"his" - duńskie tłumaczenie

EN

"his" po duńsku

volume_up
his {zaim.}
DA
volume_up
hi {wykrz.}

EN his
volume_up
{zaimek}

his
volume_up
hans {zaim.}
And the LORD our God delivered him before us; and we smote him, and his sons, and all his people.
og HERREN vor Gud gav ham i vor Magt og vi slog ham og hans Sønner og alle hans Krigere.
And these are the sons of Aaron; Eleazar his son, Phinehas his son, Abishua his son,
Arons Sønner var følgende: Hans Søn Eleazar hans Søn Pinehas hans Søn Abisjua
And they brought him upon horses, and buried him with his fathers in the city of Judah.
Så løftede man ham op på Heste og jordede ham hos hans Fædre i Davidsbyen.
his (też: her, their, its)
volume_up
sin {zaim.}
And he taught them many things by parables, and said unto them in his doctrine,
Og han lærte dem meget i Lignelser og sagde til dem i sin Undervisning:
And when he had so said, he shewed unto them his hands and his side.
Og som han sagde dette viste han dem sine Hænder og sin Side.
For this cause shall a man leave his father and mother, and cleave to his wife;
Derfor skal en Mand forlade sin Fader og Moder og holde fast ved sin Hustru;
his (też: her, their, its)
volume_up
sit {zaim.}
And he drank of the wine, and was drunken; and he was uncovered within his tent.
Da han nu drak af Vinen blev han beruset og blottede sig inde i sit Telt.
You may submit a supplementary question when the time comes for Mr Crowley to ask his.
Crowley har stillet sit spørgsmål, kan De stille et tillægsspørgsmål.
He will decide himself, he says, when he should resign his office.
Han bestemmer selv, siger han, hvornår han nedlægger sit hverv.

Synonimy (angielski) dla "hi":

hi

Przykłady użycia - "his" po duńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHowever, Mr Catania has formulated his own legal rules, most of which are vague.
Hr. Catania har imidlertid formuleret sine egne retsregler, der ofte er uklare.
Englishand who is there, that, being as I am, would go into the temple to save his life?
Og hvorledes skulde en Mand som jeg kunne betræde Helligdommen og blive i Live?
EnglishAnd furthermore the Commissioner has not quoted from his bibliography this time.
Og ydermere har kommissæren ikke nævnt bibliografien for ham i dette tilfælde.
EnglishWe are pleased to hear that Maskadov does not support the actions of his military.
Det glæder os at høre, at Maskadov ikke støtter sine militære styrkers aktioner.
EnglishI also share his criticisms of the correction mechanism for the United Kingdom.
Jeg er også enig i kritikken af korrektionsmekanismen for Det Forenede Kongerige.
EnglishFinally, I would to like to congratulate the rapporteur on his excellent report.
Til sidst vil jeg også gerne lykønske ordføreren med den udmærkede betænkning.
EnglishMr President, I want to thank Commissioner Liikanen for his introductory speech.
Hr. formand, jeg vil takke hr. kommissionsmedlem Liikanen for den indledende tale.
EnglishAnd she called his name Joseph; and said, The LORD shall add to me another son!
Derfor gav hun ham Navnet Josef; thi hun sagde: "HERREN give mig endnu en Søn!
EnglishThis is a cause to which he has demonstrated his ongoing and productive commitment.
Det er en sag, som han fortløbende og konsekvent, har viet en engageret indsats.
EnglishMr President, Commissioner, I too would like to thank the rapporteur for his work.
Hr. formand, hr. kommissær, også jeg takker ordføreren for det udførte arbejde.
EnglishThe concluding response from Mr Lamy sounded less reassuring than his beginning.
Hr. Lamys afsluttende indlæg lød langt mindre betryggende end det indledende.
EnglishAnd he made his seven lamps, and his snuffers, and his snuffdishes, of pure gold.
Derpå lavede han de syv Lamper til den Lampesaksene og Bakkerne af purt Guld.
EnglishSo these three men ceased to answer Job, because he was righteous in his own eyes.
Da nu hine tre Mænd ikke mere svarede Job fordi han var retfærdig i sine egne Øjne
EnglishWill his position remain the same when he is debating the packaging directive?
Vil han fastholde denne holdning under forhandlingerne om emballagedirektivet?
EnglishInstead, he has enriched himself, his friends and destroyed his country's economy.
I stedet har han beriget sig selv og sine venner og lagt landets økonomi i ruiner.
EnglishI would thank the rapporteur for his valuable cooperation and open-minded attitude.
Jeg vil gerne takke ordføreren for det gode samarbejde og den åbne indstilling.
EnglishWe wish to thank him for his meticulous work on highly complex legal material.
Vi vil gerne takke ham for det præcise arbejde med et meget komplekst lovstof.
EnglishWe have all decided that the producer has primary responsibility for his products.
Vi har alle sammen besluttet, at producenten er hovedansvarlig for sine produkter.
EnglishI say that because perhaps he ought to look a bit more in his own back yard.
Jeg siger dette, fordi han måske burde se lidt nærmere på situationen i Belgien.
EnglishHis local Member of Parliament - a senior cabinet minister - led the protests.
Den dømtes lokale parlamentsmedlem - en minister - stod i spidsen for protesterne.