"abroad" - fińskie tłumaczenie

EN

"abroad" po fińsku

volume_up
abroad {rzecz.}
volume_up
abroad {przysł.}

EN abroad
volume_up
{rzeczownik}

abroad
volume_up
ulkomaat {rzecz.}

Synonimy (angielski) dla "abroad":

abroad

Przykłady użycia - "abroad" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBut, until we deal with inequalities, people will need to seek treatment abroad.
Mutta eriarvoisuuksien poistamiseen saakka ihmisten on haettava hoitoa ulkomailta.
EnglishIt is not only the Russians who think of these countries as their 'near abroad'.
Venäläiset eivät ole ainoita, jotka pitävät näitä valtioita "lähiulkomainaan".
EnglishWe cannot work to unite Europe at home and encourage the break-up of China abroad.
Me emme voi pyrkiä Euroopan yhdistämiseen ja samalla kannustaa Kiinan hajoamista.
EnglishFood and food poisoning come from factors not only at home but also abroad.
Ruoka ja ruokamyrkytykset eivät tule pelkästään kotimaasta vaan myös ulkomailta.
EnglishIt is designed to make it easier for you to work abroad for a limited period.
Tarkoituksena on tehdä rajallisen ajan kestävästä ulkomaantyöskentelystä helpompaa.
EnglishIn 1989, we undoubtedly knew and had consultations with many people from abroad.
Vuonna 1989 me epäilemättä tunsimme ja kuulimme monien ulkomaisten tahojen näkemyksiä.
EnglishRecruiting employees from abroad can also make a business more creative.
Ulkomaisten työntekijöiden palkkaaminen voi myös lisätä liiketoiminnan luovuutta.
EnglishIt must find a common voice; a common voice for use not just in our near abroad.
Sen on löydettävä yhteinen ääni, jota voitaisiin käyttää muuallakin kuin lähipiirissämme.
EnglishIn future, these shall no longer be permitted to receive any funding from abroad.
Tulevaisuudessa nämä järjestöt eivät enää saa ottaa vastaan mitään rahoitusta ulkomailta.
EnglishIt is they, the citizens, who have an interest in greater security at home and abroad.
Kansalaiset nimittäin haluavat nimenomaan lisää ulkoista ja sisäistä turvallisuutta.
EnglishNevertheless, the democrats of Hungary do not expect the remedy to come from abroad.
Unkarin demokraatit eivät kuitenkaan odota muutoksen tulevan ulkopuolelta.
EnglishNo wonder that the successful consumer is inundated with advertising, including from abroad.
Ei ihme, että menestynyt kuluttaja hukkuu mainontaan, jota tulee myös ulkomailta.
EnglishMr Mugabe is leaving for a trip abroad with his entourage, and you are well aware of it.
Mugabe lähtee matkalle samoin kuin hänen lähipiirinsä, ja te tiedätte sen.
EnglishIncome earned during a posting abroad may be taxed in that country.
Ulkomaankomennuksen aikana ansaittuja tuloja saatetaan verottaa komennusmaassa.
EnglishAnd it's no help if personnel are sent abroad, if aid is delivered in the countries themselves.
Ei myöskään auta, että henkilöstöä sijoitetaan apua saaviin kansallisvaltioihin.
EnglishThe activity may take the form of visits to the ECB or ECB staff visits abroad.
EKP:n asiantuntijat voivat myös vierailla ulkomaissa laitoksissa.
EnglishThe Directive aims at boosting service sector companies' activities abroad.
Sen tavoitteena on eri tavoin vauhdittaa palveluyritysten toimintaa oman maan ulkopuolella.
EnglishHaving regained its independence, Russia still considers it part of the 'near abroad' region.
Vaikka Ukraina on jälleen itsenäistynyt, Venäjä pitää sitä edelleen "lähiulkomaana".
EnglishThe national authorities involved have to work closely with their counterparts abroad.
Eri maiden viranomaisten on tehtävä tiivistä yhteistyötä keskenään.
EnglishThe result is simply that the European Union will have to buy this product abroad.
Se johtaa yksinkertaisesti siihen, että Euroopan unionin on ostettava tätä tuotetta ulkopuolelta.