"all the best" - fińskie tłumaczenie

EN

"all the best" po fińsku

EN all the best
volume_up
{wykrzyknik}

all the best
As an Austrian, I would like to wish you all the best for your presidency.
Itävaltalaisena haluan toivottaa teille kaikkea hyvää puheenjohtajakaudellenne.
All the best, then, in successfully establishing these fundamental principles.
Toivotan teille kaikkea hyvää, jotta voitte toteuttaa näitä perusperiaatteita.
All the best to your country and all the best to you personally.
Toivotan kaikkea hyvää maallenne ja teille henkilökohtaisesti.

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "all the best"

all
the przedimek/rodzajnik
best rzeczownik
best przymiotnik
Finnish
best przysłówek
Finnish
to best czasownik
well rzeczownik
well przymiotnik
well przysłówek
well wykrzyknik

Przykłady użycia - "all the best" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI wish the Commission all the best in carrying out the task that lies before it.
Me onnistuimme, sillä tekstiä on parannettu. Toivotan komissiolle työn iloa.
EnglishI would also like to take the opportunity to wish the soldiers there all the best.
Haluaisin myös käyttää tilaisuutta hyväkseni ja toivottaa sotilaille onnea matkaan.
EnglishI should especially like to thank Mrs Hieronymi and wish her all the best.
Haluaisin erityisesti kiittää Ruth Hieronymiä ja toivottaa hänelle hyvää jatkoa.
EnglishAnd I would also like to wish Jacob Söderman all the best for his Iberian retirement.
Haluaisin myös toivottaa Södermanille mitä parhaimpia eläkevuosia Espanjassa.
EnglishPersonally and on behalf of my Group, I wish her all the best for the future.
Omasta puolestani ja ryhmäni puolesta toivotan teille paljon onnea tulevassa työssänne.
EnglishMr President, I wish you and the new Parliament all the best in your work.
Arvoisa puhemies, toivotan teille ja uudelle parlamentille onnea työssänne.
EnglishI wish you all the best, and thank you from the bottom of my heart.
Toivotan teille onnea ja menestystä ja esitän teille sydämelliset kiitokset.
EnglishYou cannot have 27 different systems that are all the best all at the same time.
Kaikki 27 järjestelmää eivät voi olla parhaita samalla kertaa.
EnglishI would like to wish all those who remain here all the best for the next parliamentary term.
Toivotan kaikkea parasta niille teistä, jotka jäävät parlamenttiin seuraavaksi kaudeksi.
EnglishI wish the President-in-Office all the best in the pursuit of his ambitions.
Toivotan menestystä neuvoston puheenjohtajalle tavoitteineen.
EnglishI wish you all the best in your work over the coming six months.
Toivotan teille menestystä työhönne seuraavien kuuden kuukauden aikana.
EnglishBut I am pleased to say that, as with all the best stories, this one has a happy ending.
Olen kuitenkin iloinen todetessani, että parhaiden tarinoiden tavoin tässäkin on onnellinen loppu.
EnglishI wish you all the best in the implementation of that project.
Toivotan teille hyvin paljon menestystä tämän hankkeen toteuttamisessa.
EnglishWe are convinced of this and we wish you all the best.
Olemme todella vakuuttuneita asiasta ja toivotamme teille paljon menestystä.
EnglishI wish the Presidency all the best for its negotiations towards this end.
Toivotan puheenjohtajavaltiolle parasta mahdollista menestystä neuvotteluissa tavoitteen saavuttamiseksi.
EnglishMr President, naturally, we also wish you all the best for the New Year.
S&D-ryhmän puolesta. - (DE) Arvoisa puhemies, mekin haluamme tietysti toivottaa teille hyvää uutta vuotta.
EnglishMr President, I wish you and all your colleagues a merry Christmas and all the best for 1999.
Muuten, arvoisa puhemies, toivotan teille ja kaikille kollegoille hyvää joulua ja onnea vuodeksi 1999.
EnglishI therefore wish Commissioners Georgieva and Piebalgs all the best in this endeavour.
Toivotan tästä syystä komission jäsen Georgievalle ja komission jäsen Piebalgsille menestystä tässä tehtävässä.
EnglishTherefore, thank you very much for the close cooperation, and all the best for a successful next meeting.
Siksi haluan kiittää tiiviistä yhteistyöstä ja toivottaa menestystä seuraavalle kokoukselle.
EnglishI wish you all the best luck in the world, President-in-Office.
Arvoisa puheenjohtaja, toivotan teille valtavasti onnea.