"to carve" - fińskie tłumaczenie

EN

"to carve" po fińsku

FI

EN to carve
volume_up
[carved|carved; carven] {czasownik}

Przykłady użycia - "to carve" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAmendments Nos 6 and 8 carve out contracts concluded before a notary.
Tarkistuksissa 6 ja 8 ehdotetaan notaarin avustamana tehtyjä sopimuksia.
EnglishIt is too precarious at this stage to carve up responsibilities among different authorities.
Tällä hetkellä on vielä liian epäselvää, kuka viranomainen on mistäkin asiasta vastuussa.
EnglishFor instance, I could open one of my tools here and then carve out rivers.
Voin ottaa yhden työkaluistani ja kaivertaa maan pintaan jokia.
EnglishIt must also carve itself a niche in the rapidly expanding market of environmental technologies.
Sen on myös luotava itselleen paikka ympäristöteknologian nopeasti laajenevilla markkinoilla.
EnglishGirls need role models so that they can see that they too may be able to carve out a career in politics.
Tytöt tarvitsevat roolimalleja, jotta he havaitsevat, että hekin voivat luoda uraa politiikassa.
EnglishBut others in this House are straining to carve a new and retrograde path in the social field.
Mutta muut parlamentin jäsenet pyrkivät sosiaaliasioissa kääntymään uudestaan taantumukselliselle linjalle.
EnglishThere are plans to carve up a great number of countries throughout the world so that you can control them.
On suunnitelmia useiden maiden jakamisesta kaikkialla maailmassa, jotta voisitte hallita niitä.
EnglishI am one of those who opposed the carve-up of Serbia.
Kuulun niihin, jotka vastustivat Serbian pirstomista.
EnglishThe EU must carve its own role in a self-assured manner.
EU:n on täytettävä itsevarmasti oma roolinsa.
EnglishBut Turkey should also make greater use of the existing Customs Union in order to carve out its own path towards the European Union.
Turkin pitäisi kuitenkin omasta puolestaan hyödyntää tulliliittoa voimakkaammin päästäkseen tielle kohti Euroopan unionia.
EnglishMr President, the European Union is an economic superpower which is trying to carve a role for itself in the world.
Arvoisa puhemies, Euroopan unioni on taloudellinen supervalta, joka yrittää löytää tiensä maailmassa. Se onnistuu, jos puhumme yhdellä suulla.
EnglishThere are more limits - and I shall end on this point - since control is a single entity that we cannot carve or cut up into slices.
Lopuksi toteaisin, että rajoja on muitakin. Lennonvarmistus on yhtenäinen kokonaisuus, jota ei voida paloitella eikä jakaa osiin.
EnglishThey will also receive the President of the USA in order to carve up the world and broker an understanding with him on the new Star Wars.
Edelleen vieraaksi saapuu USA:n presidentti, jonka kanssa neuvotellaan maailman jakamisesta ja sovitaan uudesta "Tähtien sodasta".
EnglishWe can and should give these countries a great deal, because in these countries we can start from scratch and carve out the correct path.
Me voimme ja meidän pitäisi myös antaa hyvin paljon näille maille, sillä niissä voidaan aloittaa tyhjästä ja kulkea hyvään suuntaan.
EnglishIt cannot create jobs by legislating to cut working hours, as if jobs were a cake that you carve up and divide between people.
Eikä työpaikkoja voida luoda säätämällä työajan lyhennyksiä ikään kuin työpaikat olisivat kakku, joka voidaan paloitella ja jakaa ihmisten kesken.
EnglishDirectives on a sectoral basis alone will only result in ‘salami slicing’ of the overall public interest and carve out sectors for business benefit.
Pelkät alakohtaiset direktiivit johtavat vain yleisen julkisen edun pilkkomiseen ja liiketoiminnallista hyötyä tuottavien alojen luomiseen.
EnglishIf these parties try to use this alliance to carve up the way things are done in this House, my group will fight them every inch of the way.
Jos nämä puolueet yrittävät käyttää tätä liittoa hyväkseen saadakseen asiat tässä parlamentissa hoitumaan mielensä mukaan, ryhmäni aikoo panna vastaan kaikin keinoin.
EnglishSadly I have the impression that all these proposals are considerably restricting sugar beet growing in order to carve out a place for cane sugar.
Valitettavasti olen saanut sellaisen vaikutelman, että kaikilla ehdotuksilla rajoitetaan huomattavasti sokerijuurikkaan viljelyä tilan raivaamiseksi ruokosokerille.
EnglishSecondly, although we share Parliament's interest for an end date for SEPA, we do not believe that the time is right to carve an end date in stone.
Toinen seikka on se, että vaikka myös meidän etujemme mukaista on asettaa määräpäivä SEPAan siirtymiselle, nyt ei ole mielestämme oikea aika asettaa lopullista aikarajaa.
EnglishEconomic and monetary union is a response to globalisation, and that is why the Stability and Growth Pact must be adhered to if we are to carve out the scope for more of the kind.
Talous- ja rahaliitto on vastaus globalisaatioon, ja siksi vakaus- ja kasvusopimusta on noudatettava, jos haluamme raivata alaa muille vastaaville.