"certification" - fińskie tłumaczenie

EN

"certification" po fińsku

EN certification
volume_up
{rzeczownik}

certification (też: acknowledgement, attestation, certificate, proof)
volume_up
todistus {rzecz.}
And the possibility that there is an external certificate which supplements the official certification.
On myös mahdollista ottaa käyttöön ulkopuolinen todistus, joka täydentää virallista todistusta.
First, we introduced a requirement for certification of every single consignment arriving in the European Union.
Ensimmäiseksi otettiin käyttöön vaatimus esittää todistus jokaisesta Euroopan unionin alueelle saapuvasta lähetyksestä.
Whatever our national traditions may be, certification always confirms a person’s ability to do a job and to use the skills necessary to that end.
Kansallisista perinteistämme riippumatta todistus vahvistaa aina henkilön kykenevyyden ryhtyä työhön ja käyttää siihen tarvittavia taitoja.

Synonimy (angielski) dla "certification":

certification

Przykłady użycia - "certification" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe certification process has a key role to play in combating illegal fishing.
Dokumentointiprosessi on laittoman kalastuksen torjunnassa merkittävässä asemassa.
EnglishIt would have been subjected to additional analysis and certification checks.
Se olisi joutunut ylimääräisten analyysien ja sertifiointitarkistusten kohteeksi.
EnglishWe will also be exempted from the 2004 United States certification requirements.
Meidät myös vapautetaan Yhdysvaltojen vuonna 2004 antamista sertifiointivaatimuksista.
EnglishSuch a certification system must cover the entire chain, i.e. from field to vehicle.
Tällaisen sertifiointijärjestelmän on katettava koko ketju pellolta autoon saakka.
EnglishThe dangers that arise in practice cannot be combated at all through certification.
Käytännössä esiin tulevia vaaroja ei voida ollenkaan torjua sertifioinnilla.
EnglishThe certification system must be founded on social and environmental considerations.
Sertifioinnin on perustuttava sosiaalisiin tekijöihin ja ympäristötekijöihin.
EnglishAgain, with the exception of a few areas, certification of the accounts is withheld.
Jälleen kerran tilien varmentaminen evätään muutamia aloja lukuun ottamatta.
EnglishAny irregularities in certification are reported to the appropriate authorities.
Todistuksia koskevat säännönvastaisuudet ilmoitetaan asiasta vastaavalle viranomaiselle.
EnglishThe objective is to reduce the costs for translation and certification to the minimum.
Tavoitteena on vähentää kääntämisen ja oikeaksi todistamisen kustannukset minimiin.
EnglishA first step in this connection is a certification system for type and origin.
Ensimmäinen askel tässä on luonteen ja alkuperän sertifiointijärjestelmä.
EnglishI tried earlier to show how the issue of certification might be handled.
Yritin aiemmin osoittaa, miten sertifiointia koskeva kysymys voitaisiin hoitaa.
EnglishThirdly, certification in accordance with the ICAO standard should be introduced.
Kolmanneksi todistukset olisi myönnettävä ICAO:n vaatimusten mukaisesti.
EnglishWebsites must renew their certificates with a certification authority to stay current.
Sivustojen täytyy uusia varmenteensa niiden myöntäjältä, jotta ne säilyvät voimassa.
EnglishLocate a recognized certification authority (CA), such as VeriSign, Comodo, or GoDaddy.
Etsi luotettava varmenteen myöntäjä (CA), kuten VeriSign, Comodo tai GoDaddy.
EnglishThe first deficit is the issue of certification by an independent certifier.
Ensimmäinen puute on kysymys riippumattoman sertifioijan sertifioinnista.
EnglishCertification authorities, such as VeriSign or Thawte, provide personal certificates.
Varmenteen myöntäjät, kuten VeriSign tai Thawte, antavat henkilökohtaisia varmenteita.
EnglishMaintaining the Ecolabel certification scheme's credibility requires:
Ympäristömerkin sertifiointijärjestelmän uskottavuuden säilyttäminen edellyttää:
EnglishFirstly, there is the mutual recognition of standards and certification.
Kyse on ensi sijassa molemminpuolisesta normien tunnustamisesta ja vahvistamisesta.
EnglishThis might indicate a problem with the certification authority's website.
Tämä voi tarkoittaa, että varmenteiden myöntäjän WWW-sivustossa on ongelma.
EnglishStandards certainly need to be developed for an international system of certification.
Kansainvälistä sertifiointia varten on kuitenkin kehitettävä standardeja.