"carpet" - fińskie tłumaczenie

EN

"carpet" po fińsku

volume_up
carpet {rzecz.}
FI

EN carpet
volume_up
{rzeczownik}

carpet (też: rug, runner)
volume_up
matto {rzecz.}
There was a simple carpet in the middle of the road and that was all.
Keskellä tietä oli pelkkä matto ja siinä kaikki.
What is more, the red carpet is laid out for some of those dictators in certain European capitals.
Joidenkin diktaattorien eteen levitetään jopa punainen matto muutamissa eurooppalaisissa pääkaupungeissa.
Finally, Mr Bashir is going to be given a red carpet welcome in Lisbon: it is not only Mr Mugabe.
Lopuksi, Bashirille levitetään Lissabonissa punainen matto. Sitä ei ole tarkoitettu vain Mugabelle.

Synonimy (angielski) dla "carpet":

carpet

Przykłady użycia - "carpet" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe report goes to great lengths to push these kinds of dangers under the carpet.
Mietinnössä on nähty kovasti vaivaa tällaisten vaarojen lakaisemiksi maton alle.
EnglishWe should give serious consideration to this and not brush it under the carpet.
Meidän olisi harkittava tätä vakavasti eikä vain lakaistava asiaa maton alle.
EnglishThe case of Cyprus must not be swept under the carpet while we discuss negotiations.
Kyproksen kysymystä ei pidä lakaista maton alle neuvotteluista keskustellessamme.
EnglishAdmit that you will be replaced if you continue to sweep the dirt under the carpet.
Myöntäkää, että te joudutte eroamaan, jos te jatkossakin lakaisette pölyt maton alle!
EnglishThere is a moral and political responsibility which cannot be swept under the carpet.
Meillä on moraalinen ja poliittinen velvollisuus, jota emme voi lakaista maton alle.
EnglishThere is no outcry, just an attempt to brush this new information under the carpet.
Parlamentti ei protestoi, vaan yrittää ainoastaan lakaista nämä uudet tiedot maton alle.
EnglishNever again must Fidel Castro be given the red carpet treatment anywhere in the world.
Missään päin maailmaa ei saa enää levittää punaista mattoa Fidel Castrolle.
EnglishHuman rights cannot be swept under the carpet because of economic interests.
Ihmisoikeuksia ei voi lakaista maton alle taloudellisten etujen vuoksi.
EnglishThey are only there to gain time, to sweep the whole matter under the carpet.
Niillä yritetään vain voittaa aikaa ja lakaista koko asia maton alle.
EnglishHowever, this problem, which was pushed under the carpet then, is now reappearing.
Ongelma siis peitettiin. Nyt se on kuitenkin noussut jälleen esille.
EnglishEverything takes place behind closed doors here; everything is swept under the carpet.
Kaikki tapahtuu suljettujen ovien takana, kaikki lakaistaan maton alle.
EnglishIt will be neither off the table nor under the table, and certainly not under the carpet!
Se ei ole poissa pöydältä eikä pöydän alla eikä sitä ole ainakaan lakaistu maton alle.
EnglishIt sends us a report which sweeps three-quarters of the subjects under the carpet.
Komissio lähettää meille kertomuksia, joissa kolme neljäsosaa aiheista on lakaistu maton alle.
EnglishThey can no longer be swept under the carpet, they are in the spotlight of European public opinion.
Niitä ei enää lakaista maton alle, ne kuuluvat Euroopan julkisuuden valokeilaan.
EnglishCover-ups or even sweeping issues under the carpet are not the answer.
Peitteleminen tai maton alle lakaiseminen eivät ole mitään ratkaisuja.
EnglishDangerous incidents occur with alarming regularity, but are mostly swept under the carpet.
Vaarallisia tilanteita sattuu hälyttävän usein, mutta useimmiten ne lakaistaan maton alle.
EnglishNow there is a new man, and they are already trying to pull the carpet from under his feet.
Nyt tehtävä on annettu uudelle miehelle, ja mattoa yritetään jo vetää hänen jalkojensa alta.
EnglishThe risk of Commission departments tending to brush things under the carpet is almost nonexistent.
Vaara siitä, että komission yksiköt lakaisisivat asiat maton alle, on lähes olematon.
EnglishThe despots often remain in power and we roll out the red carpet for them far too often.
Hirmuvaltiaat pysyvät usein vallassa, ja me järjestämme heille hienon vastaanoton aivan liian usein.
EnglishWhat they are actually doing is lifting up the carpet for the Commission to sweep its problems under.
Todellisuudessa he vain nostavat mattoa, jotta komissio voi lakaista ongelmansa sen alle.