"connector" - fińskie tłumaczenie

EN

"connector" po fińsku

FI

EN connector
volume_up
{rzeczownik}

connector (też: clip, joiner, port, coupler)
volume_up
liitin {rzecz.}
Plug the USB connector into a different USB port on your computer.
Kytke USB-liitin toiseen saman tietokoneen USB-porttiin.
Based on your current e-mail environment, use one of the following procedures to create an SMTP connector or Send connector.
Sähköpostiympäristösi mukaan luo SMTP-liitin tai lähetysliitin jollakin seuraavista tavoista.
In Exchange System Manager, right-click Connectors, and then click New SMTP Connector.
Napsauta Exchange-järjestelmänhallinnassa hiiren kakkospainikkeella Liittimet-kohtaa ja valitse sitten Uusi SMTP-liitin.

Synonimy (angielski) dla "connector":

connector

Przykłady użycia - "connector" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishExternal sound cards typically connect via a universal serial bus (USB) connector.
Ulkoiset äänikortit liitetään tietokoneeseen yleensä USB-liitännän kautta.
EnglishSome video cards might include a special cable that splits a single connector into two.
Jossain näyttösovittimissa voi olla erityinen kaapeli, joka jakaa liitännän kahtia.
EnglishClick Other, click Microsoft Outlook Hotmail Connector, and then click Next.
Valitse Muu, valitse Microsoft Outlook Hotmail ja valitse sitten Seuraava.
EnglishInstall the Outlook Hotmail Connector, if you haven’t already installed it.
Asenna Outlook Hotmail Connector, jos et ole jo asentanut sitä.
EnglishRight-click the connector, and then click Properties.
Napsauta liitintä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.
EnglishClick Outlook Connector, and then click Add a New Account.
Valitse Outlook Connector ja valitse sitten Lisää uusi tili.
EnglishCheck the information that came with your sound card to determine the location of the CD audio connector on the card.
Tarkista äänikortin CD-audioliitännän paikka äänikortin mukana toimitetuista tiedoista.
EnglishType a name for the connector (for example, MicrosoftOnline).
Kirjoita liittimen nimi (esimerkiksi MicrosoftOnline).
EnglishFor more information about creating SMTP connectors, see How to configure the SMTP connector in Exchange 200x.
Lisätietoja SMTP-liittimien luonnista on kohdassa SMTP-liittimen määrittäminen Exchange 200x -sovelluksessa.
EnglishThe new SMTP Send Connector wizard starts.
Näyttöön tulee ohjattu uuden SMTP-liittimen luontitoiminto.
EnglishConsult the documentation that came with your sound card to determine the location of the CD-ROM audio connector on the card.
Tarkista CD-audioliitännän paikka äänikortin käyttöohjeesta.
EnglishThe Microsoft Exchange Online Connector for Office Outlook 2003 can be installed on any of the following operating systems:
Microsoft Exchange Online Connector for Office Outlook 2003 voidaan asentaa seuraaviin käyttöjärjestelmiin:
EnglishIn the action pane, click New Send connector.
Valitse toimintoruudussa New Send Connector.
EnglishSome digital TV tuners have more than one connector, so make sure that the cable is connected to the TV-IN jack.
Joissakin digitaalisissa TV-virittimissä on useita vastakkeita, joten varmista, että kaapeli on kytketty TV-IN-vastakkeeseen.
EnglishSome digital TV tuners have more than one connector, so make sure that the cable is connected to the TV-IN jack.
Joissakin digitaalisissa televisiovirittimissä on useita vastakkeita, joten varmista, että kaapeli on kytketty TV-IN-vastakkeeseen.
EnglishYou may have a loose connector.
EnglishYou can uninstall the Microsoft Exchange Online Connector for Office Outlook 2003 from Programs and Features in the Control Panel.
Voit poistaa Microsoft Exchange Online Connector for Office Outlook 2003:n asennuksen Ohjauspaneelin Ohjelmat ja toiminnot -kohdasta.
EnglishMake sure that the cable or radio antenna is attached to the FM radio connector on the tuner and properly positioned for the best signal reception.
Varmista, että kaapeli- tai radioantenni on liitetty virittimen FM-radioliitäntään ja suunnattu oikein signaalin parasta vastaanottoa varten.
EnglishSo too, I hope, is a pan-European super-grid, or HVDC interconnection, including a connector between Spain and the north-western coast of Africa.
Sellainen on toivoakseni myös yleiseurooppalainen superverkko eli HVDC-verkkoliitäntä, johon kuuluu Espanjan ja Afrikan luoteisrannikon välinen liitäntä.
EnglishOn the General tab, select Forward all e-mail through this connector to the following smart host, and then type mail.global.frontbridge.com.
Valitse Yleiset-välilehdessä Välitä kaikki sähköposti tämän liittimen läpi seuraavaan lähtevän postin välittäjäpalvelimeen ja kirjoita sitten mail.global.frontbridge.com.