"glad" - duńskie tłumaczenie

EN

"glad" po duńsku

volume_up
glad {przym.}
DA
DA

"glad" po angielsku

volume_up
glad {przym.}

EN glad
volume_up
{przymiotnik}

glad (też: fond, gay, happy, joyous)
volume_up
glad {przym.}
I am glad that this idea of mine has met with a positive response in principle.
Jeg er glad for, at min tanke har vakt principiel genklang i Den Liberale Gruppe.
I am glad to hear that both the presidency and the Commission also take this line.
Jeg er glad for at høre, at både formandskabet og Kommissionen er enige heri.
That is why I am very glad that we in this House are again returning to this issue.
Derfor er jeg meget glad for, at vi endelig tager emnet op i Parlamentet igen.

Synonimy (angielski) dla "glad":

glad

Przykłady użycia - "glad" po duńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe are glad that this balance is maintained in the Regulation in its present form.
Vi er glade for, at denne forordning i sin nuværende form bevarer denne balance.
EnglishCommissioner Fischler, I am glad that you have increased your flow of information.
Det glæder mig, kommissær Fischler, at De har udvidet Deres informationsstrømme.
EnglishIt obliges us to get away from our usual responses and I am very glad of that.
Vi bryder dermed det traditionelle mønster, hvilket jeg er særdeles tilfreds med.
EnglishI would be glad if the Commission could give its position on this specific point.
Det ville glæde mig, hvis kommissæren kunne tage stilling til dette særlige punkt.
EnglishIf you do not yet have this study, I would be glad to provide you with a copy.
Hvis De endnu ikke har fået undersøgelsen, stiller jeg det gerne til rådighed.
EnglishI am very glad that the Council is aware of the situation and wants to intervene.
Det glæder mig meget, at Rådet er klar over denne situation og ønsker at gribe ind.
EnglishHe is ill in bed, but, you will be glad to know, he will be with us again shortly.
Han er syg, men det vil sikkert glæde Dem at høre, at han snart er på benene igen.
EnglishWe are particularly glad that our suggestions have been incorporated in full.
Det glæder os navnlig, at vore forslag indholdsmæssigt blev overtaget fuldt ud.
EnglishWe should be glad: Europe is continuing its inexorable political construction.
Vi bør lykønske os selv: Europa fortsætter uden tøven sin politiske opbygning.
EnglishThat is right and proper and I am very glad that we have reached this stage.
Det er både ret og rimeligt, og jeg er meget tilfreds med, at vi har opnået det.
EnglishWe were glad that the Commission was also able to provide the necessary support.
Vi var glade for, at Kommissionen også kunne give den nødvendige opbakning.
EnglishO satisfy us early with thy mercy; that we may rejoice and be glad all our days.
mæt os årle med din Miskundhed så vi kan fryde og glæde os alle vore Dage.
EnglishWe have reached a propitious moment and I think the Macedonians are glad about it.
Vi er nået til et godt tidspunkt, og det tror jeg, makedonerne er glade for.
EnglishIf you have specific examples of this, we shall of course be glad to look into them.
Hvis De konkret kender noget til det, vil vi selvfølgelig gerne undersøge det.
EnglishI will be glad to submit the figures for the honourable Member to look at.
Jeg leverer gerne statistikkerne til besigtigelse for det ærede parlamentsmedlem.
EnglishWe are glad that the principle of the double majority seems to have been accepted.
Det glæder os, at princippet om dobbelt flertal ser ud til at være blevet accepteret.
EnglishLet me say first, Mr President of the Commission, that we are glad to see you here.
Først må jeg sige, hr. kommissionsformand, at vi er glade for at se Dem her.
EnglishThere happen to be elderly people who are very glad that they can go on working.
Der findes jo ældre mennesker, der er meget glade for at kunne fortsætte med at arbejde.
EnglishI am very glad that this House, for the first time, is beginning to discuss them.
Det glæder mig meget, at man for første gang her i Parlamentet begynder at tale om det.
EnglishWe are very glad that Parliament has given its approval to this initiative.
Det glæder os meget, at EuropaParlamentet har tilsluttet sig dette initiativ.