"above all else" - fińskie tłumaczenie

EN

"above all else" po fińsku

EN above all else
volume_up
{przysłówek}

above all else (też: most of all, primarily, ultimately)
Sustainable fish is, above all else, fish that is not being over-fished.
Ennen kaikkea kestävä kalastus tarkoittaa sitä, että kalaa ei liikakalasteta.
It is our determination to ensure that we achieve above all else total safety.
Olemme päättäneet varmistua siitä, että saavutamme ennen kaikkea täydellisen turvallisuuden.
In addition to this, and above all else, it is human capital.
Se on tämän lisäksi ja ennen kaikkea inhimillistä pääomaa.

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "above all else"

above rzeczownik
above przysłówek
above przyimek
all
else przymiotnik
Finnish

Przykłady użycia - "above all else" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Presidency wants to achieve success, and it wants this above all else.
Puheenjohtajavaltio haluaa onnistua, ja se haluaa tätä enemmän kuin mitään muuta.
EnglishHowever, what is most important is that the needs of the children are placed above all else.
Tärkeintä on kuitenkin se, että lapsen tarpeet asetetaan kaiken muun edelle.
EnglishThis is what, above all else, must be made clear to the Americans.
On ensiarvoisen tärkeää, että tämä tehdään selväksi amerikkalaisille.
EnglishAbove all else, the way ahead through multilateral agreements must be kept open for as long as possible.
Tärkeintä on pitää ovi mahdollisimman pitkään avoimena monenvälisille sopimuksille.
EnglishI think it is that above all else that I remember, myself, from the Commission's predictions.
Erityisesti tähän minä kiinnitän huomioni komission ennusteissa.
EnglishOne thing which struck me above all else is how the agenda of both gatherings are tending to converge.
Kaikkein eniten minua kiehtoi se, että molempien tapaamisten ohjelmat lähenevät toisiaan.
EnglishAbove all else, stable conditions for development must be ensured.
Aivan ensimmäisenä on luotava vakaat olosuhteet kehitykselle.
EnglishCompanies are most concerned by globalization, above all else.
Maailmanlaajuistuminen koskee ensi sijassa niitä.
EnglishAbove all else, we should not forget that the dispute settlement system is a unique feature of the WTO.
Kaiken muun lisäksi emme saa unohtaa, että kauppariitojen ratkaisumenettely on WTO:n ainutlaatuinen ominaisuus.
EnglishIn a culture where being social and outgoing are prized above all else, it can be difficult, even shameful, to be an introvert.
Voi olla vaikeaa, jopa alentavaa olla introvertti ekstroverttiyttä arvostavassa kulttuurissa.
EnglishThe objective of pursuing excellence above all else is crucial to achieving successful research at European level.
Menestyvä tutkimus Euroopan tasolla edellyttää sitä, että huippuosaaminen asetetaan ensisijaiseksi tavoitteeksi.
EnglishWe must not put mathematics above all else.
Emme saa asettaa matematiikkaa kaiken muun edelle.
EnglishRespect for human rights and putting the wellbeing of the population above all else is the only way out of this impasse.
Ainoa tie ulos umpikujasta on ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja väestön hyvinvoinnin asettaminen etusijalle.
EnglishExport interests were placed above all else.
Viennin edut asetettiin kaiken tämän edelle.
EnglishThat is that the increased use of biomasses is, above all else, a matter of agricultural policy and not energy policy.
Asia on sillä tavalla, että biomassan käytön lisääminen on ennen muuta maatalouspolitiikkaa eikä energiapolitiikkaa.
EnglishMadam President, the one thing the Tampere Summit needs above all else is the political will of the Member States.
Arvoisa puhemies, yksi asia on oleellinen Tampereen huippukokouksen kannalta, ja se on jäsenvaltioiden poliittinen tahto.
EnglishAbove all else, a legally-binding 50% reduction in the use of plant protection agents would involve additional risks.
Erityisesti siinä ehdotettu laillisesti sitova velvoite vähentää kasvinsuojeluaineiden käyttöä 50 prosenttia lisäisi riskejä.
EnglishAs usual, however, all the Commission is concerned about is pursuing an ideology that places trade above all else.
Kuten yleensäkin, komissio on kuitenkin kiinnostunut vain sellaisesta ajatusmallista, jossa kaupankäynti asetetaan kaiken muun edelle.
EnglishI think what counts above all else here is the national response, although certain common requirements can be highlighted.
Mielestäni kaikkein suurin merkitys tässä asiassa on kansallisella reaktiolla, vaikka tiettyjä yhteisiä vaatimuksia voidaan painottaa.
EnglishIf the ECB looks to protect the euro above all else, the Fed to protect the dollar and the Chinese the yuan, we will all lose out.
Jos EKP pyrkii hinnalla millä hyvänsä suojelemaan euroa, Yhdysvaltojen keskuspankki pyrkii suojelemaan dollaria ja Kiina suojelemaan juania, me kaikki häviämme.