"brutal" - fińskie tłumaczenie

EN

"brutal" po fińsku

FI
EN

brutal {przymiotnik}

volume_up
Bishop Gerardi's brutal murder took place against a background of continuing impunity.
Gerardin raaka murha tapahtui pitkään jatkuneiden laittomuuksien keskellä.
They rightly believe the reform to be brutal, radical and unjustified.
He katsovat oikeutetusti, että uudistus on raaka, radikaali ja perusteeton.
His mysterious, brutal and deliberate murder put a stop to that.
Hänen hämärä, raaka ja harkittu murhansa muutti tämän kaiken.

Przykłady użycia - "brutal" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe all would rather he was alive and had not been the victim of a brutal murder.
Me kaikki toivoisimme, että hän olisi elossa eikä joutunut raa'an murhan uhriksi.
EnglishMoscow is responsible for deciding on a brutal and disproportionate response.
Moskova on vastuussa päätöksestä reagoida raakalaismaisesti ja suhteettomasti.
EnglishThe brutal military dictatorship is the root cause of the problems ravaging Burma.
Julma sotilasdiktatuuri on kaikkien Myanmaria koettelevien ongelmien alku ja juuri.
EnglishSo, the aim is to change the wording from ‘too brutal’ to ‘very significant’.
Tarkoituksena on siis muuttaa sanamuotoa niin, että ilmaisu korvataan ilmaisulla .
EnglishThe attack was so brutal that this young woman sustained permanent internal injures.
Väkivalta oli niin raakaa, että tämä nuori nainen sai pysyviä sisäisiä vammoja.
EnglishWe must condemn the undemocratic and brutal action of the Burmese military government.
Meidän on tuomittava Burman sotilashallinnon epädemokraattiset ja raa'at toimet.
EnglishInstead we have seen nothing but excessive, dogmatic and brutal behaviour.
Todellisuudessa oli vain äärimmäisyyttä, dogmaattisuutta ja äkillisiä muutoksia.
EnglishIts illegitimate, brutal and dangerous government must be dealt with firmly.
Iranin laitonta, julmaa ja vaarallista hallitusta on käsiteltävä voimakkain ottein.
EnglishOver 800 people have died as a result of these brutal acts of violence this year alone.
Pelkästään tämän vuoden raaoissa väkivaltaisuuksissa on kuollut yli 800 ihmistä.
EnglishThey were plainly brutal terrorist acts of a premeditated and determined nature.
Ne olivat pelkästään julmia, harkittuja ja määrätietoisia terroritekoja.
EnglishWhere anarchy and lawlessness rule, the law of the most brutal party applies.
Siellä missä vallitsee anarkia ja laittomuus, on voimassa julmimman oikeus.
EnglishMr President, we must not forget that the RUF is a vicious and brutal grouping.
Arvoisa puhemies, emme saa unohtaa, että RUF on paha ja julma ryhmittymä.
EnglishWe are being offered an opportunity, however: an opportunity that follows a brutal war.
Meille kuitenkin tarjotaan mahdollisuutta; mahdollisuutta julman sodan jälkeen.
EnglishThere are terrible shortages, and oppression is increasingly widespread and brutal.
Maassa on valtavasti puutetta, ja sorto on muuttumassa yhä yleisemmäksi ja raaemmaksi.
EnglishIn Macedonia, the socialist opposition has used brutal blocking tactics.
Makedoniassa sosialistinen oppositio on käyttänyt brutaalia torjumistaktiikkaa.
EnglishMr President, North Korea is a brutal, secretive communist dictatorship.
Arvoisa puhemies, Pohjois-Korea on julma ja salaperäinen kommunistinen diktatuuri.
EnglishFurthermore, this reform is too brutal and is being attacked by those it affects.
Toisaalta uudistus on liian kovakourainen ja saa asianosaiset kääntymään itseään vastaan.
EnglishWe cannot fail to react to the brutal action which has been seen in Guinea.
Emme voi olla reagoimatta julmaan toimintaan, jollaista Guineassa on nähty.
EnglishThen on 28 June 1991 came the brutal attack by the Yugoslav People's Army.
Sitten 28. kesäkuuta 1991 Jugoslavian kansanarmeija teki julman hyökkäyksen.
EnglishMr President, the murder of Rosemary Nelson was a brutal and cowardly deed.
Arvoisa puhemies, Rosemary Nelsonin murha oli julma ja pelkurimainen teko.