"convention" - fińskie tłumaczenie

EN

"convention" po fińsku

EN convention
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

convention (też: custom, practice, usage)
This is fully in line with the provisions of the Stockholm Convention.
Tämä on täysin Tukholman yleissopimuksen määräysten mukainen käytäntö.
Convention certainly differs from country to country.
Käytäntö varmasti on hyvin kirjava eri maissa myös perinteen osalta.
The practice clearly contravenes the obligations of the Geneva Convention.
Käytäntö sotii selvästi Geneven sopimusvelvoitteita vastaan.
convention (też: assembly, conference, convent, convocation)
volume_up
kokous {rzecz.}
Firstly, I welcome the Convention. It is not a constituent assembly but it is all we could realistically achieve.
Ensinnäkin: valmistelukunta on hyvä asia; se ei ole perustuslakia laativa kokous, mutta juuri siihen oli realistiset mahdollisuudet.
The fourth conference of the parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change held in Buenos Aires, Argentina.
Ilmastonmuutoksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puiteyleissopimuksen sopimuspuolten neljäs kokous järjestetään Buenos Airesissa.
The meeting at Tampere we shall organise ourselves in compliance with the conventions established for European Councils.
Itse Tampereen kokous tullaan järjestämään Eurooppa-neuvostojen vakiintuneita perinteitä noudattaen.
(RO) At the Bonn meeting of the Parties to the Convention on Biological Diversity, the issue of forest biodiversity will also be discussed.
(RO) Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolten Bonnin tapaamisessa käsitellään myös metsien monimuotoisuutta.
convention
volume_up
konventio {rzecz.}
convention (też: general custom)
The convention in the House is that the lowest numbered amendment is taken first.
Parlamentissa on yleinen tapa, jonka mukaan pienimmällä numerolla varustettu tarkistus käsitellään ensin.

2. Polityka

convention
volume_up
kokous {rzecz.}
Firstly, I welcome the Convention. It is not a constituent assembly but it is all we could realistically achieve.
Ensinnäkin: valmistelukunta on hyvä asia; se ei ole perustuslakia laativa kokous, mutta juuri siihen oli realistiset mahdollisuudet.
The fourth conference of the parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change held in Buenos Aires, Argentina.
Ilmastonmuutoksia koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puiteyleissopimuksen sopimuspuolten neljäs kokous järjestetään Buenos Airesissa.
The meeting at Tampere we shall organise ourselves in compliance with the conventions established for European Councils.
Itse Tampereen kokous tullaan järjestämään Eurooppa-neuvostojen vakiintuneita perinteitä noudattaen.
convention

Synonimy (angielski) dla "convention":

convention

Przykłady użycia - "convention" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNor do I at all understand what is the problem with the Convention, for example.
En myöskään lainkaan ymmärrä, mikä esimerkiksi valmistelukunnassa on ongelmana.
EnglishThe Convention was a success and the Intergovernmental Conference is a failure.
Valmistelukunta oli menestys ja hallitustenvälinen konferenssi on epäonnistunut.
EnglishThere was no article on a compulsory UN mandate when the European Convention met.
EU:n perustuslakiin ei konventissa saatu artiklaa pakollisesta YK:n mandaatista.
EnglishWe shall also have to decide how best to organise the work of this convention.
Meidän täytyy myös päättää, kuinka valmistelukunnan työt organisoidaan kunnolla.
EnglishThis Group and Parliament will play a full part in fostering such a convention.
Ryhmämme ja tämä parlamentti tukevat tällaista valmistelukuntaa kaikin keinoin.
EnglishI believe this is a prerequisite for the work of the Convention to be accepted.
Mielestäni tämä on edellytys sille, että valmistelukunnan työ voidaan hyväksyä.
EnglishFive Member States, at this time, have already ratified the Europol convention.
Tähän mennessä viisi jäsenvaltiota on jo ratifioinut Europolin yleissopimuksen.
EnglishWhile talking about the Commission, Mr President, you mentioned the Convention.
Arvoisa puheenjohtaja, komissiosta puheen ollen, mainitsitte valmistelukunnan.
EnglishThe Convention has certainly done good work and it must be congratulated on it.
Valmistelukunta on tehnyt hyvää työtä, ja se ansaitsee sen vuoksi kiitoksemme.
EnglishWe have already heard how the composition of the Convention plays its part in this.
Olemme jo kuulleetkin, että myös valmistelukunnassa naisten edustus on vähäinen.
EnglishThe Convention was not set up specifically to draft a constitution for Europe.
Valmistelukuntaa ei muodostettu erityisesti laatimaan Euroopalle perustuslakia.
EnglishIn principle, the system is intended to correctly implement the Dublin Convention.
Periaatteessa järjestelmässä sovelletaan asianmukaisesti Dublinin yleissopimusta.
EnglishFurthermore, the provisions of the Basle Convention did not apply in the 1980s.
Lisäksi Baselin yleissopimuksen määräykset eivät olleet voimassa 1980-luvulla.
EnglishEquatorial Guinea cannot be considered a normal party to the Lomé Convention.
Päiväntasaajan Guinea ei voi olla normaalina osapuolena Lomén yleissopimuksessa.
EnglishNobody wants to change the Geneva Convention but we can complement the Convention.
Kukaan ei halua muuttaa Geneven yleissopimusta, mutta me voimme täydentää sitä.
EnglishTo what extent, therefore, is the Commission involved in the proposed Convention?
Missä laajuudessa komissio näin ollen on osallisena ehdotetussa yleissopimuksessa?
EnglishRatification of the ILO's 2006 Consolidated Maritime Labour Convention (debate)
Merityötä koskevan ILO:n vuoden 2006 yleissopimuksen ratifiointi (keskustelu)
EnglishI also approve of the European Council's decision on the results of the Convention.
Hyväksyn myös Eurooppa-neuvoston kokouksen päätöksen valmistelukunnan tuloksista.
EnglishThe second point on which we agree is on what was accepted at the Convention.
Toinen kohta, josta olemme samaa mieltä, on se, minkä valmistelukunta hyväksyi.
EnglishThe Convention was not simply a preparatory phase, as its predecessors were.
Valmistelukunta oli muutakin kuin vain edeltäjiensä kaltainen valmisteleva elin.