EN check
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

check (też: bar, barrier, block, drag)
volume_up
este {rzecz.}
check (też: bill, calculation, count, decline)
volume_up
lasku {rzecz.}
Four, it needs to be checked to what extent the sharp fall in the grain price has had an impact on or stimulated the processing industry.
Neljänneksi teidän pitäisi tarkistaa viljan hinnan lasku, siis miten viljan hinnan voimakas lasku vaikuttaa jalostustalouteen ja miten se piristää sitä.
check (też: chess)
volume_up
shakki {rzecz.}
check (też: chess)
volume_up
šakki {rzecz.}
check
check
volume_up
ruudutus {rzecz.}
check (też: curbing, bate, subduing)
volume_up
hillintä {rzecz.}
check
volume_up
pidätin {rzecz.}

2. Amerykański angielski

check
check (też: cross)
volume_up
rasti {rzecz.}
check
volume_up
ruksi {rzecz.}

Przykłady użycia - "check" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe crucial debate on milk will take place in connection with the Health Check.
Ratkaisevin keskustelu maidosta käydäänkin vasta terveystarkastuksen yhteydessä.
EnglishTap or click the Tools tab, and then, under Error checking, tap or click Check.
Valitse Työkalut-välilehti ja valitse sitten Virheentarkistus-kohdasta Tarkista.
EnglishSelect or clear the appropriate check box to show or hide the game respectively.
Näytä tai piilota peli valitsemalla sen valintaruutu tai poistamalla sen valinta.
EnglishClick Details, and then select the check box for each item you want to redirect.
Valitse Tiedot, ja valitse sitten uudelleenohjattavien kohteiden valintaruudut.
EnglishSelect the Install new versions automatically check box, and then tap or click OK.
Valitse Asenna uudet versiot automaattisesti -valintaruutu ja valitse sitten OK.
EnglishSecondly, we need to have an explicit human rights check in the executing state.
Toiseksi täytäntöönpanovaiheeseen tarvitaan nimenomainen ihmisoikeustarkistus.
EnglishClear the check box for icons that you don't want to appear, and then click OK.
Tyhjennä niiden kuvakkeiden valintaruudut, jotka haluat piilottaa, ja valitse OK.
English(DE) Mr President, the environmental policy of the EU is facing a reality check.
(DE) Arvoisa puhemies, EU:n ympäristöpolitiikalla on edessään tilannekatsaus.
EnglishA check mark is displayed on the printer icon to mark it as your default printer.
Tulostinkuvakkeessa näkyy valintamerkki, joka osoittaa, että se on oletustulostin.
EnglishIn the Components list, select the Fax Services check box, and then click Next.
Valitse Osat-luettelosta Faksipalvelu-valintaruutu ja valitse sitten Seuraava.
EnglishYou are going to do a health check on the common agricultural policy next year.
Aiotte tehdä yhteiselle maatalouspolitiikalle terveystarkastuksen ensi vuonna.
EnglishSelect the Cookies check box, and then click Delete if it isn't already checked.
Valitse Evästeet-valintaruutu ja valitse Poista, jos se ei ole valmiiksi valittuna.
EnglishWe will of course check the translations to ensure that everything is in order.
Tarkistamme tietenkin käännökset ollaksemme varmoja, että kaikki on kunnossa.
EnglishSelect the Install new versions automatically check box, and then click OK.
Valitse Asenna uudet versiot automaattisesti -valintaruutu ja valitse sitten OK.
EnglishCheck with the national authorities what deadlines apply to family benefits.
Tarkista kansallisilta viranomaisilta, mihin mennessä perhe-etuuksia on haettava.
EnglishTo make sure you have the latest updates, check with the router manufacturer.
Tarkista reitittimen valmistajalta, että käytössäsi ovat uusimmat päivitykset.
EnglishTap or click the Tools tab, then, under Error checking, tap or click Check.
Valitse Työkalut-välilehti ja valitse sitten Virheentarkistus-kohdasta Tarkista.
EnglishCheck the Files, folders, & online storage section of Support for solutions.
Etsi ratkaisuja tukipalvelun Tiedostot, kansiot ja verkkotallennustila -osasta.
EnglishSelect the check box next to the program you want to allow, and then click OK.
Valitse sen ohjelman valintaruutu, jonka haluat sallia, ja valitse sitten OK.
EnglishClick the System tab, and then, under System Information, check the version number.
Valitse Järjestelmä-välilehti ja tarkista versionumero kohdasta Järjestelmätiedot.