"I have" - duńskie tłumaczenie

EN

"I have" po duńsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "I have" w kontekście.

Podobne duńskie tłumaczenia dla słowa "I have"

I zaimek
Danish
to have czasownik

Przykłady użycia - "I have" po duńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI think we have spent enough time on this point and everything has been decided.
Jeg tror, at vi har opholdt os længe nok ved dette punkt, og at alt er afklaret.
EnglishSince then I have been anxious to have the proposal adopted as soon as possible.
Siden da har jeg været ivrig efter at se forslaget vedtaget så snart som muligt.
EnglishI do not have the feeling that the Commission is not strong in the negotiations.
Jeg er ikke af den opfattelse, at Kommissionen ikke står stærkt i forhandlinger.
EnglishThere is a system, laid down by the Rules themselves, which I have just read out.
Der er en bestemmelse i selve forretningsordenen, som jeg lige har læst for dem.
EnglishI abstained on this resolution, and I have two points of particular reservation.
Jeg undlod at stemme om dette beslutningsforslag, og jeg har især to forbehold.
EnglishTo my chagrin, I have to say that little has been done with this criticism since.
Til min beklagelse må jeg sige, at der ikke er gjort ret meget ved denne kritik.
EnglishIn connection with this I have tabled Amendment No 3 at Louise McVay’ s request.
I denne forbindelse har jeg stillet ændringsforslag 3 på Louise McVays anmodning.
EnglishI have no quibble with the Socialists for what they did in pursuing their agenda.
Jeg brokker mig ikke over, hvordan socialdemokraterne forfølger deres dagsorden.
EnglishI have to ask why the interinstitutional talks on this issue are still stalled?
Hvorfor holdes de interinstitutionelle forhandlinger på dette område stadig hen?
EnglishMr Sakellariou, I have had it confirmed that it was adopted by a large majority.
Hr. Sakellariou, det bekræftes, at dette punkt blev vedtaget med stort flertal.
EnglishMr President, I must declare that I have a personal interest in this directive.
Hr. formand, jeg er nødt til at nævne min personlige interesse i dette direktiv.
EnglishI have been well aware that you had to steer a course between the two extremes.
Jeg har haft en følelse af, at De har måttet balancere mellem de to yderpunkter.
EnglishI have been booed for what I have said at public meetings on capital punishment.
Jeg er blevet pebet ud for det, jeg har sagt ved offentlige møder om dødsstraf.
EnglishI have gone on record in stating that I will be fully transparent with consumers.
Jeg har erklæret, at jeg vil håndhæve fuld gennemsigtighed over for forbrugerne.
EnglishOn 13 October, it was sent to Parliament, but I have only just seen it tonight.
Den 13. oktober blev den sendt til Parlamentet, men jeg har først set den i nat.
EnglishOn the whole, when I have not been at that altitude, I have been in this Chamber.
Stort set har jeg, når jeg ikke har befundet mig i den højde, været her i salen.
EnglishThou shalt fall upon the open field: for I have spoken it, saith the Lord GOD.
I åben Mark skal du falde så sandt jeg har talet lyder det fra den Herre HERREN.
EnglishIn this respect I have observed a significant consensus in all the interventions.
I denne forbindelse har jeg lagt mærke til en vigtig konsensus i alle indlæggene.
EnglishI have no idea what more positive answer I could give him than to simply say yes.
Jeg ved ikke, hvilket stærkere svar jeg kan give Dem end simpelthen at sige ja.
EnglishThe proposal would also have disadvantages which I do not have time to go into.
Forslaget ville også have sine ulemper, som jeg ikke har tid til at komme ind på.

Pozostałe hasła

English
  • I have

W słowniku polsko-angielskim znajdziesz Więcej tłumaczeń.