"allergic reactions" - fińskie tłumaczenie

EN

"allergic reactions" po fińsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "allergic reactions" w kontekście.

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "allergic reactions"

allergic przymiotnik
Finnish
reactions rzeczownik
Finnish
reaction rzeczownik

Przykłady użycia - "allergic reactions" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNickel can cause allergic reactions when it comes into contact with human skin.
Nikkeli voi, jos se joutuu kosketuksiin ihmisihon kanssa, aiheuttaa allergisia reaktioita.
EnglishSecondary risks are possible: allergic reactions and an increased use of anti-microbial substances.
Toissijaiset riskit ovat mahdollisia: allergiset reaktiot ja lisääntynyt antimikrobisten aineiden käyttö.
EnglishWe believe it is necessary to examine the possibility of warning consumers of such potential allergic reactions.
Katsomme, että on tarpeen tarkastella mahdollisuutta varoittaa kuluttajia mahdollisista allergisista reaktioista.
EnglishThere are several important considerations and here I am thinking, in particular, of research into allergic reactions.
Asiaan liittyy useita tärkeitä näkökulmia ja tarkoitan tällä erityisesti allergisten reaktioiden tutkimista.
EnglishWe want perfumed ingredients that bring out allergic reactions in people and are recognised by experts as allergenic, to be indicated on labels.
Haluamme, että ihmisille allergiaa aiheuttavat ja tutkijoiden allergiaa aiheuttaviksi toteamat hajusteallergeenit merkitään.
EnglishConsumers benefit where labels contain information about materials that pose a health hazard or that cause allergic reactions.
Kuluttajille on hyötyä siitä, että merkinnöissä on tietoja terveyshaitoista tai tuotteiden mahdollisesti aiheuttamista allergisista reaktioista.
EnglishTo a large group of people, sulphites may cause health problems, particularly in the form of allergic reactions, especially in asthmatics.
Sulfiitit voivat nimittäin aiheuttaa useille ihmisille terveydellisiä ongelmia, kuten yliherkkyysreaktioita erityisesti astmaatikoille.
EnglishAs far as perfumes are concerned, I do not believe that these should be tested on animals for any allergic reactions.
Hajusteiden suhteen olen sitä mieltä, että niitä ei tarvitse testata eläimillä niiden mahdollisten allergiaa aiheuttavien ominaisuuksien selville saamiseksi.
EnglishAs far as cement is concerned, when it contains chromium VI in non-negligible quantities it can cause allergic reactions if it comes into contact with the hands.
Jos sementti sisältää huomattavia määriä kromi VI:ta, se saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita joutuessaan kosketuksiin käsien kanssa.
EnglishPeople with allergic reactions to certain ingredients must also be enabled to recognise with certainty from the packaging when substances dangerous to them are present.
Tietyille ainesosille allergisten ihmisten pitää voida lisäksi olla varmoja, että he saavat tiedon heille vaarallisista aineista heti pakkauksista.
EnglishIt is also important to assess cause and effect relations, if any, between allergic reactions and synthetic fibres and colourants used in textile products.
On myös tärkeää arvioida syy-yhteyksiä, joita vallitsee mahdollisesti allergisten reaktioiden sekä tekstiilituotteissa käytettyjen tekokuitujen ja väriaineiden välillä.
EnglishThe Commission will have to prepare a study by 30 September 2013 to determine whether there is a causal link between allergic reactions, and the chemicals or mixtures used in textile products.
Komission on toimitettava 30. syyskuuta 2013 mennessä tutkimus sen määrittämiseksi, onko allergisten reaktioiden ja tekstiilituotteissa käytettyjen kemikaalien tai seosten välillä syy-yhteys.

Pozostałe hasła

English
  • allergic reactions

W słowniku polsko-angielskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.