"bubble" - fińskie tłumaczenie

EN

"bubble" po fińsku

volume_up
bubble {rzecz.}

EN bubble
volume_up
{rzeczownik}

bubble (też: bulla, bleb)
volume_up
kupla {rzecz.}
Thus, the bubble of ultraliberal globalisation is about to burst.
Näin ollen yltiöliberaalin globalisaation kupla on puhkeamassa.
This bubble has now turned out to be exactly what many people said it was all along.
Kupla on osoittautunut juuri sellaiseksi, millainen monet sanoivat sen olevan.
These were not new phenomena; the bubble had indeed grown very large.
Ilmiöt eivät ole uusia; kupla oli paisunut todella suureksi.
bubble (też: fizz)
volume_up
pore {rzecz.}
bubble (też: soap bubble)
bubble
volume_up
puhekupla {rzecz.} (sarjakuvassa)

Synonimy (angielski) dla "bubble":

bubble

Przykłady użycia - "bubble" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNot like the Asian crisis or the dotcom bubble bursting in the early 2000s.
Se oli erilainen kuin Aasian kriisi tai IT-kuplan puhkeaminen 2000-luvun alussa.
English2:29 We did this software which displays it like this: every bubble here is a country.
2:29 Rakensimme ohjelman, joka näyttää seuraavalta: jokainen ympyrä edustaa maata.
EnglishWe therefore raised our concerns as if looking into a new financial bubble.
Toimme siksi esiin olevamme huolissamme siitä, olisiko edessämme uusi rahoituskupla.
EnglishThe money in our economy has been gifted to those responsible for the financial bubble.
Talouksistamme on annettu rahaa niille, jotka ovat vastuussa rahoituskuplasta.
EnglishWe have seen the technological bubble in the new economy burst in the United States.
Saimme nähdä, miten uuden talouden teknologiakupla puhkesi Yhdysvalloissa.
EnglishBy pricking their bubble, whistleblowers woke the bureaucrats out of their dream.
Puhkaisemalla kuplan nämä paljastajat herättivät byrokraatit unesta.
EnglishThe bubble gum was chewed up by pop star Britney Spears and sold for several hundreds of dollars.
Purkka on Britney Spearsin jauhama ja sen hinta oli useita satoja dollareita.
EnglishAnd when it burst, the size of its country bubble is the size of the population.
Ja kun se hajoaa, maan ympyrän koko vastaa maan asukaslukua.
EnglishSince the bursting of the speculative bubble, most pension funds have shown negative yields.
Spekulatiivisen kuplan puhkeamisen vuoksi useimpien eläkerahastojen tuotot ovat negatiivisia.
EnglishBut the position is serious when enterprise becomes the bubble on a whirlpool of speculation.
But the position is serious when enterprise becomes the bubble on a whirlpool of speculation.
EnglishIf it does not, the Lisbon agenda will show itself to have been a soap bubble waiting to burst.
Muutoin Lissabonin toimintasuunnitelma osoittautuu puhkeamaisillaan olevaksi saippuakuplaksi.
EnglishThis time, however, the 'finance bubble' will be significantly bigger.
Tällä kertaa "rahoituskuplasta" tulee merkittävästi suurempi.
EnglishWe wish to tell them this: come out of your bubble and try to put yourself in other people's position.
Heille haluamme sanoa: palatkaa maan pinnalle ja yrittäkää asettua muiden ihmisten asemaan.
EnglishPortugal is not experiencing a property crisis or a property bubble.
Portugalissa ei ole kiinteistökriisiä tai kiinteistökuplaa.
EnglishIt was this solution - easy access to credit - that caused the speculative bubble in the first place.
Juuri tämä ratkaisu - lainansaannin helppous - aiheutti alun perinkin spekulatiivisen kuplan.
EnglishThe speculation bubble will not burst: even if we ban short sales for the time being, they will be back.
Keinottelukupla ei puhkea: vaikka kieltäisimmekin ylimyynnin toistaiseksi, se alkaa uudestaan.
EnglishA substantial number of redundancies are due to take place in the new economy following the bursting of the IT bubble.
IT-kuplan puhkeaminen johtaa uudessa taloudessa huomattaviin irtisanomisiin.
English(PT) We are probably on the way to another commodities bubble.
(PT) Kohtaamme todennäköisesti uuden hyödykekuplan.
EnglishLast spring, when the bubble of the e-economy burst, we were reminded that banking is a high-risk business.
Jo viime keväänä E-talouden kuplan puhkeaminen muistutti meille, että pankki-ala on hyvin riskialtis.
English. - Madam President, EU leaders are living in a bubble of illusion and self-delusion.
ECR-ryhmän puolesta. - (EN) Arvoisa puhemies, EU:n johtajat elävät harhakuvien ja itsepetoksen kuplassa.