"all the same" - fińskie tłumaczenie

EN

"all the same" po fińsku

EN all the same
volume_up
[idiom]

all the same
But all the same, there is clearly a European dimension in this conflict.
Tässä selkkauksessa on kuitenkin ilmiselvästi eurooppalainen ulottuvuus.
All the same, in my opinion, the Commission proposals overshoot the mark a little.
Komission ehdotukset ovat mielestäni kuitenkin hieman liioiteltuja.
But all the same I have the impression that we are blowing hot and cold.
Minusta kuitenkin tuntuu, että me jollakin tavalla yritämme miellyttää kaikkia.
all the same
All the same, within this Category we will not endeavour to increase the funds.
Siitä huolimatta emme pyri lisäämään varoja näiden luokkien sisällä.
All the same, it is an interesting prerequisite.
Siitä huolimatta veloista sopiminen on mielenkiintoinen edellytys.
All the same, I propose now to enlarge on these categories.
Siitä huolimatta aion nyt käsitellä näitä menoluokkia.
all the same
All the same, I would like to thank the rapporteur for his report.
Yhtä kaikki, haluan kiittää mietinnön esittelijää hänen mietinnöstään.
All the same, we have to say that the average is low.
Yhtä kaikki on todettava, että keskiarvo on alhainen.
All the same, I do believe that there are certain problems to which we have to pay particular attention: corruption has already been mentioned, as has crime.
Uskon yhtä kaikki, että meidän on kiinnitettävä erityistä huomiota tiettyihin ongelmiin: korruptio on jo mainittu, samoin rikollisuus.

Synonimy (angielski) dla "all the same":

all the same

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "all the same"

all
the przedimek/rodzajnik
same przymiotnik

Przykłady użycia - "all the same" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt has been replaced by the word ‘identity’, which is not at all the same thing.
Se on korvattu sanalla "identiteetti", joka ei tarkoita missään nimessä samaa.
EnglishAll the same, I do not see why we are now misusing this debate for something else.
Oli miten oli, en ymmärrä, miksi me käytämme tätä keskustelua toiseen tarkoitukseen.
EnglishAll the same, I would like there to be a little more honesty in this type of discussion.
Toivoisin joka tapauksessa hieman lisää vilpittömyyttä tällaiseen keskusteluun.
EnglishWe were too late in submitting an amendment, but I ask you to consider it all the same.
Jätimme tarkistuksemme liian myöhään, mutta pyytäisin teitä silti harkitsemaan sitä.
EnglishOn the subject of this air traffic crisis, the events taking place are, all the same, odd.
Lentoliikenteen kriisistä on sanottava, että alalla tapahtuu omituisia asioita.
EnglishI mean, it does not really matter to me, but I think it is improper, all the same.
Tarkoitan, että minullehan se voisi olla aivan sama, mutta mielestäni se ei ole asiallista!
EnglishWe were, all the same, satisfied: few budget lines have been increased.
Olimme silti tyytyväisiä, sillä hyvin harvojen budjettikohtien määrärahoja lisättiin.
EnglishIn addition, you can use all the same properties to fine-tune your searches.
Voit myös käyttää kaikkia samoja ominaisuuksia hakujen tarkentamiseen.
EnglishAll parties must be involved in this; after all, the same fate could befall them.
Kaikkien puolueiden on oltava tässä mukana. Loppujen lopuksi sama kohtalo voisi langeta heille.
EnglishAll the same, I would point out that, today, we have 26 different sets of regulations.
Haluan joka tapauksessa korostaa, että meillä on tällä hetkellä 26 erilaista lainsäädäntöä.
EnglishAll the same, I think it is important to discuss the guiding principles with one another.
Uskon silti, että olisi tärkeää keskustella perusperiaatteista yhdessä.
EnglishWe could have seen more than market opening, but all the same.
Olisimme voineet odottaa muutakin kuin markkinoiden avaamista, mutta hyvä näinkin.
EnglishAll the same, slipping over the 3 % is laid down explicitly as requiring sanctions.
Lisäksi on myös täsmällisesti todettu, että kolmen prosentin rajan ylittämisestä määrätään sanktio.
EnglishWe can, all the same, acknowledge that safety will win out here.
Voimme joka tapauksessa myöntää, että turvallisuus vie tässä voiton.
EnglishEnlargement could have gone ahead all the same, based on the old treaty.
EU:ta olisi voitu laajentaa myös vanhan sopimuksen pohjalta.
EnglishAll the same, I wish you every success if you are elected.
Toivotan teille joka tapauksessa parhainta menestystä, mikäli teidät valitaan tehtävään.
EnglishIn this morning's debate in this Chamber, we are repeating all the same things all over again.
Me kaikki toistelemme samoja asioita myös tämänaamuisessa keskustelussamme täällä istuntosalissa.
EnglishMr President, I should like it all the same if people listened to me.
Arvoisa puhemies, toivoisin, että puhettani kuunneltaisiin.
EnglishAll the same, it is good that Parliament has again condemned the executions in Iran in no uncertain terms.
Silti on hyvä, että parlamentti on jälleen tuominnut Iranin teloitukset selkein sanoin.
EnglishAfter all, the same package deals with patents and copyright.
Samassa paketissa näet käsitellään patentteja ja tekijänoikeuksia.