"given that" - duńskie tłumaczenie

EN

"given that" po duńsku

EN given that
volume_up
{przysłówek}

given that
volume_up
i og med at {przysł.}
Furthermore, Poland is an economic partner of substance, given that it represents the European Union's fourth export market after the United States, Switzerland and Japan.
Endvidere er Polen en betydelig økonomisk partner i og med, at landet er EU ' s fjerdestørste eksportmarked næst efter USA, Schweiz og Japan.
The freeing-up of military resources has given the armed forces a unique opportunity and plenty of capacity to deal with the increasing number of environmental problems.
I og med at der er frigjort militære ressourcer, har militæret en enestående mulighed for og en omfattende kapacitet til at imødegå de ukendte trusler mod miljøet.

Podobne duńskie tłumaczenia dla słowa "given that"

given przymiotnik
Danish
to give czasownik
that przymiotnik
Danish
that przysłówek
Danish
that spójnik
Danish
that zaimek
to that przysłówek
Danish

Przykłady użycia - "given that" po duńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMinorities and majorities need to be given room for human and cultural exchange.
Mindretal og flertal skal have muligheder for udveksling af mennesker og kultur.
EnglishNext year the currently British colony of Hong Kong will be given back to China.
Til næste år skal den hidtidige britiske koloni Hongkong gives tilbage til Kina.
EnglishParliament is right to continue to call for Mr Öcalan to be given a fair trial.
Det er med rette, at Parlamentet fortsat insisterer på en korrekt proces for hr.
EnglishFor many of our citizens, Brussels is distant and needs to be given a human face.
Bruxelles er for mange af vores borgere langt væk, og der må sættes ansigter på.
EnglishI would like to thank the Commissioner for the most obliging answer he has given.
Jeg vil gerne takke kommissæren for det meget imødekommende svar, han har givet.
EnglishMadam President, I welcome the priority given to this issue by the Commissioner.
Fru formand, jeg glæder mig over, at kommissæren har prioriteret dette spørgsmål.
EnglishThat is perhaps a little too diplomatic given the seriousness of the situation.
Det er måske lidt for diplomatisk, fordi situationen er så alvorlig, som den er.
EnglishWhat we need is for Europol to be given operational capability across frontiers.
Vi har brug for, at Europol får operationelle beføjelser på tværs af grænserne.
EnglishWhat we want to know is whether our Ministers have given ASEM due consideration.
Spørgsmålet er for os, om vores ministre har taget ASEM tilstrækkeligt alvorligt.
EnglishThe issue of how they are being treated has given rise to international concern.
Spørgsmålet om, hvordan de bliver behandlet, har vakt international bekymring.
EnglishPerhaps the screens could have given us better information about what was coming?
Måske kunne skærmene have givet os bedre information om de forestående punkter?
EnglishWe asked for EUR 9 million and we were given commitments of over EUR 4 million.
Vi bad om 9 millioner euro og har fået forpligtelser for over 4 millioner euro.
EnglishAlthough the EU has given EUR 93.6 million as an aid package, we need to do more.
Selv om EU har givet 93,6 millioner euro i støtte, er vi nødt til at gøre mere.
EnglishBut I obviously cannot, as it will be given by the Schengen information system.
Men det kan jeg åbenbart ikke, da det skal gives af Schengens informationssystem.
EnglishThe resolution does not emphasise that enlargement must be given absolute priority.
Det understreges ikke i beslutningen, at udvidelsen skal have absolut prioritet.
EnglishI believe that nowadays transparency is a given for all democratic institutions.
Jeg mener, at gennemsigtighed i dag er et krav til alle demokratiske institutioner.
EnglishParliament is now given its central place as legislator in the European system.
Parlamentet indtager nemlig en central plads som lovgiver i det europæiske system.
EnglishFirstly, I want to mention the consideration given to especially vulnerable groups.
Det første er kumulative og synergistiske virkninger, nemlig cocktailvirkninger.
EnglishWe therefore welcome the support the rapporteur has given to this initiative.
Vi er derfor glade for den støtte, som ordføreren har givet til dette initiativ.
EnglishMadam President, whenever amendments are tabled, the name of the author is given.
Fru formand, når ændringsforslag præsenteres, nævnes ophavsmandens navn altid.