"bulk" - fińskie tłumaczenie

EN

"bulk" po fińsku

volume_up
bulk {rzecz.}

EN bulk
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

bulk
The bulk of immigrants create their own social networks without integrating into society.
Suurin osa maahanmuuttajista luo omat sosiaaliset verkostonsa kotoutumatta yhteiskuntaan.
The bulk (over 85%) of LAC imports from the EU today are industrial products.
EU:n LAC-maihin viemistä tuotteista suurin osa (yli 85 %) on nykyään teollisuustuotteita.
The bulk of renewable energy now in use is hydroelectric.
Suurin osa nykyisestä uusiutuvasta energiasta on vesivoimaa.
volume_up
valtaosa {rzecz.}
We want to make sure the bulk of the effort is made in Europe, not by offsetting.
Haluamme varmistaa, että valtaosa toimista toteutetaan Euroopassa eikä hyvittämällä.
The bulk of the amendments moved by the rapporteur do, within that margin, improve this directive.
Valtaosa esittelijän tekemistä tarkistuksista parantaakin direktiiviä tältä osin.
Today, the bulk of these issues have still not been addressed.
Valtaosa näistä kysymyksistä on yhä vailla vastausta.
bulk (też: amount, degree, dose, extent)
volume_up
määrä {rzecz.}
Despite low tariffs, I think it is quite clear that bilateral trade volumes between the EU and Japan lag behind the bulk of the EU's trade partnerships with its other main trading partners.
Alhaisista tulleista huolimatta on mielestäni varsin selvää, että EU:n ja Japanin kahdenvälisen kaupan määrä on pienempi kuin EU:n kauppa sen muiden pääkauppakumppaneiden kanssa.
bulk (też: crowd, mass, pulp, swag)
volume_up
massa {rzecz.}
The bulk of agricultural expenditure will fall in real terms.
Maatalousmenojen suuri massa vähenee tosiasiallisesti.
bulk

2. Drukarstwo

bulk
bulk
volume_up
bulkki {rzecz.}

Synonimy (angielski) dla "bulk":

bulk

Przykłady użycia - "bulk" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOut of loyalty, we have decided to support the bulk of the PSE Group's proposals.
Uskollisuussyistä olemme päättäneet pääasiassa tukea sosialistiryhmän ehdotusta.
EnglishClearly, bulk data is an issue and it is an issue that cannot be skirted round.
On selvää, että valikoimattomat tiedot ovat ongelma, jota emme voi välttää.
EnglishBulk consignments which may contain genetically modified organisms are to be labelled.
Irtokuormat, jotka saattavat sisältää geenimuunneltuja organismeja, on merkittävä.
EnglishOut of loyalty, we have decided to support the bulk of the PSE Group's proposals.
Uskollisuussyistä olemme päättäneet pääasiassa tukea sosialistiryhmän tekemää ehdotusta.
EnglishI am therefore voting in favour of the bulk of the proposals in this report.
Äänestän siksi useimpien tässä mietinnössä esitettyjen ehdotusten puolesta.
EnglishThe EU will provide the bulk of the mission, with 1 000 observers or even more.
EU: han hoitaa 1000 tarkkailijan voimin, tai jopa suuremmalla määrällä, tehtävän pääosan.
EnglishWe will not succeed in the future with just bulk products and a poorly trained workforce.
Bulkkituotteilla ja huonosti koulutetulla työvoimalla emme pärjää tulevaisuudessa.
EnglishSuch a cynical line of argument will not wash with the bulk of the European population.
Tällaista kyynistä järkeilyä Euroopan kansalaiset eivät suostu hyväksymään.
EnglishI agree with the bulk of the proposal for a recommendation addressed to the Council.
Yhdyn pitkälti neuvostolle annettavaa suositusta koskevaan ehdotukseen.
EnglishWe also have to take account of the way in which bulk carriers are loaded and unloaded.
On otettava huomioon myös irtolastialusten lastaamis- tai lastinpurkutapa.
EnglishI am therefore voting in favour of the bulk of the measures contained in this report.
Äänestän siksi useimpien tässä mietinnössä esitettyjen toimien puolesta.
EnglishWe are building quite a broad consensus on the bulk of the proposals contained in my report.
Olemme useimmista mietintööni sisältyvistä ehdotuksista pitkälti yksimielisiä.
EnglishI am voting in favour of the bulk of the measures proposed in this report.
Äänestän kaikkien tässä mietinnössä esitettyjen toimenpiteiden puolesta.
EnglishThe use requests for data are already targeted when it comes to bulk data.
Tietojen käyttöä koskevat pyynnöt ovat jo kohdennettuja valikoimattomien tietojen osalta.
EnglishYou can bulk edit users by selecting multiple users from this list.
Voit suorittaa käyttäjien joukkomuokkauksia valitsemalla luettelosta useita käyttäjiä.
EnglishThese bulk transfers are coordinated centrally and financed by the ECB.
Suuria setelikuljetuksia koordinoidaan keskitetysti, ja EKP huolehtii niiden kustannuksista.
EnglishIt must therefore be ensured that there is no bulk transfer of data.
Siksi on huolehdittava siitä, ettei tietoja siirretä valikoimattomasti.
EnglishThe bulk, breadth and complexity of legislation are constantly on the increase.
Lainsäädäntö kasvaa, laajenee ja monimutkaistuu jatkuvasti.
EnglishFor us, the top priority was limiting the transfer of bulk data.
Meidän kannaltamme ensisijaisen tärkeää oli rajoittaa valikoimattoman tiedon siirtämistä.
EnglishSo is it not time to deal with the vast bulk of world trade and leave agriculture aside?
Eikö siten ole aika käsitellä maailmankaupan muita laajoja kysymyksiä ja jättää maatalous syrjään?