"given" - duńskie tłumaczenie

EN

"given" po duńsku

volume_up
given {przym.}
DA

EN given
volume_up
{przymiotnik}

given
volume_up
givet {przym.}
The Belgian authorities have given authorisation for the Charleroi stadium to be used.
De belgiske myndigheder har givet tilladelse for Charlerois stadions vedkommende.
A further undertaking was also given regarding monitoring and reporting.
Der blev også givet yderligere løfter om overvågning og rapportering.
In the negotiations and in the agreement they have already given up a lot.
Under forhandlinger og i aftaler har de allerede givet afkald på en hel masse.

Synonimy (angielski) dla "given":

given

Przykłady użycia - "given" po duńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMinorities and majorities need to be given room for human and cultural exchange.
Mindretal og flertal skal have muligheder for udveksling af mennesker og kultur.
EnglishNext year the currently British colony of Hong Kong will be given back to China.
Til næste år skal den hidtidige britiske koloni Hongkong gives tilbage til Kina.
EnglishParliament is right to continue to call for Mr Öcalan to be given a fair trial.
Det er med rette, at Parlamentet fortsat insisterer på en korrekt proces for hr.
EnglishFor many of our citizens, Brussels is distant and needs to be given a human face.
Bruxelles er for mange af vores borgere langt væk, og der må sættes ansigter på.
EnglishMadam President, I welcome the priority given to this issue by the Commissioner.
Fru formand, jeg glæder mig over, at kommissæren har prioriteret dette spørgsmål.
EnglishThat is perhaps a little too diplomatic given the seriousness of the situation.
Det er måske lidt for diplomatisk, fordi situationen er så alvorlig, som den er.
EnglishWhat we need is for Europol to be given operational capability across frontiers.
Vi har brug for, at Europol får operationelle beføjelser på tværs af grænserne.
EnglishWhat we want to know is whether our Ministers have given ASEM due consideration.
Spørgsmålet er for os, om vores ministre har taget ASEM tilstrækkeligt alvorligt.
EnglishThe issue of how they are being treated has given rise to international concern.
Spørgsmålet om, hvordan de bliver behandlet, har vakt international bekymring.
EnglishWe asked for EUR 9 million and we were given commitments of over EUR 4 million.
Vi bad om 9 millioner euro og har fået forpligtelser for over 4 millioner euro.
EnglishBut I obviously cannot, as it will be given by the Schengen information system.
Men det kan jeg åbenbart ikke, da det skal gives af Schengens informationssystem.
EnglishThe resolution does not emphasise that enlargement must be given absolute priority.
Det understreges ikke i beslutningen, at udvidelsen skal have absolut prioritet.
EnglishI believe that nowadays transparency is a given for all democratic institutions.
Jeg mener, at gennemsigtighed i dag er et krav til alle demokratiske institutioner.
EnglishParliament is now given its central place as legislator in the European system.
Parlamentet indtager nemlig en central plads som lovgiver i det europæiske system.
EnglishFirstly, I want to mention the consideration given to especially vulnerable groups.
Det første er kumulative og synergistiske virkninger, nemlig cocktailvirkninger.
EnglishMadam President, whenever amendments are tabled, the name of the author is given.
Fru formand, når ændringsforslag præsenteres, nævnes ophavsmandens navn altid.
EnglishOn a large scale, offenders are given the death penalty after a very brief trial.
I vid udstrækning idømmes lovovertrædere dødsstraf efter en meget kort proces.
EnglishIn our search to find the right solutions, many people have given us their help.
I vor søgning efter de rigtige løsninger var der mange, som var behjælpelige.
EnglishI would now like to pass on the central message given during these commemorations.
Jeg ønsker nu at videregive det vigtige budskab fra disse mindehøjtideligheder.
EnglishIn compiling the opinion of the committee, I have given two ethical positions:
Ved udarbejdelsen af udvalgets udtalelse har jeg formuleret to etiske holdninger: