"render" - duńskie tłumaczenie

EN

"render" po duńsku

volume_up
render {rzecz.}
DA
DA

"rende" po angielsku

EN render
volume_up
{rzeczownik}

render (też: handout)
It seems to me that when you have to render account to shareholders and you give money, it is in return for a service.
Når der skal aflægges regnskab over for aktionærerne, er der efter min opfattelse en forventning om, at penge, der gives ud, modsvarer en ydelse.
Sustainable cultivation by mountain farmers not only provides quality food, it also renders a huge service to mankind as a whole.
Bjergbøndernes bæredygtige dyrkning af jorden giver ikke blot fødevarer af høj kvalitet, men udgør også en stor ydelse for hele samfundet.

Przykłady użycia - "render" po duńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe sluggard is wiser in his own conceit than seven men that can render a reason.
Den lade tykkes sig større Vismand end syv der har kloge Svar.
EnglishThey also that render evil for good are mine adversaries; because I follow the thing that good is.
Mange er de der med Urette er mine Fjender talrige de der hader mig uden Grund
EnglishIt is true that in the Convention we have constraints which render it extremely difficult.
Det er rigtigt, at der i konventionen er tvingende forhold, der gør det yderst vanskeligt.
EnglishSay not, I will do so to him as he hath done to me: I will render to the man according to his work.
sig ikke: "Jeg gør mod ham som han gjorde mod mig jeg gengælder hver hans Gerning.
EnglishFor the work of a man shall he render unto him, and cause every man to find according to his ways.
nej han gengælder Menneskets Gerning handler med Manden efter hans Færd;
EnglishFurthermore, the representatives were not authorised to render decisions binding upon their provinces.
Desuden havde repræsentanterne ikke beføjelser til at binde deres provins.
EnglishThis principle is not meant to render Europe completely inert!
Dette princip betyder ikke, at Europa overhovedet ikke må handle!
EnglishWe must indeed challenge a reductionist attempt to render the provision only applicable to terrorist acts.
Vi skal modsætte os et reduktivt forsøg på at sige, at det kun er for terrorhandlinger.
EnglishI do not think that I have to render account to the members of the Bureau, but rather to my electorate.
Jeg mener ikke, at jeg skylder medlemmerne af Præsidiet regnskab, men derimod mine vælgere.
EnglishLift up thyself, thou judge of the earth: render a reward to the proud!
stå op du Jordens Dommer øv Gengæld mod de hovmodige!
EnglishRender unto them a recompence, O LORD, according to the work of their hands.
Dem vil du gengælde HERRE deres Hænders Gerning
EnglishI have understood, and we are all agreed on this, that this directive’ s common goal is to render this impossible.
Jeg har som advokat fundet det interessant at genlæse den omhandlede artikel.
EnglishAnd Jesus answering said unto them, Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's.
Og Jesus sagde til dem: "Giver Kejseren hvad Kejserens er og Gud hvad Guds er.
EnglishAnd he said unto them, Render therefore unto Caesar the things which be Caesar's, and unto God the things which be God's.
Men han sagde til dem: "Så giver da Kejseren hvad Kejserens er og Gud hvad Guds er.
EnglishThen saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's; and unto God the things that are God's!
" Da siger han til dem: "Så giver Kejseren hvad Kejserens er og Gud hvad Guds er!
EnglishThe European Union's millions of unemployed do not render this debate pointless - quite the contrary.
De millioner af ledige i Den Europæiske Union betyder ikke, at denne forhandling er overflødig, tværtimod.
EnglishOtherwise, dual optionality will render the positive approach adopted in the Commission's proposal superfluous.
Ellers gør den dobbelte frivillighed Kommissionens forslag, som i princippet er godt, overflødigt.
EnglishYou must use the IMA SDK to request and render ads.
Du skal bruge IMA SDK for at anmode om og gengive annoncer.
EnglishAnd render unto our neighbours sevenfold into their bosom their reproach, wherewith they have reproached thee, O Lord!
lad syvfold Gengæld ramme vore Naboer for Hånen de viser dig Herre!
EnglishThis removal would render Amendment No 21 null and void.
Denne fjernelse gør ændringsforslag 21 unødvendigt.