EN

dead {liczba mnoga}

volume_up
1. "usual. The dead"
This laissez-faire attitude is criminal, and the dead of Abidjan are its victims.
Tämä välinpitämättömyys on rikollista, ja Abidjanin kuolleet ovat sen uhreja.
One should bury the dead, and doing so cannot be deferred or postponed.
Kuolleet pitäisi haudata, eikä sellaista voida lykätä eikä viivyttää.
One of the exceptions provided for in it is that dead animals may also be buried as waste.
Siinä säädetyn poikkeuksen mukaan myös kuolleet eläimet voidaan haudata jätteenä.

Przykłady użycia - "dead" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt would have been democratic if the EU Constitution had been pronounced dead.
Demokratiaa olisi ollut se, että EU:n perustuslaki olisi julistettu kuolleeksi.
EnglishOtherwise, I think we shall be running into the same dead end again and again.
Muutoin tulemme uskoakseni päätymään kerta toisensa jälkeen samaan umpikujaan.
EnglishThe vibrio is spreading rapidly, and the number of dead is rising exponentially.
Vibriobakteeri leviää nopeasti, ja kuolonuhrien määrä lisääntyy eksponentiaalisesti.
EnglishWe are talking about over 1 000 dead and 15 000 sick and the numbers keep rising.
Puhumme yli 1 000 kuolleesta ja 15 000 sairastuneesta, ja määrät kasvavat jatkuvasti.
EnglishHowever, the direction formulated in this report is, to put it simply, a dead end.
Tässä mietinnössä omaksuttu suunta on kuitenkin yksinkertaisesti sanottuna umpikuja.
EnglishWe all have the obligation to the dead not to make victims out of the living.
Meillä kaikilla on velvollisuus kuolleita kohtaan: eloon jääneistä ei tehdä uhreja.
EnglishI believe that the WTO in its current structure and working practices is dead.
Mielestäni WTO nykyisessä muodossaan ja nykyisine käytäntöineen kuuluu menneisyyteen.
EnglishI would ask you to rise for a minute's silence in remembrance of the dead.
Pyydän teitä viettämään minuutin hiljaisuuden kunnioittaaksemme vainajien muistoa.
EnglishThe dead included a four-year old boy, a ten-year old girl and a sixteen-year old boy.
Kuolleiden joukossa oli 4-vuotias poika, 10-vuotias tyttö ja 16-vuotias poika.
EnglishAfter all, we can not bring the dead – the children, the civilians – back to life.
Emmehän kuitenkaan voi herättää kuolleita – lapsia ja siviilejä – henkiin.
EnglishI hope we will not be looking back in a year’s time at another 100 000 dead.
Toivon, ettemme joudu toteamaan vuoden päästä taas 100 000 ihmisen kuolleen.
EnglishAnd then so she realized I couldn't catch live ones, so she brought me dead penguins.
Kun naaras ymmärsi, etten saisi kiinni eläviä, se toi minulle kuolleita pingviinejä.
EnglishIt is completely unknown how many dead there are under the rubble in Jenin.
Ei lainkaan tiedetä, miten monta kuollutta Jeninissä makaa murskattujen talojen alla.
EnglishHe looked at the soldiers and then at the rows of dead bodies in the field.
Hän katsoi ensin sotilaita ja sitten pellolla makaavien ruumiiden muodostamia rivejä.
EnglishIt has been pronounced dead at regular intervals ever since it came into being.
Se on julistettu kuolleeksi aika ajoin aina siitä saakka kun se syntyi!
EnglishAgainst such a backdrop, negotiations on EU accession are leading to a dead end.
Tätä taustaa vasten EU-jäsenyysneuvottelut ovat johtamassa umpikujaan.
EnglishThis resolution is not focused on the past, although it does also concern the dead.
Päätöslauselmassa ei keskitytä menneisyyteen, vaikka se koskee kuolleita.
EnglishIt was only a very long time later that we learned that he was among the dead.
Vasta paljon myöhemmin saimme kuulla hänen olleen kaatuneiden joukossa.
EnglishIt talks about vegetable waste and vegetable waste does not cover dead animals.
Siinä puhutaan kasviperäisestä jätteestä, ja kasviperäinen jäte ei kata kuolleita eläimiä.
EnglishWe have had to see the images of these stranded and dead people on the news.
Olemme joutuneet uutisissa näkemään kuvia heitteille jääneistä ja kuolleista ihmisistä.