"to converge" - fińskie tłumaczenie

EN

"to converge" po fińsku

EN to converge
volume_up
[converged|converged] {czasownik}

Przykłady użycia - "to converge" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis report reflects a real desire to converge towards a knowledge society.
Tämä mietintö heijastaa todellista halua yhdentyä kohti tietoyhteiskuntaa.
EnglishWe are seeing services and manufacturing business starting to converge.
Näemme, miten palvelut ja jalostusteollisuus ovat alkaneet lähentyä toisiaan.
EnglishThe policies of the Member States do not converge in promoting quality education.
Jäsenvaltioiden toimet laadukkaan koulutuksen edistämiseksi poikkeavat toisistaan edelleen suuresti.
EnglishIn other words, at a certain point, the two institutions will converge, but only briefly.
Tosin sanoen molemmat toimielimet toimivat jonkin aikaa yhtä aikaa, mutta vain väliaikaisesti.
EnglishAs regards making sure that prices converge, this is one of the objectives of the overall proposal.
Hintojen lähentymisen varmistaminen on yksi kokonaisehdotuksen tavoitteista.
EnglishResearch seems to show that our traditions are tending to converge slowly.
Tutkimusten mukaan perinteemme näyttävät hitaasti lähentyvän.
EnglishIt is hard to see how our positions will converge within a few months.
Epäonnistumisen hinta olisi korkea. On vaikea nähdä kantojemme lähentyvän muutaman kuukauden aikana.
EnglishOne thing which struck me above all else is how the agenda of both gatherings are tending to converge.
Kaikkein eniten minua kiehtoi se, että molempien tapaamisten ohjelmat lähenevät toisiaan.
EnglishYou will have noticed that our views converge on many points.
Huomasitte varmasti, että näkemyksemme kohtaavat monessa asiassa.
EnglishThe central banks of these countries will then converge under the auspices of the European Central Bank in 1999.
Maiden keskuspankit lähentyvät Euroopan keskuspankin johtamana vuonna 1999.
EnglishI am not going to repeat them here, but I would like to highlight some areas where our views converge.
En aio toistaa niitä nyt, mutta otan esille muutamia aloja, joilla näkemyksemme ovat yhtenevät.
EnglishIt could also be the way in which the countries on the periphery of Europe will converge more quickly with Europe.
Tällä tavoin Euroopan reuna-alueiden maat voisivat lisäksi lähentyä nopeammin EU:ta.
EnglishSo it was quite natural for law to converge with fact and for Germany to preside over Europe!
Oli siten luonnollista, että oikeus noudattaa tosiasioita ja Saksa toimii Euroopan puheenjohtajavaltiona!
EnglishIt is the point where industry, craft and art converge, and it plays a major role in people’s lifestyles.
Tällä alalla teollisuus, käsityö ja taide yhdistyvät, ja se on merkittävä osa ihmisten elämäntapaa.
EnglishThese two figures will converge, but they will move up rather than down towards the level in Poland.
Nämä luvut lähentyvät toisiaan, mutta ne liikkuvat ennemminkin ylöspäin kuin alaspäin kohti Puolan tasoa.
EnglishIf this civilization is to survive, these two views of universal values have to converge.
Jos tämän kulttuurin on määrä pysyä elossa, näiden kahden yhteisiä arvoja koskevan näkemyksen on lähennyttävä toisiaan.
EnglishWhy does the Commission feel that taxes should converge?
Miksi veroasteita pitää komission mielestä lähentää?
EnglishOn climate change: for the first time in a decade, EU and US policies are starting to converge.
Ilmastonmuutoksesta totean, että ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen EU:n ja Yhdysvaltojen politiikat alkavat lähentyä.
EnglishAnd many of our new Member States are regarded as transit countries, from which people can converge on Western Europe.
Ja monia uusia jäsenvaltioita pidetään kauttakulkumaina, joiden läpi ihmiset voivat suunnata Länsi-Eurooppaan.
EnglishThirdly and finally, Mr President, when can retailers in border areas expect the VAT rates to converge?
Kolmanneksi ja viimeiseksi, arvoisa puhemies, milloin raja-alueiden pikkukauppiaat voivat odottaa alv-prosenttien lähenemistä?