"augmented" - fińskie tłumaczenie

EN

"augmented" po fińsku

EN augmented
volume_up
{przymiotnik}

augmented (też: increased)

Przykłady użycia - "augmented" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is not a victory, but the amendments voted in favour of are important markers that will need to be further augmented in the future.
Hyväksytyt tarkistukset edustavat merkittävää linjausta, jota on syytä viedä tulevaisuudessa eteenpäin.
EnglishThe control functions, the powers of the national supervisory authorities and of the European Data Protection Supervisor, must be augmented.
Valvontatehtäviä, kansallisten valvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun valtuuksia, on lisättävä.
EnglishOur relatively high fertility levels have been augmented by increasing immigration and the return of economic exiles in recent years.
Suhteellisen korkea syntyvyysasteemme on noussut viime vuosina kasvavan maahanmuuton ja talouspakolaisten paluun takia.
EnglishMarco Tempest straps on augmented reality goggles and does a card trick like you’ve never seen before, weaving a lyrical tale as he deals.
Marco Tempest vetää päälleen lisätyn todellisuuden rillit ja tekee ennennäkemättömän korttitempun, luoden lyyrisen tarinan kortteja jakaessaan.
EnglishIn a demo that drew gasps at TED2010, Blaise Aguera y Arcas demos new augmented-reality mapping technology from Microsoft.
TED2010-tapahtumassa suurta huomiota herättäneessä esityksessään Blaise Agüera y Arcas esittelee Microsoftin uutta laajennetun todellisuuden mallinnusteknologiaa.
EnglishAnd while I walk outside, I'll just mention that here we're using this for telepresence, but you can equally well use this on the spot, for augmented reality.
Ja kun kävelen ulkona, mainitsen vain, että käytimme tätä juuri etäläsnäoloon, mutta tätä voi yhtä hyvin käyttää paikan päällä laajennettuun todellisuuteen.
EnglishThe recent intensification of the financial crisis has augmented the downside risks to growth and thus has diminished further the upside risks to price stability.
Rahoituskriisin viimeaikainen voimistuminen on kasvattanut talouskasvun hidastumisen riskiä ja siten pienentänyt hintavakautta uhkaavia inflaation kiihtymisen riskejä entisestään.
EnglishYou look through them and the world you see is augmented with data: names of places, monuments, buildings, maybe one day even the names of the strangers that pass you on the street.
Niiden läpi katsotaan ja nähtyyn maailmaan lisätään tietoja: paikkojen nimiä, monumentteja, rakennuksia, ehkä jonain päivänä tuntemattomien nimiä ohittaessaan heidät kadulla.
EnglishThe role of CEIOPS is augmented, and it is worth stressing that it was the discussion around Solvency II that led the way towards mainstream thinking on enhanced roles for the Level 3 committees.
CEIOPS:n tehtäviä lisätään, ja on syytä korostaa, että Solvenssi II:sta käyty keskustelu sai yleisen ajattelutavan kääntymään siten, että tason 3 komiteoiden asemaa vahvistetaan.

Pozostałe hasła