"given name" - duńskie tłumaczenie

EN

"given name" po duńsku

DA

EN given name
volume_up
{rzeczownik}

given name (też: Christian name, first name)

Synonimy (angielski) dla "given name":

given name

Podobne duńskie tłumaczenia dla słowa "given name"

given przymiotnik
Danish
to give czasownik
name rzeczownik
to name czasownik

Przykłady użycia - "given name" po duńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name:
Derfor har også Gud højt ophøjet ham og skænket ham det Navn som er over alle Navne
EnglishAnswers during Question Time will still be given in the name of the country to hold the Presidency.
Svar under spørgetiden vil blive givet i det lands navn, som har formandskabet.
EnglishI think that if core labour standards are not given a name, we will forget them, and they will cease to exist.
Jeg tror, at hvis de grundlæggende arbejdstagerrettigheder ikke nævnes, glemmer man dem, og de findes ikke længere.
EnglishInnovation is a name given to anything nowadays.
EnglishCommissioner, I have used an expression, highly prized by feminists, who said that things that are not given a name do not exist.
Fru kommissær, jeg gentager en meget præcis formulering, som blev fremsat af feministerne, der sagde, at det som ikke nævnes, findes ikke.
EnglishThe policy was given a bad name in the past when most of the funds were channelled to the agricultural industry through the processors and exporters.
Politikken fik tidligere et dårligt ry, da de fleste midler blev kanaliseret til landbruget gennem forædlingsindustrien og eksportørerne.
EnglishIt is certainly an honour since Italy has, from the very beginning, been among the Court's major supporters and has given its name to the Rome Statute.
Det er så afgjort en ære, eftersom Italien lige fra starten har støttet straffedomstolen i højere grad end mange andre lande, og eftersom Italien er det land, der har lagt navn til Rom-statutten.
EnglishAs I set out in my explanatory statement, the programme would also benefit from being given a name that would help raise its profile among students, universities and the general public.
Som jeg sagde i min begrundelse, bør programmet også nyde godt af et navn, der kan hjælpe til at give det en højere profil blandt studerende, universiteter og offentligheden i almindelighed.