"to donate" - duńskie tłumaczenie

EN

"to donate" po duńsku

EN to donate
volume_up
[donated|donated] {czasownik}

to donate
volume_up
donere {czas.}
To donate to a non-profit organization, simply sign in to your Google Wallet account.
Hvis du vil donere til en almennyttig organisation, skal du blot logge ind på din Google Checkout-konto.
Zanu-PF has the government resources, and the MDC supporters are too afraid to donate money.
ZANU-PF har regeringsressourcerne, og MDC-tilhængerne er for bange til at donere penge.
Consent to donating genetic material for medical research is not the same as consent to commercialization of any resulting products.
Billigelse til at donere genetisk materiale til lægevidenskabelig forskning er ikke det samme som at billige salget af eventuelle afledte produkter.
to donate (też: to bestow, to give, to render)
By donating blood, citizens are making an act of solidarity.
Ved at give blod foretager borgeren en solidaritetshandling.
This is particularly true of Libya, to which Mr Frattini has just stated his desire to donate a large sum of money.
Dette er navnlig tilfældet med Libyen, som kommissæren lige sagde, at han ønskede at give en stor sum penge.
Perhaps in the second reading the rapporteur could organise outside this Chamber an opportunity for Members to donate blood.
Måske vil ordføreren under andenbehandlingen kunne organisere en mulighed for medlemmerne til at give blod uden for salen.

Przykłady użycia - "to donate" po duńsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe donate quite a lot of money to cooperation with these countries in Latin America.
Vi bruger ganske betydelige midler på samarbejdet med disse lande i Latinamerika.
EnglishWhen the Americans donate a million dollars somewhere or other, then the whole world gets to know about it.
Hvis amerikanerne giver 1 million dollar til et eller andet, så ved hele verden det.
EnglishThe operational maintenance of the boats we are willing to donate will also bring problems in its train.
Regeringerne i Indonesien og Sri Lanka har endog erklæret over for FAO, at denne aktion er uønsket.
EnglishConsequently, we have proposed that we donate the healthy tested beef to areas that need crisis help.
Derfor har vi foreslået, at vi donerer det sunde testede oksekød til områder, der har brug for krisehjælp.
EnglishWe must encourage the public to donate blood.
Vi må opfordre befolkningen til at afgive blod.
EnglishWhen we donate a billion euro, I sometimes get the impression that it is the best kept of Europe's state secrets.
Hvis vi giver 1 milliard euro, så er det den bedst bevarede statshemmelighed i Europa, har jeg nogle gange indtryk af.
EnglishIn item 5, we decided to call on all Members of the European Parliament to donate a day ’ s pay to the tsunami victims.
Jeg tror, at Parlamentet skal være modigt nok til at træffe et valg og angive et kontonummer, for ellers bliver vi nødt til at gøre dette hver for sig.
EnglishThe Community and the Member States have pledged to donate EUR 600 million in this year alone, and EUR 2.3 billion in the subsequent years up until 2006.
Som en af de fire formænd i styringsgruppen vedrørende Afghanistans genopbygning vil EU fortsat spille en aktiv rolle i landets genopbyning.
EnglishEurope's taxpayers deserve and demand an environmental return on the cheque for EUR 40 billion which they donate to the agricultural sector every year.
Europas skatteydere fortjener og kræver et miljømæssigt afkast af den check på EUR 40 milliarder, som de hvert år sender til landbrugssektoren.
EnglishAnd we will most definitely fail if, a few months before the elections - for which we are laying down some conditions - we think that they can be held simply because we donate money to them.
Og vi svigter i hvert fald, hvis vi et par måneder inden valget, som vi stiller betingelser til, tror, at dette kan afholdes, fordi vi giver penge.
EnglishLicence-holders who so wish, for example, will now be able to have their blood group and allergies entered on request and make a voluntary undertaking to donate organs.
Således kan kørekortindehavere nu, for så vidt de udtrykkeligt ønsker det, anføre deres blodtype og allergier eller frivilligt erklære sig villig til at være organdonor.
EnglishEvidence shows that the prevalence of viruses and diseases which may be transmitted through blood is higher in those donors who are remunerated than those who donate without receiving payment.
Alt tyder på, at forekomsten af vira og sygdomme, der kan overføres gennem blod, er højere hos de donorer, der får betaling, end hos dem, der giver blod uden at få betaling.
EnglishFinally, the Commission and Member States should also recognize the significant safety benefits from blood donors who donate frequently, and encourage new and existing donors to donate.
Endelig bør Kommissionen og medlemsstaterne indse de store sikkerhedsfordele der er ved bloddonorer, som afgiver blod jævnligt, og opfordre nye og nuværende donorer til at afgive blod.