Ruotsi on jo ottanut tämän periaatteen käyttöön, ja se toimii suureksi osaksi hyvin.
EnglishI repeat that we must have a minimum degree of internal coherence in our policies.
Korostan, että meidän on oltava vähintäänkin johdonmukaisia politiikoissamme.
English2:33 Now, of course there is a certain degree of ethnic allegiance, but not entirely.
2:33 Tietysti monet tukijat ovat samasta etnisestä ryhmästä, mutta eivät kaikki.
EnglishSomaliland still has a degree of independence and stability, as does Puntland.
Somalimaalla on edelleen jonkinlainen itsenäisyys ja vakaus niin kuin Puntmaallakin.
EnglishTo do so demands a really high degree of leadership and strength of political will.
Se edellyttää todella korkeatasoista johtajuutta ja lujaa poliittista tahtoa.
EnglishNo doubt there are, but the directive provides a further degree of synergy.
Epäilemättä niitä on, mutta direktiivi voi merkitä yhtä yhteisvaikutusta enemmän.
EnglishIn no field of human activity have we ever discovered a zero degree of pollution.
Toistaiseksi missään ihmisen toiminnassa ei ole saavutettu saastuttamisen nollatasoa.
EnglishFor us, the current problem resides in the degree of cooperation between Member States.
Meidän osaltamme nykyinen ongelma on jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tasossa.
EnglishWe now have a certain degree of intermodality, and we must take it further.
Intermodaalisuus on nykytodellisuutta, emmekä saa jäädä tässä asiassa puolitiehen.
EnglishIt has to be said that this level seems to be under a high degree of pressure.
Täytyy sanoa, että kuormitusaste näyttää niiden osalta kuitenkin korkealta.