"clinic" - fińskie tłumaczenie

EN

"clinic" po fińsku

volume_up
clinic {rzecz.}

EN clinic
volume_up
{rzeczownik}

clinic
volume_up
klinikka {rzecz.}
clinic (też: health clinic)
clinic

Przykłady użycia - "clinic" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishA reaction to the medication the clinic gave me for my depression left me suicidal.
Terveysasemalta saamani masennuslääkiyksen seurauksena minulle tuli itsemurha-ajatuksia.
EnglishThis is what her arm looked like when she came to my clinic about three months after her sprain.
Tältä käsi näytti, kun hän tuli klinikalleni kolmisen kuukautta nyrjähdyksestä.
EnglishThey had no money, they went to a clinic and I gave her this money."
Heillä ei ollut rahaa, he menivät klinikalle ja annoin rahani heille."
EnglishSeven-year-old Justin Senigar came to our clinic with this diagnosis of very severe autism.
Seitsemänvuotias Justin Senigar tuli klinikallemme diagnosoituna erittäin vakavasti autistiseksi.
EnglishLeonard Peltier must be given the chance to get better and receive the appropriate medical treatment in the clinic of his choice.
Léonard Peltierin on saatava asianmukaista hoitoa valitsemassaan sairaalassa.
EnglishWhat about the clinic?
8:29 Neuroläppä on levinnyt lehtien otsikoihin. Se näkyy supermarketeissa ja kirjojen kansissa Entäpä klinikoilla?
EnglishI re-opened the World Health Organisation Office and I set up a clinic now dealing with 15 000 medical consultations a month.
Avasin uudelleen Maailman terveysjärjestön toimiston ja perustin klinikan, joka hoitaa nyt 15 000 lääkintäneuvontaa kuukaudessa.
EnglishHow dare advocates of the EU talk about the rights of children, when EU/NATO aircraft actually bombed a Belgrade maternity clinic!
Kuinka EU:n puolustajat kehtaavatkin puhua lasten oikeuksista, kun EU:n/Naton lentokoneet pommittivat Belgradin äitiysneuvolaa!
EnglishI remember an incident where a seriously ill horse in a clinic would not let the vets do anything to him in my daughter's absence.
Muistan tapauksen, jossa klinikalle tuotu vakavasti sairas hevonen ei antanut eläinlääkäreiden koskea itseensä tyttäreni poissa ollessa.
EnglishAccording to one study in my country, the death rate from cardiovascular diseases rises according to how far from the clinic the patient lives.
Yhden kotimaassani tehdyn tutkimuksen mukaan sydän- ja verisuonisairauskuolleisuus kasvaa sen mukaan, kuinka kaukana sairaalasta potilas asuu.
EnglishAll these children came to our clinic with a diagnosis of autism, attention deficit disorder, mental retardation, language problems.
Kaikki nämä lapset tulivat klinikallemme diagnosoituna autistisiksi, tarkkaavaisuushäiriöisiksi, henkisesti jälkeen jääneiksi, kielellisesti ongelmaisiksi.
EnglishThe patient has no access to a clinic nearby that can test, diagnose and treat him and, even if there is one, he cannot afford the treatment.
Potilaalla ei ole lähellään klinikkaa, jossa hänet voitaisiin testata, diagnosoida ja hoitaa, ja vaikka sellainen olisikin, hänellä ei ole varaa hoitoon.
EnglishShe took her baby to the nearest village clinic, and the doctor advised her to take Rani to a city hospital so she could be placed in an incubator.
Hän vei vauvan lähimmälle kyläklinikalle, jossa lääkäri neuvoi häntä viemään Ranin kaupungin sairaalaan, jossa hänet voitaisiin laittaa keskoskaappiin.
EnglishThis ship, nicknamed the ‘abortion ship’, has been transformed into a floating clinic in order to supply the RU-486 pill, known as the ‘abortion pill’.
Tämä alus, jota myös "aborttilaivaksi" kutsutaan, on muutettu kelluvaksi klinikaksi, jolla annetaan RU 486 -pilleriä, niin sanottua katumuspilleriä.
English3:54 And eventually someone referred me to a homeless health clinic. And I went.
3:54 Lopulta joku neuvoi minut kodittomien terveysasemalle. Menin sinne, koska en ollut peseytynyt kolmeen päivään. Olin yhtä pahanhajuinen ja masentunut kuin muutkin jonossa seisovat.