"a lot" - fińskie tłumaczenie

EN

"a lot" po fińsku

volume_up
a lot {przysł.}
volume_up
lot {rzecz.}
EN

a lot {przysłówek}

volume_up
a lot (też: far, overmuch, quite, much)
They have a lot of biodiversity, a lot of carbon, things we want to protect.
Niillä on paljon monimuotoisuutta ja paljon hiiltä, joita haluamme suojella.
That costs a lot of money, of course, and causes a lot of inconvenience for car owners.
Se maksaa tietenkin paljon ja aiheuttaa paljon vaivaa autonomistajille.
The international community can do a lot, and we are doing a lot in fact.
Kansainvälinen yhteisö voi tehdä paljon, ja me teemmekin paljon.
This word 'restructuring' is being bandied about a lot outside the House.
Sana "rakenneuudistus" mainitaan tämän parlamentin ulkopuolella usein.
We already have a lot of written declarations which often are not implemented.
On jo olemassa monia kirjallisia kannanottoja, jotka ovat usein jääneet soveltamatta.
There's a lot of unknown, and you often don't know what it is except by its absence.
On paljon tuntematonta, ja usein sen huomaa vain jonkin poissaolosta.
For some reason, a lot of it comes in Spanish from one particular sender.
Sitä tulee espanjaksi jostakin syystä hyvin paljon tietyiltä lähettäjiltä.
Human rights seem to have been taking up quite a lot of time, and quite right too.
Ihmisoikeudet näyttävät vieneen hyvin paljon aikaa, mikä on aivan oikein.
We are all aware that these provisions are creating a lot of problems today.
Meille kaikille on selvää, että näistä määräyksistä aiheutuu nykyään hyvin paljon ongelmia.

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "a lot"

lot rzeczownik
Lot rzeczownik
Finnish
to lot czasownik

Przykłady użycia - "a lot" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe competitiveness of the European economy frankly leaves a lot to be desired.
Euroopan talouden kilpailukyvyssä on nimittäin todellisuudessa toivomisen varaa.
EnglishThey made some really great promises, and actually have fulfilled a lot of them.
Se teki monia todella suuria lupauksia, ja itse asiassa täyttikin monta niistä.
EnglishMy entrance into cyberspace has created rapid reaction among a lot of bloggers.
Useiden blogien laatijat ovat reagoineet nopeasti astumiseeni verkkoavaruuteen.
EnglishThere are a lot of pretty words on paper, but what does it look like in reality?
Kaikki näyttää hyvältä paperilla, mutta miltä asiat näyttävät todellisuudessa?
EnglishAdmittedly, there is not a lot that can be achieved through criminal penalties.
Tunnustan, että rikosoikeudellisilla rangaistuksilla ei voida paljoa saavuttaa.
EnglishYou talked a lot about having more staff, or in other words having more money.
Puhuitte pitkään henkilökunnan lisäämisestä, toisin sanoen lisärahan tarpeesta.
EnglishThey have a right to organise, agitate and campaign to improve their lot at work.
Heillä on oikeus järjestäytyä, toimia ja kampanjoida parantaakseen työolojaan.
EnglishBecause prices are still influenced a lot by local conditions in each country.
Liikennevakuutuksen hintaan vaikuttavat suuresti kunkin maan erityisolosuhteet.
EnglishThe Greens want to see a lot of improvement on this report before it is accepted.
Vihreät haluavat, että mietintöä parannetaan huomattavasti ennen sen hyväksymistä.
EnglishA lot of people have asked for further supplementary questions on this question.
(EN) Monet ovat pyytäneet saada esittää tähän kysymykseen liittyvän lisäkysymyksen.
EnglishFor understandable reasons banks prefer not to make a lot of noise about attacks.
Ymmärrettävistä syistä pankit eivät halua pitää valtavaa melua hyökkäyksistä.
EnglishThere is still a lot of concern about it, and I ask you to bear that in mind.
Tähän liittyy vielä joitakin huolenaiheita, ja pyydän teitä ottamaan ne huomioon.
EnglishIf Parliament were to reject those two amendments it would make life a lot easier.
Asioita helpottaisi kummasti, jos parlamentti hylkäisi kyseiset kaksi tarkistusta.
EnglishI think that in approving this report we can do a lot to further that aspiration.
Sen vuoksi pidän tämän mietinnön hyväksymistä epäilemättä tärkeänä askeleena.
EnglishA lot of maternal deaths result from abortions in unacceptable circumstances.
Monet äitien kuolemat johtuvat epäasianmukaisissa oloissa tehdyistä aborteista.
EnglishI know that the stupidity and greed of Irish politicians has a lot to do with this.
Tiedän, että se johtuu paljolti Irlannin poliitikkojen tyhmyydestä ja ahneudesta.
EnglishI think that "palpable brown air" gave a lot of character to the story of Scrooge.
"Ruskehtava ilma" antoi mielestäni huomattavasti pontta Kitupiikin tarinalle.
EnglishThere are now a lot of examples of almost 'persecution' of Swedish citizens.
On olemassa useita esimerkkejä Ruotsin kansalaisiin kohdistuvasta "häirinnästä" .
EnglishWhat is not spelled out is nonetheless what a lot of people are obviously thinking.
Tekstissä ei sanota suoraan sitä, mitä monet kuitenkin ilmeisesti ajattelevat.
EnglishI am receiving a lot of reports that everything is heading in a negative direction.
Olen saanut lukuisia raportteja siitä, että kaikki on menossa kielteiseen suuntaan.