"crunch" - fińskie tłumaczenie

EN

"crunch" po fińsku

volume_up
crunch {rzecz.}

EN crunch
volume_up
{rzeczownik}

crunch
volume_up
rouske {rzecz.}
crunch (też: famine, jam, scarcity, shortage)
volume_up
pula {rzecz.}
crunch
volume_up
narske {rzecz.}

Synonimy (angielski) dla "crunch":

crunch

Przykłady użycia - "crunch" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe all know that the credit crunch has had a direct impact on strategic projects.
Me kaikki tiedämme, että luottokriisi vaikuttaa välittömästi strategisiin hankkeisiin.
EnglishThis new instrument also allows us to respond to the continuing credit crunch.
Tällä uudella välineellä voimme reagoida myös yhä jatkuvaan luottokriisiin.
EnglishIt is thought that it is possible to anticipate the risks of a capacity crunch.
Ajatuksena on, että kapasiteettipulan uhkat olisi mahdollista ennakoida.
EnglishThen we have seen the consequences of the crisis giving us the credit crunch.
Sitten näimme kriisin seuraukset, joiden vuoksi jouduimme luottokriisiin.
EnglishAt the same time, these countries have also been hit hard by the credit crunch.
Nämä valtiot ovat kärsineet samanaikaisesti myös luottokriisistä.
EnglishBut when it comes to the crunch, certain EU countries' old colonial cloven hooves peep out.
Mutta kun tosi on kyseessä pistää siis EU-maiden vanha koloniaalinen pukinjalka esiin.
EnglishBrazil will be hit now by the credit crunch and the fall in commodity prices.
Luottolama ja hyödykkeiden hintojen lasku koettelee nyt Brasiliaa.
EnglishTo combat the effect of this crunch, we must begin to talk about the recovery.
Tämän vaikutuksen torjumiseksi on alettava puhua elpymisestä.
EnglishThese are the very areas where the credit crunch is biting hardest.
Nämä ovat juuri niitä aloja, joihin luottolama on iskenyt rajuimmin.
EnglishYou have overseen the Lisbon Agenda: it was sunk without trace way before the credit crunch hit us.
Olette valvonut Lissabonin strategiaa: se upposi jäljettömiin jo kauan ennen luottokriisiä.
EnglishAnd I would bring people to the lab and I would put their finger in it, and I would crunch it a little bit.
Toin ihmisiä laboratoriooni ja laitoin heidän sormensa puristimeen, ja puristin vähän.
EnglishThere is the credit crunch, the economic crisis, the climate crisis - three tests of genuine leadership.
Luottokriisi, talouskriisi ja ilmastokriisi ovat todellisen johtajuuden kolme koetinkiveä.
EnglishThe credit crunch is already affecting small and medium-sized companies and would-be home buyers.
Luotonannon kiristyminen vahingoittaa jo pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja tulevia asunnonostajia.
EnglishThe credit crunch is hitting and hurting all of us, but I see a speck of light at the end of the tunnel.
Luottolama koskettaa ja vahingoittaa meitä kaikkia, mutta näen kuitenkin valoa tunnelin päässä.
EnglishBe that as it may, the crunch question now is what does Prodi' s Commission intend to do with this document?
Oli miten oli, ydinkysymyksenä on nyt se, mitä Prodin komissio tekee tämän asiakirjan kanssa.
EnglishThe much talked-about credit crunch looms large, in any case, in the contraction of the volume of credit.
Paljon puhutulla luottolamalla on joka tapauksessa voimakas vaikutus luoton määrän supistumiseen.
EnglishFurthermore, as we all know, that is when it comes to the crunch.
Tiedämme kaikki, että juuri siitä kenkä puristaakin.
EnglishI am therefore going to continue unless there is another question relating to the credit crunch/loans for business.
Siksi jatkan, ellei luotonsaannin vaikeudesta / yritysten lainoista ole muita kysymyksiä.
EnglishIt is ordinary families who are hardest hit by the credit crunch and the collapse in the value of shares and savings.
Luottolamasta sekä osakkeiden ja säästöjen arvon romahtamisesta kärsivät eniten tavalliset perheet.
EnglishWho, a couple of years ago, would have foreseen the extent of the damage caused by the credit crunch and its consequences?
Kuka olisi pari vuotta sitten voinut ennustaa luottokriisin aiheuttaman vahingon ja sen seuraukset?