"present" - duńskie tłumaczenie

EN

"present" po duńsku

DA

EN present
volume_up
{rzeczownik}

present (też: gift, giveaway)
Tourists who are delayed for an hour would get a present of a hundred guilders!
Turister, som får en lille times forsinkelse, får en gave på hundrede gylden!
The war is a present to us from law-abiding Europe, your Europe.
Krigen er den gave, som Deres Europa - det lovlydige Europa - giver os.
I would first like to return briefly to the employment summit, a poisoned present if ever there was one.
Jeg vil godt først vende kort tilbage til beskæftigelsestopmødet, den forgiftede gave, om man vil.
present
It has a present, and here I should like to be more specific.
Problemet har en nær nutid, og her vil jeg tillade mig at være mere konkret.
Europe not only has a present, it mainly, of course has a future.
Europa har ikke kun en nutid, men især også en fremtid.
For vores nutid er en smuk nutid.

Przykłady użycia - "present" po duńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAt the present time we are looking at what can be done in the field of pensions.
I øjeblikket er vi i færd med at undersøge, hvad vi kan gøre på pensionsområdet.
EnglishToo many people are excluded at the present time, in our own European world too.
Der er i dag for mange, som er udelukkede, også i vores egen europæiske verden.
EnglishAnd he brought the present unto Eglon king of Moab: and Eglon was a very fat man.
Derpå afleverede han Skatten til Kong Eglon af Moab Eglon var en meget fed Mand
EnglishThe EU is at present adopting legislation to promote mobility and road safety.
EU udsteder lovgivning for at fremme den frie bevægelighed og trafiksikkerheden.
EnglishThe present division of funds between Objectives 3 and 4 is already quite similar.
Allerede i dag er der en tilsvarende opdeling af midlerne mellem mål 3 og mål 4.
EnglishMr President, electromagnetic fields are increasingly present in our environment.
Hr. formand, elektromagnetiske felter er i stigende grad en del af vores miljø.
EnglishI must say that I am genuinely concerned about the situation as it is at present.
Jeg må konstatere, at jeg for øjeblikket virkelig er bekymret over situationen.
EnglishIf they are used as growth stimulants, then they are clearly present in our food.
Hvis de bruges som vækstfremmere, siger det sig selv, at vi også får dem i maden.
EnglishMr President, our group has decided against supporting the present resolution.
Hr. formand, vores gruppe har besluttet ikke at støtte dette beslutningsforslag.
EnglishAt present, China accounts for 40 % of the additional worldwide demand for oil.
I dag står Kina for 40 % af den ekstra efterspørgsel efter olie på verdensplan.
EnglishThere are also tough requirements so that it is not allowed to present any risk.
Der findes også strenge krav om, at det ikke får lov til at indebære nogen risiko.
EnglishI think I can present you with a budget which has earned Parliament's confidence.
Jeg mener, jeg kan forelægge Dem et budget, som fortjener Parlamentets tillid.
EnglishAt present in my country of Wales there seem to be more inspectors than sheep.
I mit eget land Wales synes der i øjeblikket at være flere inspektører end får.
EnglishAt present, meat-and-bone meal can only be used in pet food or in feed for animals.
I øjeblikket kan kød- og benmel kun bruges i foder til selskabsdyr eller husdyr.
EnglishAs things stand at present, some national markets are more liberalised than others.
I dag er det sådan, at nogle nationale markeder er mere liberaliseret end andre.
EnglishThis so-called agreement you have the nerve to present to us is just an insult.
Det, som De tillader Dem at forelægge os som en aftale, er slet og ret en frækhed.
EnglishNot all aspects of visa policy are covered by Article 100c of the present Treaty.
Ikke alle aspekter af visumpolitikken er dækket af artikel 100 C i traktaten.
EnglishAs the presidency, we will honour this undertaking to present a written report.
Som formand vil vi opfylde denne pligt til at fremlægge denne skriftlige beretning.
EnglishThe Commission rightly says that the present round is to be a development round.
Kommissionen siger med rette, at denne runde skal være en development round.
EnglishWe must combine the transparent policies and get away from the present rigidity.
Vi skal forene de fornuftige politikker og ikke den strenghed, der eksisterer i dag.