"calorie" - fińskie tłumaczenie

EN

"calorie" po fińsku

FI

EN calorie
volume_up
{rzeczownik}

calorie
volume_up
kalori {rzecz.}
The calorie is the unit that informed consumers use in their calculations.
Kalori on yksikkö, jota valistuneet kuluttajat käyttävät laskelmissaan.

Synonimy (angielski) dla "calorie":

calorie

Przykłady użycia - "calorie" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is about calorie output, not just about calorie input.
Kyse ei siis ole pelkästään nautittujen kalorien määrästä vaan myös kalorien kulutuksesta.
EnglishIf a food is labelled as low-calorie this must be based on facts, without misleading the consumer.
Jos elintarvike on merkitty vähäkaloriseksi, sen on perustuttava tosiseikkoihin eikä kuluttajaa saa johtaa harhaan.
EnglishThere were also a number of proposals on high-calorie food and drink advertising when children's programmes are being shown.
Monet ehdotukset koskevat runsaasti kaloreja sisältävien elintarvikkeiden ja juomien mainontaa lastenohjelmien yhteydessä.
EnglishThe compromise rejects health claims on alcohol, which will only be allowed where the alcohol percentage or calorie level is reduced.
Kompromissitekstissä hylätään alkoholia koskevat terveysväitteet, ja ne sallitaan vain, jos alkoholipitoisuutta tai kalorimäärää on vähennetty.
EnglishFor the 10% or so of consumers who apparently read the nutrition labelling, the calorific value and calorie content are the ideal solution.
Niille noin 10 prosentille kuluttajista, jotka ilmeisesti lukevat ravintoainemerkinnät, kaloriarvo ja kalorisisältö ovat ihanteellinen ratkaisu.
EnglishWe run the risk of playing into the hands of the industry if we are reluctant to warn consumers about high calorie content, salt, fat and so on.
Uhkana on se, että pelaamme teollisuuden pussiin, jos olemme vastahakoisia varoittamaan kuluttajia suuresta määrästä kaloreja, suolaa, rasvaa ja niin edelleen.
EnglishMany consumers do not know that alcohol has a high calorie content and that, for example, a glass of white wine contains twice as many calories as a similar quantity of a soft drink.
Monet kuluttajat eivät tiedä, että alkoholi sisältää paljon kaloreita ja että esimerkiksi lasissa valkoviiniä on kaksi kertaa enemmän kaloreita kuin vastaavassa määrässä virvoitusjuomaa.